Det er noe biologisk umoralsk ved å holde dyr slik at de ikke kan få utløp for adferdsmønstre som har tatt millioner av år å utvikle.

Desmond Morris, zoolog

Vi har gjort dyrene til våre slaver - og ønsker ikke å se på dem som våre like.

Charles Darwin