Elefant med stereotyp atferd på Cirkus Merano

NOAH har dokumentert gjentatte ganger elefanter med stereotyp adferd på norske sirkus. Stereotypier er negative velferdsindikatorer som vitner om mangler i miljøet. Stereotypier er vanlig hos elefanter i fangenskap og vises blant annet ved at dyrene gjør repetisjoner av bevegelser. Dette kan vises i at de svinger hodet opp og ned eller frem og tilbake gjentatte ganger.