NOAH-markering på Cirkus Merano

Over 80 personer møtte opp på Cirkus Merano’s premiere i Oslo, 27 august 2010 for å demonstrere mot bruken av dyr.