Forbud i andre land

Oppdatert 23.12.2022

Bruk av dyr til underholdning er et stort tema med variasjoner fra land til land – men hvor en rekke land har innført forbud og restriksjoner.

Mange land har innført forbud mot bruk av dyr i sirkus. Dyrehager og delfinarier er også under avvikling i mange deler av verden. Noen land har spesielle tradisjoner – slik som tyrefekting – som er forbudt i de fleste andre land, men som representerer en hard kamp i de landene de er rotfestet. Endel av bruken av dyr i underholdning – som dyrekamper og tradisjonell mishandling av dyr – foregår også på tross av eksisterende forbud.

I Norge er nå både delfinarier og eksotiske dyr i sirkus forbudt, takket være NOAH. Det er også forbud mot dyrekamper, visse dyr i dyrehager og å avlive dyr kun for underholdningen. Men Norge har fortsatt mye å lære fra andre lands regelverk.

Forbud mot dyr i sirkus

Bruk av dyr i sirkus var utbredt over store deler av verden, men har nå blitt forbudt mange steder. Det er svært ulike land over hele verden som nå har tatt konsekvensen av faglige råd og vedtatt elefantforbud i sirkus. Finland var tidligst ute med å innse at elefanters behov ikke kan tilgodeses i sirkus: «På sirkus og på andre sammenlignbare tilstelninger er det ikke lov å bruke aper, elefanter, rovdyr, seldyr, nesehorn, flodhest, pungdyr, rovfugler, strutsefugler, krokodilledyr eller hovdyr. Det kan allikevel brukes hunder og tamkatter, sjøløver, ponnier, tamhester og esler.»1

"Mange land har innført forbud mot bruk av dyr i sirkus. I Norge er nå både delfinarier og eksotiske dyr i sirkus forbudt, takket være NOAH."

Land som har forbud mot bruk av eksotiske dyr i sirkus inkluderer nå Finland (1996),2 Singapore (2000),3 Østerrike (2005),4 Bosnia-Herzegovina (2009),5 Peru (2012),6  Nederland (2012),7 Paraguay (2012),8 Slovenia (2013),9 Belgia (2013),10 Katalonia (2013),11 Panama (2014),12 Honduras (2015),13 Mexico (2015)14 Bulgaria (2015),15 Estland (2017),16 Romania (2017),17 Irland (2017),18 Portugal (2018),19 Slovakia (2018),20 Storbritannia (2019), 21 – og Norge (2017).

Det er også flere land som har forbudt bruk av alle dyr i sirkus – herunder Costa Rica (2003),22 Kroatia (2006),23 Bolivia (2009),24 Serbia (2009),25 Hellas (2012),26 Colombia (2013),27 Kypros (2013),28 El Salvador (2013),29 Malta (2014),30 Italia (2017),31 Guatemala (2019),32 og India som er i prosess for å gjøre dette per 2019.33 

Dyreshow og sirkus med dyr har vært populært og utbredt i Kina. Det var derfor oppsiktsvekkende da Kina i september 2010 kom den avgjørelsen om å forby dyr i sirkus, samt bruk av dyr til levende “fôrings-show” i dyrehage. I januar 2011 trådte den nye loven i kraft,34 men det er usikkert om dette opprettholdes.

Det israelske overrabbinatet slo i 2000 fast at bruk av dyr til sirkusformål skal være forbudt.35 Grunnen er at fremvisning av dyr for underholdningsformål ødelegger forholdet mellom mennesker og dyr, dyrene fjernes fra sine naturlige landområder, får ikke formert seg ifølge sin natur og må oppføre seg på måter som de ikke er skapt til. Det er usikkert hvordan dette praktiseres.

"I land hvor nasjonale forbud enda ikke er vedtatt, tar lokale myndigheter stadig oftere saken i egne hender og innfører lokale vedtak. I Norge var det nettopp NOAHs kampanje for lokale vedtak som til slutt førte til et nasjonalt forbud."

I Danmark skrev regjeringen under på en avtale med sirkusene i 2018 om at eksotiske dyr skulle forbys,36 men elefantene skulle likevel opptre ut sin levetid. Året etter, i 2019, ble imidlertid hele folketinget enig om å kjøpe de fire gjenværende elefantene fra sirkusene til en pris av 11 millioner kroner, og sørge for å overføre dem til sanctuary.37

I land hvor nasjonale forbud enda ikke er vedtatt, ser vi at lokale myndigheter stadig oftere tar saken i egne hender og innfører lokale vedtak mot bruk av dyr i sirkus - og i Norge, var det nettopp NOAHs kampanje for lokale vedtak som til slutt førte til et nasjonalt forbud.

Flere stater i USA har fått forbud mot eksotiske dyr i sirkus.38 Hawaii ble i 2015 den første staten i USA som vedtok et forbud mot ville dyr i sirkus.39 I 2017 valgte USAs største dyresirkus, Ringling Bros. and Barnum & Bailey, å stenge på grunn av økt motstand mot dyr i sirkus.40

I Spania er lokale forbud mot bruk av "ville dyr" i sirkus innført i 300 byer, deriblant Barcelona og Alicante41 - og i 2020 innføres også slikt forbud i hovedstaten Madrid.42 Polens hovedstad Warsawa innførte i 2016 et forbud mot alle dyr i sirkus. Fra før har flere polske byer et slikt forbud, inkludert Wroclaw og Slupsk.43 Latvias eldste sirkus, statseide Rigas Cirks, måtte etter vedtak i det latviske kulturdepartementet fase ut bruken av ville dyr i forestillingene sine. Den stadig større motstanden i samfunnet mot bruk av ville dyr i sirkus var en av hovedgrunnene til at vedtaket ble fattet.44

Forbud mot zoo og delfinarier

Dyrehager og utstillinger med dyr er på vikende front i flere land. Tross dette er det fortsatt få direkte forbud mot arter i dyrehager.

Delfiner og hvaler er de dyrene som flest land har beskyttet mot dyrehager. Delfinarier er forbudt i Slovenia,45 Kypros (1997),46 Ungarn (2002),47 Mexico (2006),48 Kroatia (2009),49 Bolivia (2009),50 Hellas (2012),51 Sveits (2012),52 India (2013),53 Frankrike (2017),54 Canada (2019),55 og de amerikanske statene South Carolina (1992),56 New York (2013)57 og Washington (2015).58 I Norge har delfinarier takket være NOAH, vært forbudt siden 1995.

"I Norge har delfinarier takket være NOAH, vært forbudt siden 1995."

Noen land har forbud mot å holde visse dyrearter i dyrehage – men slike selektive forbud er likevel mer sjeldne enn kritikken skulle tilsi. Elefanter er forbudt å holde i dyrehager i India (2009).59 I november 2009 kom nyheten om at indiske myndigheter forbød elefanter både i sirkus og dyrehager. De ca. 140 elefantene som var fordelt på 26 dyrehager og 16 sirkuser ble overført til reservater. Central Zoo Authority i India uttalte at sirkus og zoo “ikke er den beste plassen for store dyr som trenger stor plass og bevegelsesfrihet”. I 2019 innførte FN (CITES) et forbud mot å overføre viltfangede elefant-babyer til dyrehager (med noen få unntak).60 Norge har forbud i viltforskriften av 2020 mot å holde rovfugler og ugler i dyrehage.

Ett land har forbud mot alle typer dyrehager; Costa Rica (2013) jobber med å overføre alle dyr fra dyrehager til sanctuaries eller frihet.61

Forbud som gjelder dyr i konkurranser

For dyr i konkurranser er det få regler, og både hester og hunder lider overlast på grunn av konkurranser verden over. Men flere land har strengere regler for både hunde- og hestehold enn Norge.

I Norge kan hunder være bundet til kjetting kontinuerlig – bortsett fra 10 timer i uken, og kjettingen kan være bare 2 meter lang. Samtidig i vårt naboland Sverige, er det fra 15. juni 2020 ikke lov å holde hunder bundne utenom i spesielle tilfeller som reiser, etc.62 Også noen steder i Canada er det strengere grenser for hvor lenge en hund kan stå bundet (bla. en time i døgnet i Toronto, fire timer i Mississauga), og det er forbud mot oppbinding i Calgary.63 I USA har 22 stater reguleringer for å binde hunder – flere av dem strengere enn Norge: California forbyr å binde hunder til et fast objekt (for eksempel påle), annet enn midlertidig for at eier skal utføre en oppgave. I Nevada kan ikke hunder bindes mer enn 14 timer i døgnet, i Oregon er grensen 10 timer og i Massachusetts er den 5 timer.64

Det er strengere regler for hold av hester i Sverige – hvor hester har krav på kontakt med artsfrender, skal ha mulighet til å bevege seg «fritt» og «utendørs» i alle gangarter daglig, samt ikke stå mer enn 16 timer i døgnet på spilt (og staller med spilt, dvs oppbinding, skal ikke bygges etter 2019).65

Forbud mot annen bruk av dyr i underholdningsindustrien

Troféjakt: Trofèjakt er jakt for rekreasjon hvor målet er å sikre en del av dyret for «pynt». Dette er lov i flere land, også i Norge. Videre er det lov å importere troféer fra andre land til Norge, også fra truede dyr. Men flere land har forbud mot import av troféen fra enkelte dyr: Australia, Frankrike og Nederland forbudt import av løvetrofeer.66 EU innførte i 2015 innførte forbud mot import av jakt-troféer fra løver skutt i Benin, Burkina Faso og Kamerun.67

Det er også en rekke land som har forbud mot trofé- eller rekreasjonsjakt – herunder India (1972),68 Kenya (1977),69 Costa Rica (2012),70 Romania (sportsjakt på store rovdyr, 2016),71 Malawi (gjelder rødlistede dyr, 2017),72 Sør-Sudan (2018),73 Columbia (2019)74 – og enkelte regioner i noen andre land. Les mer om jaktforbud her.

"Trofèjakt er jakt for rekreasjon hvor målet er å sikre en del av dyret for «pynt». Dette er lov i flere land, også i Norge."

Dyretransport: Flere store byer i USA, England, Tyrkia, Mexico, India, Spania og Canada har tidligere hatt hestedrosjer, men nå innført forbud – for eksempel Barcelona i Spania.75

Tyrefekting: Tyrefekting er forbudt i de fleste land i verden, men det har heller ikke vært en tradisjon i så mange land. Det er imidlertid også flere forbud i byer og regioner der tyrefekting har foregått: I 2010 ble forbud vedtatt av parlamentet i Katalonia, loven trådde i kraft i 2012.76 Det er 50 byer i Spania og Frankrike som er erklært tyrefekting-frie.77 I 2015 stanset EU subsidier til tyrefekting, etter 438 av 687 delegater stemte for uttalelsen om at EU-midler “ikke skal brukes til å finansiere dødelig tyrefekting" og at bruk av EU-penger til slike formål er "et klart brudd på European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes”.78

 1. "Jord- och skogbruksministeriets beslut om anvending av djur på sirkus och vid annan dermed jämförbar föresställning, nr 667, tillegg til veterinälagstiftningen i Finland, del 1" (1996)
 2. "Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr", Mattilsynet, 07.12.09
 3. "Animals banned from Big Top", BBC, 29.12.2000 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/1092844.stm
 4. "Ombudsman: Commission has to properly examine Austrian ban on wild animals in circuses", European Ombudsman, Press release no. 14/2009, 29.06.2009 https://www.ombudsman.europa.eu/en/press-release/en/4135; "Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr", Mattilsynet, 07.12.09
 5. Inga Dujmovic, State Veterinary Inspector for Animal Welfare, Veterinary Office of Bosnia & Herzegovina, pers. kom. via email, 25.04.2012
 6. "Rescued Circus Lions Airlifted to Safety in Africa", National Geographic, 28.04.2016 https://www.nationalgeographic.com/news/2016/04/160428-operation-spirit-of-freedom-lions-peru/
 7. "Dutch government announces ban on the use of wild animals in circuses", eTurboNews, 02.11.2012 https://www.eturbonews.com/62632/dutch-government-announces-ban-use-wild-animals-circuses/; "Wild animals banned in Netherlands circuses", ZME Science, 17.09.2015 https://www.zmescience.com/ecology/animals-ecology/wild-animals-circuses-netherlands-17092015/
 8. "Wild animals banned in Netherlands circuses", ZME Science, 17.09.2015 https://www.zmescience.com/ecology/animals-ecology/wild-animals-circuses-netherlands-17092015/
 9. "848. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-C), stran 2975.", Uradni List http://www.uradni-list.si/1/content?id=112368#!/Zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-Zakona-o-zasciti-zivali-(ZZZiv-C)
 10. "Belgium prohibits wild animals in circuses", Farming UK, 16.07.2013 http://www.farminguk.com/news/Belgium-prohibits-wild-animals-in-circuses_25978.html
 11. El Periódico, www.elperiodico.com 29.10.2013
 12. "Panama Bars Importation of Wild Animals for Circuses, Shows", Latin American Herald Tribune http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=1860856&CategoryId=23558
 13. "Honduras aprueba ley que prohíbe animales en circos y peleas de perros", La Prensa, 14.10.2015 https://www.laprensa.hn/honduras/890332-410/honduras-aprueba-ley-que-proh%C3%ADbe-animales-en-circos-y-peleas-de-perros
 14. "Mexico Bans Wild Animals in Circuses", NBC News, 06.07.2015 http://www.nbcnews.com/news/world/mexico-bans-wild-animals-circuses-n387166
 15. "Край на класическия цирк с диви животни", Darik News, 24.03.2014 https://dariknews.bg/novini/bylgariia/kraj-na-klasicheskiq-cirk-s-divi-zhivotni-1237804
 16. "Estonian parliament bans use of wild animals in circuses", The Baltic Times, 26.09.2017 https://www.baltictimes.com/estonian_parliament_bans_use_of_wild_animals_in_circuses/
 17. "Romania to become the 25th country in Europe that bans the use of wild animals in circuses", Romania Insider, 14.06.2017 https://www.romania-insider.com/romania-become-25th-country-europe-bans-use-wild-animals-circuses
 18. "The use of wild animals will be banned in Irish circuses from January 2018", The Journal, 09.11.2017 https://www.thejournal.ie/animal-ban-circus-3689018-Nov2017/
 19. "Portugal bans use of wild circus animals", Phys Org, 31.10.2018 https://phys.org/news/2018-10-portugal-wild-circus-animals.html
 20. "Slovakia Bans Circuses from Using Elephants, Felines and Giraffes", Prague Morning, 01.11.2019 https://www.praguemorning.cz/slovakia-bans-circuses-from-using-elephants-felines-and-giraffes/
 21. "Gove delivers legislation to ban wild animals in circuses", Gov UK, 01.05.2019 https://www.gov.uk/government/news/gove-delivers-legislation-to-ban-wild-animals-in-circuses
 22. "Costa Rica to close zoos, release some animals", CNN, 08.08.2013
  https://edition.cnn.com/2013/08/07/world/americas/costa-rica-zoo-cages/index.html ("The Central American country banned circuses with animal acts more than a decade ago.")
 23. "Animal Protection Act", Animal Friends Croatia (2006) http://www.prijatelji-zivotinja.hr/index.en.php?id=470
 24. "Bolivia bans all circus animals", The Guardian, 31.07.2009 https://www.theguardian.com/world/2009/jul/31/bolivia-bans-circus-animals
 25. "From Serbia to the Swiss Alps: a bear's adventure", Swiss Info, 31.07.2018 https://www.swissinfo.ch/eng/part-3--free-to-roam_from-serbia-to-the-swiss-alps--a-bear-s-adventure-/44276600
 26. "Άρθρο 12 - Νόμος 4039/2012 - Απαγόρευση χρησιμοποίησης κάθε είδους ζώου σε κάθε είδους θεάματα και άλλες συναφείς δραστηριότητες", Lawspot, 11.02.2014 https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/nomothesia/n-4039-2012/arthro-12-nomos-4039-2012-apagoreysi-hrisimopoiisis-kathe
 27. "Colombia bans use of circus animals", Colombia Reports, 12.06.2013 https://colombiareports.com/colombia-bans-use-of-circus-animals/
 28. "CYPRUS BANNED THE USE OF ALL ANIMALS IN CIRCUSES", European Enforcement Network of animal welfare lawyers and commissioners, 04.07.2013 http://www.lawyersforanimalprotection.eu/2013/07/04/cyprus-banned-the-use-of-all-animals-in-circuses/
 29. "El Parlamento salvadoreño prohíbe la utilización de animales en los circos", TeleTica (2014) https://www.teletica.com/20638_el-parlamento-salvadoreno-prohibe-la-utilizacion-de-animales-en-los-circos
 30. "AN ACT to amend the Animal Welfare Act, Cap.439.", Justice Services http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lp&itemid=26088&l=1
 31. "Italy bans ALL animals in circuses: Rome vows to take THOUSANDS out of spectacles", Express, 08.11.2017 https://www.express.co.uk/news/world/877199/italy-ban-animal-circus
 32. "Rescued circus tigers to arrive in Florida after 18-month ordeal in Guatemala", The Guardian, 25.11.2019 https://www.theguardian.com/world/2019/nov/25/rescued-circus-tigers-to-arrive-in-florida-after-18-month-ordeal-in-guatemala
 33. "Indian elephants to go from zoos", BBC, 12.11.2009, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8356553.stm; "Circus ban call for all animals", The Telegraph, 30.11.18 https://www.telegraphindia.com/india/circus-ban-call-for-all-animals/cid/1677093
 34. "China bans animal circuses", The Telegraph, 18.01.2011 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/8266563/China-bans-animal-circuses.html
 35. Melding fra det israelske overrabbinat, oversatt av teolog Jan Rantrud, Norges Lærerhøgskole, pers.meddelelse 2004, samt BBC News 29.12.2000
 36. "Vilde dyr og elefanter i cirkus bliver forbudt", DR, 23.03.2018 https://www.dr.dk/nyheder/politik/vilde-dyr-og-elefanter-i-cirkus-bliver-forbudt
 37. "Danska staten köper pensionsfärdiga elefanter", Svenska Dagbladet, 31.08.2019 https://www.svd.se/danska-staten-koper-pensionsfardiga-elefanter
 38. "Prohibiting the Use of Wild Animals in Circuses", New York City Bar, Committee Report, 29.05.2019 https://www.nycbar.org/member-and-career-services/committees/reports-listing/reports/detail/prohibiting-the-use-of-wild-animals-in-circuses
 39. "Hawaii To Become First U.S. State To Ban Wild Performing Animals", Headlines & Global news, 27.11.2015 http://www.hngn.com/articles/154526/20151127/hawaii-become-first-u-s-state-ban-wild-performing-animals.htm
 40. "Famed Ringling Bros. circus closing after more than 100 years", CNN, 22.05.2017 https://edition.cnn.com/2017/01/14/entertainment/ringling-circus-closing/index.html
 41. "Nearly 300 Spanish towns ban 'cruel' animal circuses", The Local, 01.03.2016 https://www.thelocal.es/20160301/increasing-number-of-towns-ban-animal-circuses-in-spain
 42. "Spain’s Madrid Says Goodbye To Circuses With Animals In 2020", Euro Weekly News, 02.01.2020 https://www.euroweeklynews.com/2020/01/02/spains-madrid-says-goodbye-to-circuses-with-animals-in-2020/
 43. "Warsaw bans circus animals", News24, 19.01.2016 http://www.news24.com/Green/News/warsaw-bans-circus-animals-20160119
 44. "Riga Circus to phase out use of wild animals", LSM, 02.02.2016 http://www.lsm.lv/en/article/societ/society/riga-circus-to-phase-out-use-of-wild-animals.a167076
 45. "EU ZOO INQUIRY. DOLPHINARIA. A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos.", Whale and Dolphin Conservation for the European coalitions ENDCAP and Dolphinaria-Free Europe in association with the Born Free Foundation (2015) https://us.whales.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
 46. "EU ZOO INQUIRY. DOLPHINARIA. A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos.", Whale and Dolphin Conservation for the European coalitions ENDCAP and Dolphinaria-Free Europe in association with the Born Free Foundation (2015) https://us.whales.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
 47. "EU ZOO INQUIRY. DOLPHINARIA. A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos.", Whale and Dolphin Conservation for the European coalitions ENDCAP and Dolphinaria-Free Europe in association with the Born Free Foundation (2015) https://us.whales.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
 48. "31/01/06 México a la vanguardia mundial en la protección de mamíferos marinos", Centro de Conservación Cetacea, 31.01.2006 http://www.ccc-chile.org/articulo-220-443-310106_mexico_a_la_vanguardia_mundial_en_la_proteccion_de_mamiferos_marinos.html
 49. "EU ZOO INQUIRY. DOLPHINARIA. A review of the keeping of whales and dolphins in captivity in the European Union and EC Directive 1999/22, relating to the keeping of wild animals in zoos.", Whale and Dolphin Conservation for the European coalitions ENDCAP and Dolphinaria-Free Europe in association with the Born Free Foundation (2015) https://us.whales.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/08/eu-dolphinaria-report-2015.pdf
 50. "Bolivia bans all circus animals", The Guardian, 31.07.2009 https://www.theguardian.com/world/2009/jul/31/bolivia-bans-circus-animals
 51. "The evolution of the Greek legislation on animal protection: Towards the recognition of “animal rights”?", Christos Tsiachris, Dalarna University, Human Rights and Democracy in Western Societies (2016) https://www.academia.edu/25997680/The_evolution_of_the_Greek_legislation_on_animal_protection_Towards_the_recognition_of_animal_rights_
 52. "IMPORTS STOPPED. Dolphin ban has zoos worried", Swissinfo, 30.05.2012 https://www.swissinfo.ch/eng/imports-stopped_dolphin-ban-has-zoos-worried/32798214
 53. "Dolphins gain unprecedented protection in India", DW, 24.05.2013 https://www.dw.com/en/dolphins-gain-unprecedented-protection-in-india/a-16834519
 54. "France bans captive breeding of dolphins and killer whales", BBC, 07.05.2017 https://www.bbc.com/news/world-europe-39834098
 55. "Canada Bans Keeping Whales And Dolphins In Captivity", NPR, 11.06.2019 https://www.npr.org/2019/06/11/731570415/canada-bans-keeping-whales-and-dolphins-in-captivity?t=1575388082612&t=1591542038670
 56. "South Carolina General Assembly. 109th Session, 1991-1992", Bill 3027 https://www.scstatehouse.gov/sess109_1991-1992/bills/3027.htm
 57. "Senate Bill S6613A 2013-2014. Legislative Session. Prohibits the possession and harboring of killer whales in aquariums and sea parks", The New York State Senate https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2013/s6613/amendment/a
 58. "SB 5666 - 2015-16. Concerning cetacean captivity.", Washington State Legislature https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5666&Year=2015
 59. "Indian officials order elephants out of zoos, circuses", Los Angeles Times, 23.11.2009 https://latimesblogs.latimes.com/unleashed/2009/11/elephants-sanctuary-india.html
 60. "African elephants can now only rarely be taken from the wild and sent to faraway zoos", National Geographic, 28.08.2019 https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/08/wild-baby-elephants-zoo-ban/
 61. "Costa Rica to close zoos, release some animals", CNN, 08.08.2013 https://edition.cnn.com/2013/08/07/world/americas/costa-rica-zoo-cages/index.html
 62. "Veileder for hold av hund utendørs", Mattilsynet (2003, oppdatert 2020) https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_for_hold_av_hund_utendors.3825/binary/Veileder%20for%20hold%20av%20hund%20utend%C3%B8rs ; "Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter", Jordbruksverket, 14.04.2020 https://djur.jordbruksverket.se/download/18.4317c7251725cbfacfb2fbda/1590740985096/F%C3%B6reskrift-om-nya-regler-f%C3%B6r-hundar-och-katter-SJVFS2020-8.pdf
 63. "There is no justification for leaving an animal tied up alone outside", CBC, 03.02.2018 https://www.cbc.ca/news/dog-tethering-1.4517235
 64. "Table of State Dog Tether Laws", Rebecca F. Wisch, Michigan State University College of Law, Animal Legal & Historical Center (2019) https://www.animallaw.info/topic/table-state-dog-tether-laws
 65. "Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd
  om hästhållning", Jordbruksverket, 28.03.2019 https://djur.jordbruksverket.se/download/18.7c1e1fce169bee5214fafa4d/1553853711863/2019-017.pdf
 66. "France bans imports of lion hunt trophies", The Guardian, 19.11.2015 https://www.theguardian.com/environment/2015/nov/19/france-bans-imports-of-lion-hunt-trophies ; "Many hunting trophies banned from import into the netherlands", NL Times, 29.04.2016 https://nltimes.nl/2016/04/29/many-hunting-trophies-banned-import-netherlands
 67. "Parliamentary Questions", European Parliament, 22.09.2015 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2015-011937-ASW_EN.html
 68. "India's tiger killings: A success story gone wrong?", BBC News 06.11.2018 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-46095118
 69. "Kenyan Conservationists Lament US Lifting Trophy Ban as Tillerson Visits", VOA, 11.03.2018 https://www.voanews.com/a/kenyan-conservationists-lament-us-lifting-trophy-ban-as-tillerson-vists/4293053.html
 70. "Costa Rica Bans Hunting", The World, 27.12.2012 https://www.pri.org/stories/2012-12-27/costa-rica-bans-hunting
 71. "Romania bans trophy hunting of brown bears, wolves, lynx and wild cats", The Guardian, 05.10.2016 https://www.theguardian.com/environment/2016/oct/05/romania-bans-trophy-hunting-of-brown-bears-wolves-lynx-and-wild-cats
 72. "National Park and Wildlife Act", artikkel 47., 04.04.2017 http://wildlife.gov.mw/wp-content/uploads/2018/04/NPW-Act-2017.pdf
 73. "South Sudan has banned all forms of hunting", Lifegate, 03.04.2018 https://www.lifegate.com/people/lifestyle/south-sudan-bans-hunting
 74. "Colombia to ban sport hunting", Phys Org, 07.02.19 https://phys.org/news/2019-02-colombia-sport.html
 75. “Animal welfare: Why Montreal is banning tourist horse-drawn carriages”, BBC, 30.12.2019 https://www.bbc.co.uk/newsround/50947292 ; “Rome’s Horse-Drawn Carriages To Be Banned From City Streets”, Italy Magazine, 09.10.2018 https://www.italymagazine.com/news/romes-horse-drawn-carriages-be-banned-city-streets ; "Mumbai court bans horse-drawn 'Victoria carriages'", BBC, 09.06.2015 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-33059920 ; "Oxford horse-drawn carriages will not return", BBC, 20.12.2011 https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-16262011 ; "Victory for Turkish animal rights movement – Istanbul bans horse drawn carriages", Party for the animals, 21.01.2020 https://www.partyfortheanimals.com/victory-for-turkish-animal-rights-movement-istanbul-bans-horse-drawn-carriages ; "City says goodbye to horse-drawn carriages", Mexico News Daily, 10.08.2017 https://mexiconewsdaily.com/news/city-says-goodbye-to-horse-drawn-carriages/ ; "Barcelona bans horse carriages", Europe Diplomatic, 06.06.2018 https://europediplomatic.com/2018/06/06/barcelona-bans-horse-carriages/ ; "End of the road for Chicago’s horse-drawn carriage industry", Chicago Suntimes, 11.03.2020 https://chicago.suntimes.com/city-hall/2020/3/11/21175331/horse-drawn-carriages-ban-chicago-brendan-reilly-brian-hopkins
 76. "Catalonia bans bullfighting in landmark Spain vote", BBC, 28.07.2010 https://www.bbc.com/news/world-europe-10784611
 77. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008
 78. "EU cuts subsides that support Spanish bullfighting", The Telegraph, 28.10.2015 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/11961010/EU-cuts-subsidies-that-support-Spanish-bullfighting.html
Hovedfoto: Jo Anne McArthur

Fakta

 • 21 land har forbud mot bruk av eksotiske dyr i sirkus, inkludert Norge.
 • 11 land har forbud mot bruk av alle dyr i sirkus, og India er i prosess for dette.
 • 12 land har forbud mot delfinarier, inkludert Norge hvor det har vært forbud mot delfinarier siden 1995 takket være NOAH. De amerikanske statene South Carolina, New York, og Washington har også forbud mot delfinarier.
 • Costa Rica innførte i 2013 forbud mot alle typer dyrehager, og jobber med å overføre alle dyr fra dyrehager til sanctuaries eller frihet.
 • 7 land har forbud mot trofé- og rekreasjonsjakt. Norge har ikke et slikt forbud.