Sirkus

Oppdatert 25.05.2023

Dyr i sirkus er ikke frivillige artister. Dyr i sirkus lever mesteparten av sitt liv uten å få utfolde sine naturlige behov. Elefanter, lamaer og hester som lever i flokk og former sterke vennskapsbånd, tvinges til å leve adskilt fra hverandre eller i så trange omgivelser at normal sosial adferd er umulig. Dyr som i det fri beveger seg over store avstander, holdes lenket fast eller i trange innhegninger. Dyrene transporteres nesten hver dag gjennom sesongen. Kunstene som dyrene tvinges til å utføre er ikke «lek», men innlærte øvelser som er meningsløse og ofte belastende for dyrene selv. Vold brukes i trening, og redskaper som elefantkrok og pisk påfører dyrene smerte.

Stortingsmeldingen om dyrevern 2003-2004 kritiserte bruk av sirkusdyr: ”Det er vanskelig å ivareta dyrenes sosiale og adferdsmessige behov i sirkus”1. Etter NOAHs intensive kampanje for lokale forbud mot å vise frem eksotiske dyr i norske kommuner, ble det slutt på alle eksotiske dyr i sirkus fra 2015 - og et forbud i form av forskrift kom i 2017. NOAH jobber for at alle dyr skal slippe sirkus.

Her kan du lese om de ulike dyrenes naturlige adferd, hvordan de opplever å utnyttes i sirkus, hvordan transport og trening påvirker dyrene, om sirkusenes historie - og om dyrefrie sirkus.

  1. Stortingsmelding nr. 12 om dyrehold og dyrevelferd 2002-2003
Hovedfoto: Jo Anne McArthur