Vær en dyrevennlig turist

Oppdatert 25.05.2023

Hver sommer deltar tusenvis av opplevelseslystne nordmenn på ferieaktiviteter som går utover dyrs velferd og i mange tilfeller kan betegnes som dyremishandling, helt uten å være klar over det. Ønsker du å ta dyrevennlige valg denne ferien? Les NOAHs tips om hvilke steder og aktiviterer du bør styre unna.

to hester foran en hestedrosje

Sommerferien nærmer seg, og mange er allerede godt i gang med planleggingen av ferieturer til varmere strøk. Visst er det deilig med late dager på stranda, men mange ønsker også å få med seg noen nye inntrykk og opplevelser i ferien. Dyrehager, dyreshow og aktiviteter som ridning eller fotografering med eksotiske dyr tiltrekker seg tusenvis av nysgjerrige turister hvert år. Det mange dessverre ikke tenker på er at det bak slike tilsynelatende morsomme og barnevennlige aktiviteter ligger et sørgelig liv i fangenskap og en hverdag med smertefull trening, tvang og isolasjon.

Dyrehager

At livet i en dyrehage innebærer frihetsberøvelse for dyrene ligger i dyrehagens natur. Det er et sted hvor dyr holdes fanget på avsperrede områder eller i bur for at vi mennesker skal kunne betrakte dem, ikke ulikt måten vi betrakter utstilte objekter på et museum. Betaler man for å besøke en dyrehage støtter man følgelig direkte opp under en praksis hvor dyr brukes som underholdningsobjekter for oss mennesker.

Livet for mange dyr i dyrehager er preget av lidelse, blant annet fordi dyrehagene ikke klarer å tilfredsstille deres helt grunnleggende naturlige behov. Mange har sett isbjørner som ligger og svetter bak gitrene i sommersola, eller hvordan tigre, som fra naturens side har behov for å vokte over store revirer, vandrer hvileløst i sirkel fordi de mangler plass til å leve livet de er skapt for. Dette er grunn nok til å ikke besøke dyrehager i Norge og i resten av Skandinavia - men i andre land er ofte forholdene dyrene lever under enda værre:

I et reisebrev fra en norsk turist som hadde besøkt dyrehagen Phuket Zoo i Thailand fikk NOAH informasjon om følgende: "En liten apeunge satt i et lite bur med gitter, som var circa 1 meter høyt og 20 cm bredt, uten mat, drikke eller leker. Elefantene sto bundet på et betonggulv, med en 30 cm lang fotlenke og uten vann og mat. Alligatorer lå i haugevis med så liten plass på land og i vann at det så ut som en massegrav. Men dessverre var de levende." NOAH oppfordrer til å verken støtte dyrehager i Norge eller i utlandet, og la være å besøke dyrehager på ferie.

Dyreshow

Dyreshow der eksotiske dyr er trent opp til å gjøre triks og ablegøyer for at eieren skal få penger fra godtroende turister, er ofte utbredt på feriesteder. NOAH har tidligere skrevet om f.eks. elefanter som lider ved sykkelshow i Thailand, og lignende problemer er knyttet til sirkus og andre tilfeller der dyr tvinges til å utføre handlinger som ligger langt unna deres naturlige adferd.

Spesielt populært er kanskje delfinshow, og det å bade med delfiner i basseng. Disse dyrene er fratatt all sin frihet, og må leve hele sine liv i et basseng istedenfor i havet hvor de hører hjemme. Du har kanskje hørt om den brutale delfinslaktingen som foregår hvert år i Taiji i Japan? Under denne slakten blir også levende delfiner fanget inn, og solg videre til nettopp slike formål. Ved å besøke delfiner i fangenskap risikerer en dermed også å støtte grusomhetene som finner sted hvert år i Taiji. Les mer om Hjelp Japans delfiner.

bildet viser en elefant med "ridesal"
Elefanter, hester, esler og andre dyr en kan ri på eller som drar vogner lever aldri under optimale forhold - unngå derfor dette på ferie.

Som besøkende i et annet land ønsker en ofte å få med seg kulturelle opplevelser - men det finnes dessverre mange eksempler på dyremishandlig som får fortsette nettopp fordi det er "tradisjon" og "kultur". Her er tyrefekting et godt eksempel. Tyrefekting utsetter okser for grov vold og drap i rent underholdningsøyemed. NOAH oppfordrer alle til å få med seg kulturopplevelser på ferie - men husk da å velge opplevelser som ikke utsetter dyr for lidelse. At noe er kultur eller tradisjon er ikke et godt argument for å støtte, og dermed også videreføre, dyreplageri.

Kontakt og fotografering med temmede dyr

Mange nordmenn faller for fristelsen til å hilse på og å la seg fotografere med et tamt dyr, som en elefant eller apekatt, kanskje fordi dyret er søtt eller fordi man ønsker å gi penger til en fattig eier. Her vil NOAH minne om at det går an å hjelpe fattige mennesker uten å samtidig bidra til å støtte at dyr holdes i fangenskap. Også i slike tilfeller vil det være snakk om dyr som ofte står bundet i flere timer daglig og som lever et liv i isolasjon, milelangt unna det livet det er skapt for. For mange dyrearter, som både elefanter og aper, er sosialisering med andre dyr av samme art et grunnleggende behov, som ikke blir tilfredsstilt når de lever som ufrivillige underholdningsartister.

Man bør alltid unngå attraksjonen som lover nærkontakt med dyrene. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

En populær turistattraksjon i Thailand er det berømte tigertempelet, hvor turistene kan betale for å klappe og mate såkalt temmede tigre. Dette er en kommersiell business hvor tigrene holdes fanget, dopes ned og utsettes for temming basert på grov vold, med det klare formål å tjene penger på uvitende og spenningssøkende turister. Dyrevernorganisasjoner både i Thailand og internasjonalt advarer sterkt mot å støtte denne industrien og oppfordrer alle til å styre unna tempelet på ferieturen. NOAH minner om at det finnes liknende attraksjoner over hele verden - og at en alltid bør styre unna slike.

Hva kan jeg gjøre?

Vurderer du å besøke en attraksjon hvor dyr er involvert på ferie, vil NOAH oppfordre deg til å stoppe opp et øyeblikk og stille deg selv dette spørsmålet: Synes du det er greit at et dyr blir fratatt alle muligheter for å utøve sin naturlige adferd, og ofte leve under svært dårlige forhold, for at turister skal underholdes i noen minutter? Vi i NOAH tror selvsagt at svaret for de fleste her vil være nei. NOAH oppfordrer derfor til å alltid være kritisk når en kommer over en attraksjon som involverer dyr, og å som en generell regel styre unna disse.

Heldigvis finnes det også ferieaktiviteter hvor man kan oppleve møter med dyr uten at det går utover dyrets velferd. For eksempel finnes det mange steder såkalte "Animal Sanctuaries" drevet av dyrevernsaktivister, hvor dyr som har vært utsatt for mishandling eller har blitt reddet fra slakterier gis muligheten for bedre liv. Slike steder har ofte behov for frivillige, også for kortere perioder, og har noen ganger også åpent for besøkende.

Fra Keren Or Sanctuary i Israel. Foto: Jo-Anne McArthur / We Animals

En annen stadig mer populær ferieaktivitet her til lands er å dra på hvalsafari, hvor man får muligheten til å se frie hvaler utfolde seg i havet - helt uten menneskers innblanding. Det å se ville dyr i deres rette element gir et mye mer korrekt bilde av disse dyrenes adferd, og er også mer lærerikt for barna. Hvis du vurderer å dra på hvalsafari eller andre typer safari, i Norge eller i utlandet, husk å undersøke hvilke selskaper som er anbefalt med tanke på deres respekt for dyrene - f.eks. at de ikke tar turistene alt for tett inn på dyrene.

Hvalsafari. Å se dyr i sitt naturlige element er både mer spennende og mer lærerikt enn å se dem i et bur eller en innhegning i en dyrehage.

Du kan gjerne oppfordre alle du kjenner til å unngå ferieaktiviteter som innebærer lidelse for dyr, og dele denne artikkelen med dem. Jo færre besøkende slike steder får, jo mindre lønnsomt blir det å drive dem - de fleste er opprettholdt nettopp av mennesker på ferie.

Skulle du være vitne til uforsvarlig dyrehold eller ser dyr som lider i ferien bør du kontakte lokale dyrevernorganisasjoner, og melde fra til det lokale politiet.

NOAH ønsker alle en god og dyrevennlig ferie!