Dyretransport

Oppdatert 23.12.2022

Steppedyrene hester på rekke og rad foran vogner i storbyen New York, ørkendyrene kameler med oppbundne ben og blodige fjes på kamelmarkeder i Giza, de sosiale eslene bundet med mulene tett mot en vegg i Mijas - er turistenes hig etter å bli underholdt, verdt dyrenes lidelser?

I mange byer er det vanlig å se ulike dyr som er brakt dit for å underholde, og dyretransporter er en stor del av det. Det er lett å la seg fascinere av de digre og eksotiske elefantene, kamelutstyrets detaljerte håndverk eller de gammeldagse hestevognene, ofte romantisert i bøker og filmer. Men de påkjenningene som dyrene påføres i denne industrien er store, selv om de ikke alltid er synlige. Ved å betale for dyretransporter bidrar man også til at utnyttelsen av dyr som underholdningsobjekter får fortsette.

Hestedrosjer

Stadig flere byer der hestedrosjer har vært en turistattraksjon, forbyr nå slike aktiviteter av hensyn til dyrevelferd. Flere store byer i USA, England, Mexico, Tyrkia, India, Spania og Canada har nå innført forbud.1

Chicago er en av byene som fra 2021 ikke lenger vil ha hestedrosjer, etter en avstemning i 2020. På spørsmål fra Chicago Suntimes om ikke dette ville bli et tap for nygifte eller andre som fant hestedrosjer romantisk, var rådsmann Brendan Reillys svar klart: “Jeg har ikke så stor sympati med dem. (…) Hvis du finner glede i å utnytte et dyr midt i tunge trafikkerte veier, så ja, da vil jeg tro det er en veldig morsom ting å gjøre (…).»2

Flere innser at bak de flotte vognene og hestene er et liv som er fratatt de fleste muligheter for naturlig adferd, og som i tillegg innebærer fysiske smerter og økt risiko for skader og ulykker.

"Hester som brukes til hestedrosjer er ikke bare fratatt essensielle naturlige behov, de er også utsatt for mange risikomomenter."

Hestenes naturlige liv, viser hvor problematisk det er for hester å leve som kjørehester. I det fri vil de velge åpne områder med god oversikt, stikk motsatt av det som ofte er tilfellet i turistområder og byer. Hester er også utpregede flokkdyr, de steller hverandre, leker, holder utkikk for farer på rundgang mens andre flokkmedlemmer hviler eller spiser. Foran vognene får de kun se andre hester på avstand, og mange går rett i en liten hesteboks etter endt arbeidsdag – de får aldri utøve normal sosial adferd.3

Hester som brukes til hestedrosjer er ikke bare fratatt essensielle naturlige behov, de er også utsatt for mange risikomomenter. For at kuskene skal tjene inn nok penger til å leve av, tvinges hestene til å jobbe så lengre enn kroppene deres makter – og det har hendt at de kollapser foran vognen.4 Bare det å ha på utstyr over mange timer, kan gi smertefulle gnagsår fra seletøyet, og sår eller andre problemer fra bittet.5 Det er vanlig noen steder å ikke gi hestene mat i arbeidstiden, eller de må spise og drikke med bittet i munnen.6

Å gå med jernsko på harde underlag gir økt risiko for skader i høver og bein, i tillegg til å belaste hjertet. En hov vil vanligvis utvide seg ved bakkekontakt og trekkes sammen når hesten løfter beinet, og slik fungerer høvene som ekstra blodpumper. Ved jernsko låses denne mekanismen, og i tillegg reduseres hovens naturlige støtdempende kapasitet med 70-80 %. Studier viser at en skodd hest som skritter på asfalt utsettes for tre ganger mer krefter fra sammenstøtet enn hva en uskodd hest utsettes for når den traver på samme underlag.7 Disse støtkreftene er medvirkende årsaker til artritt (leddbetennelser, forkalkninger) og andre beinproblemer.

"Mange steder er ikke velferd for kjørehestene spesifisert i dyrevelferdslover."

Mange steder er ikke velferd for kjørehestene spesifisert i dyrevelferdslover, men der det er noe regulert, slik som i New York, har hestene en arbeidsgrense på 9 timer, en indikasjon på hvor mange timer hestene må jobbe i områder uten regelverk.8 Respirasjonsproblemer kan oppstå som følge av eksosen hestene puster inn hele dagen, i tillegg til høy luftforurensning som er i mange byer, går hestene ofte med mulene ikke langt over bilenes eksosrør, og får eksosrøyk direkte inn i lungene. En studie av veterinær Jeffie Roszel, sier at “Endoskopi og prøver av sekret fra luftveiene av disse hestene, viser enorm lungeskade, den samme type skade du vil forvente av en storrøyker”.9

Undersøkelser har vist at hester oftere søker ly for sol og varme, enn for kulde, men i varme strøk er det ikke engang gitt at hestene får stå i skyggen mellom kjørerundene. Noen byer har innført temperaturgrenser, som regel fra 10 kuldegrader til 32 varmegrader.10 Under ekstremvær er det vanlig å se mennesker forte seg inn i hestedrosjer med tak, mens hestene fortsatt må dra dem rundt byen.

Det er store forskjeller i hvordan hestene behandles under trening, transport, kjøring og oppstalling - dette er ikke nødvendigvis noe man kan se på hestene ved første øyekast. I New York står hestene gjerne 15 timer i døgnet i små hestebokser i andre og tredje etasje midt i byen. Luftegårder finnes ikke.11

I byene skjer uforutsette ting, og selv om hestene blir vant til støy og bråk, kan det oppstå uforutsette situasjoner som skremmer dem. Både dyr og mennesker har blitt skadet og drept av hester med vogn i flukt. Det er heller ikke sjeldent at biler har kollidert med hestedrosjer og skadet hester og mennesker. Rådsmann Brian Hopkins sier Chicago, som fikk flertall for et forbud mot hestedrosjer fra 2021, har vært “heldige” som har unngått “noen av de mest grusomme kollisjonene” som har vært tilfellet i andre byer med hestedrosjer: “Når du tar en stort, tregere objekt og plasserer det midt i sentrum under rushtrafikken, tar du helt klart en risiko”.12

"Overalt hvor hestedrosjer er en business, følger det historier om tragiske ulykker og død for hestene. Bare i New York har det de siste årene vært rapportert over 30 ulykker."

Det som kanskje har fått mest oppmerksomhet er de mange tilfeller der hester kollapser og dør foran vognen, som dessverre ikke er uvanlig. Overalt hvor hestedrosjer er en business, følger det historier om tragiske ulykker og død for hestene. Bare i New York har det de siste årene vært rapportert over 30 ulykker.13 I mars 2020 gikk en video viralt av en hest som kollapser midt i Central Park, og blir forsøkt stablet på beina, uten hell. Hesten endte med å avlives. Det var den tredje hesten fra turistindustrien i New York som hadde mistet livet på bare tre måneder, sett bort ifra ulykker. De andre to hestene døde av kolikk, som for kjørehestene ofte relateres til stress.14 Mange hester har kollapset foran vognene, bare de to siste årene (2018-2019), blant annet i Krakow, Roma, Kanariøyene, Victoria og Manila.15 I Melbourne kollapset en hest i 2019, der eieren i tillegg begynte å sparke og rope skjellsord mot hesten, til veterinæren måtte be han stoppe.16 Videodokumentasjon fra Giza viser også en hest som kollapser, og slås igjen og igjen for å få den til å reise seg.17 Da den klarer å stable seg på beina, har den store, blødende sår etter slagene, men blir allikevel satt tilbake foran vognen for å arbeide.

I Istanbul er forventet levealder for hestene 90 % lavere i hestedrosjeindustrien enn ellers, og svært mange dør av utmattelse når de bare er 2 år - dette er hester som gjerne blir godt over 20 år med riktig behandling. I 2019 ble det i Istanbul satt en tre måneders forbud for hestedrosjene, etter at 400 hester hadde kollapset og mistet livet på bare et år. Hester ble også funnet døde i vannet, noe som vitnet om store mørketall på antallet døde hester.18

"I Istanbul er forventet levealder for hestene 90 % lavere i hestedrosjeindustrien enn ellers, og svært mange dør av utmattelse når de bare er 2 år."

Også i andre turistbyer, lider hester i turistindustrien. I 2020 ble 27 hestedrosjer i Edfu stanset for ti dager og bøtelagt for dyremishandling etter flere hendelser, og 120 ble fratatt lisensen i 2019, etter politisjefen selv vitne til en vogn som var så fullstappet med turister at den tippet hesten opp i luften.19 Disse tilfellene viser at risikoen for lidelse er stor der hestedrosjer er en attraksjon.

Ridning med hester, kameler og esler

Mange hester, kameler og esler brukes i turistindustrien som ridedyr, enten det er lange turer på fjellet, i ørkenen, i byen, på stranden, i vannet eller kortere sightseeingrunder rundt i byer eller ved turistattraksjoner.20 For turistene representerer dyrene kanskje noe eksotisk, nostalgisk, romantisk - et etterlengtet avbrekk fra hverdagen, eller følelse av frihet og spenning. For dyrene er det motsatt - et liv uten frihet til å utøve normal adferd, og mange ganger også et liv med mishandling eller vanskjøtsel.

"Dyr i turistindustrien lider under lange arbeidsdager med stadig belastning og overbelastninger. Ingen dyr er “skapt” til å være ridedyr, og vekten dyrene bærer i mange timer hver dag, vil kunne påføre dem skader og smerter."

Dyr i turistindustrien lider under lange arbeidsdager med stadig belastning og overbelastninger. Ingen dyr er “skapt” til å være ridedyr, og vekten dyrene bærer i mange timer hver dag, vil kunne påføre dem skader og smerter. Undersøkelser viser at ryggen til en hest i gjennomsnitt senkes 4 cm ved belastning av en rytter på 50-80 kilo. I en annen undersøkelse med flere hundre hester, hadde flertallet forandringer av mer eller mindre alvorlig grad i ryggsøylen i ung alder ved “normal” ridning, altså sannsynligvis langt færre timer enn det turisthestene må bære en rytter.21 En hestesal med “eksellent passform” har normalt et trykk på 1,93 psi (pounds per square inch). Press over 0,75 psi stopper blodsirkulasjonen, over tid vises dette som permanente hvite flekker i hestens pels.22 Hos turisthestene er det ikke bare hvite flekker, men noen ganger verkende sår under salleiet.23 Også esler, muldyr og kameler har ofte vonde gnagsår under seletøyet eller grimene, etter å gå og stå med utstyr hele dagen, hver dag.24 For hestene følger også belastninger og skader som følge av å gå med bitt i den følsomme munnen i timer av gangen, samt jernsko på hardt underlag eller asfalt.

Voksne mennesker rir på esler nesten overalt hvor eselridning selges, selv om veterinærer anbefaler en maksgrense på 50 kilo, og myndighetene har noen steder satt en vektgrense av dyrevelferdshensyn.25 Mange har en misoppfatning om hvor sterke esler er i forhold til sin størrelse, og andre steder har satt grensen til 100 kilos vekt, til tross for at et normalt esel kun veier 180-225 kilo.26 Esler har ofte problemer med bein og rygg og har verkende sår, som følge av at de bærer altfor tungt.27

Det er heller ikke gitt at dyrene er komfortable med den massive oppmerksomheten fra mengder av barn og voksne som skal klappe og ri dem, og det kan være umulig å trekke seg unna.

Hester, esler, muldyr og kameler står ofte i timevis i solsteiken, uten ly, skygge, mat eller drikke. De kan drives til de kollapser av utmattelse, og selv da blir de forsøkt stablet på beina gjennom tvang og vold.28 Tynne eller avmagrede dyr er ikke et sjeldent syn, selv om også mange kan se velstelte ut - uten at det er noen garanti for god behandling.

"Mishandling og vanskjøtsel har blitt dokumentert hos dyr brukt til turistridning en rekke steder."

Mishandling og vanskjøtsel har blitt dokumentert hos dyr brukt til turistridning en rekke steder: I oldtidsbyen Petra i Jordan er det dokumentert mishandling av over 1300 hester, esler, muldyr og kameler.29 Voksne og barn slår esler med pinner, tau og pisk under ridning. Mange av dyrene har åpne sår, som blant annet kommer av for stramme grimer. På Giliøyene i Bali har ridedyrene svært lav status, som gjør at de brukes svært hardt til både turisme, men også til å bære mengder av bygningsmateriell. Det er vanlig at dyr kollapser av overanstrengelse.30

I Santorini blir muldyr og ca. 100 esler brukt til rideturisme, blant annet for å frakte turister opp de 500 trappetrinnene opp til gamlebyen Fira og tilbake. Denne klatreturen må eslene gjøre flere ganger om dagen, og de får heller ikke mat. Også her må eslene gå med utstyr i så mange timer at eslene får gnagsår under gjord, sal eller grime.31 Eslene blir slått hvis de protesterer eller prøver å si ifra om sine smerter ved å stoppe eller bruke kroppsspråk - den eneste måten de kan.32 Mishandlingen av eslene på Santorini har blitt kjent over hele verden. Blant annet sier den kjente musikeren Tommy Lee, at han er stolt av å være født i Hellas, men ber myndighetene hjelpe med èn ting som han mener ødelegger landets rykte: “den vemmelige mishandlingen av nedbrutte esler som må drasse turistene opp de bratte trappene til Fira”.33

I Mijas har turister dokumentert esler som står bundet med nesene helt inntil veggen, ofte i solsteiken, og de har ikke mulighet til å ligge, bevege hodet, spise eller drikke.34 Andre steder står eslene bundet hele døgnet, og blir aldri sluppet i luftegårder, og deres sosiale liv som er svært viktig for et esel, blir umuliggjort.35

"I Santorini blir muldyr og ca. 100 esler brukt til rideturisme, blant annet for å frakte turister opp de 500 trappetrinnene opp til gamlebyen Fira og tilbake. Denne klatreturen må eslene gjøre flere ganger om dagen, og de får heller ikke mat."

Ved pyramidene i Egypt, er det også dokumentert åpenlys mishandling av ridedyr, som bla. viser utsultede og utmattede hester og kameler som har kollapset. Pisk og slag er normalen, ikke unntaket. Kamelene i Egypt kommer oftest fra kamelmarkeder, der hundrevis kjøpes og selges daglig. På markedene bindes kamelens ene frambein opp, slik at den ikke skal rømme, og de slås gjentatte ganger av voksne og barn med lange stokker, til de skriker, blør eller fråder fra munnen. Noen kameler blir også slått i testiklene.36 Veterinærer ved pyramidene kan fortelle om en stadig strøm av syke, underernærte eller mishandlede dyr fra turistindustrien, til tross for at noen må overtales om at det vil være lønnsomt å behandle, fremfor å la de gå med smertene og dø.37

Forholdene beskrevet i disse byene er bare noen eksempler i en lang rekke av lignende observasjoner på steder der turistridning tilbys.38 Det er i tillegg gjerne fattige familier som driver dyretransporter, som ikke har penger til å ta ordentlig vare på sin egen helse, og da langt mindre dyrenes. Dersom dyrene ikke kan brukes lenger, er det heller ikke råd til å beholde eller behandle dem. Eldre eller skadde hester blir gjerne solgt på auksjon til slaktemarkedet, eller sendt direkte til slakt, hvis ikke eierne overlater dem til seg selv.39 Kameler som ikke kan brukes lenger blir sendt tilbake til markedet der de selges til slakt.40

"Ved pyramidene i Egypt, er det også dokumentert åpenlys mishandling av ridedyr, som bla. viser utsultede og utmattede hester og kameler som har kollapset."

Kamelridning er også populært i India, der det er vanlig å styre dem med tømmer festet til en metallpigg som går gjennom nesa.41 India bruker kameler og andre dyr som trekkplaster til ulike festivaler, og de blir ofte behandlet svært dårlig. Det arrangeres også kamelløp i ørkenen på det årlige “Pushkar Fair”, og mange tusen kameler er med på festivalen.42 I tillegg må kamelene være med i “skjønnhetskonkurranser” der de blant annet får "piercet" nesen, og til og med “danseforestillinger” der de må gjøre bevegelser og kunster som er veldig unaturlige for dem.43

Elefantriding

Elefantridning er populært i mange asiatiske land, som Thailand, Laos, Cambodia, Sri Lanka eller India, men også noen steder i Afrika. Thailand har dobbelt så mange elefanter i turistindustrien som alle andre land kombinert, og ca. 13 millioner turister betalte for elefantridning eller andre interaksjoner med elefanter, som “vasking” eller “selfies”, i 2016.44 Men bak bildene av smilende turister på elefantryggen med elefantenes naturlige “smilende” ansiktstrekk, er historier om elefantenes liv som trolig veldig få ville smile av.

WAP (World Animal Foundation) undersøkte over 3000 elefanter i fangenskap i flere land i Asia i 2014-2016, der over tre fjerdedeler levde under svært dårlige forhold. Av de 3000 elefantene som ble undersøkt på 220 ulike steder, var kun 200 elefanter i akseptable omgivelser, i følge organisasjonen, og disse ble ikke brukt til ridning, triks eller andre attraksjoner, men bodde i sanctuaries eller lignende.45

"Thailand har dobbelt så mange elefanter i turistindustrien som alle andre land kombinert, og ca. 13 millioner turister betalte for elefantridning eller andre interaksjoner med elefanter, som “vasking” eller “selfies”, i 2016."

Elefanter i turistnæringen blir regelmessig slått, stukket med elefantkroker, eller får elektriske støt.46 Vold brukes for at trenerne skal få makt over de store dyrene raskest mulig. Ville babyelefanter blir tatt fra moren, og i noen tilfeller blir også moren drept i sitt forsøk på å redde barnet sitt. Som sirkuselefanter, blir babyelefantene bundet til bakken og slått med blant annet elefantkroker, til de gir opp og ikke tør noe annet enn å underkue seg sine mishandlere. Elefantene kan også bli fratatt mat og vann under denne behandlingen. Undersøkelser viser at mange av disse elefantungene lider av PTSD (Posttraumatisk stressyndrom) i ettertid.47 Les mer om elefanttrening her.

"Flere elefanter har også dødd av utmattelse eller hjerteinfarkt som følge av misbruket i turistindustrien."

Elefantene som ikke blir alvorlig skadet eller traumatisert den første tiden i fangenskap, må tilbringe resten av sitt liv i lenker og som ridedyr for turister. De går glipp av alt som gir glede og mening for en elefant, og hele dens liv består i å gå de samme rundene med turister på ryggen, time ut og time inn, hele dagen. Når de ikke jobber står de ofte i skur på betonggulv, bundet til en få meter lang kjetting så de så vidt kan røre seg, ofte i nærheten av støyende trafikk, menneskemengder eller musikk.48 Mange elefanter sliter med problemer og smerter i føtter, bein og rygg.49 Flere elefanter har også dødd av utmattelse eller hjerteinfarkt som følge av misbruket i turistindustrien.50

Hundekjøring for turister

Bilder av fantastisk natur og store flokker med polarhunder, med løfter om en opplevelse utenom det vanlige, gjør at mange velger snø og is fremfor varmere strøk når de skal ut å reise. Attraktive reisemål for hundesledekjøring er blant annet Alaska, Yellowstone, Norge og Grønland. Men bak de idylliske bildene av endeløs natur, er hverdagen for mange av disse hundene et fastlenket liv i kjedsomhet. Flere av operatørene driver også med langdistansekonkurranser, slik som Iditarod eller Finnmarksløpet, les mer om hundekonkurranser her.

Sledehundoperatører har ofte mange hunder, fra noen titalls hunder og opp til 300. Disse står som oftest bundet med kjetting til en påle i bakken, ved siden av et lite hundehus. Praksisen med å binde hundene er forbudt i mange land av dyrevelferdshensyn, men i Norge er det den mest vanlige måten å holde større grupper med sledehunder.51 Noen kan gjerne ha en annen rase som familiehund som får bo inne med familien, mens sledehundene står fastlenket ute.

"De norske reglene sier at hundene må være løst fra kjettingen 10 timer i uka, altså er det lovlig å binde de 6 dager i strekk, eller nesten 23 timer i døgnet."

De norske reglene sier at hundene må være løst fra kjettingen 10 timer i uka, altså er det lovlig å binde de 6 dager i strekk, eller nesten 23 timer i døgnet. Kjettingen kan være to meter lang, slik at den kan bevege seg 12m2 rundt pålen den er bundet til, som tilsvarer minstekravene til en hundegård.52 Samtidig i vårt naboland Sverige er det fra 15. juni 2020 ikke lov å holde hunder bundne eller i hundegård utenom i spesielle tilfeller som reiser, etc.53 Også noen steder i Canada er det grenser for hvor lenge en hund kan stå bundet (bla. a. en time i Toronto, fire timer i Mississauga, forbud i Calgary).54 I USA har 22 stater reguleringer for å binde hunder.55 Andre land har ingen reguleringer eller de blir ikke håndhevet – dette er tilfelle på Grønland.56 Noen steder i for eksempel USA, Canada og Grønland, er hundenes eneste ly kanskje en plasttønne.57

Hunder kan utvikle stereotyp adferd dersom de står på begrenset plass, med begrenset stimuli, som i hundegård, eller enda mer ved å stå lenket fast. Dette ses ved at hunden går frem og tilbake langs gjerdet gjentatte ganger eller at hunden løper i sirkler rundt pålen den er bundet til.58

I Norge er det lov å binde valper fra de er 6 måneder gamle, og de blir “trent” til dette fra 4
måneders alder. Norges Hundekjørerforbund mener at dette er den mest “humane” og “praktiske” måten å “ta godt vare på” grupper av hunder. Men ifølge en rapport fra Vitenskapskomiteen, kan bare det å bo ute i seg selv være en belastning for hunder. I tillegg vil hunder som er bundet ikke komme seg unna farer som rovdyr, brann eller irritasjonsmomenter som svermende insekter, og det er også en risiko for å kveles dersom hunden vikler seg inn i lenkene.59 Det vil være større risiko for nakkeskader dersom hundene stadig drar i lenkene for å prøve å komme seg utenfor de få metrene den har til disposisjon.60

Hundene er gjerne vant til en aktiv livsstil noen måneder i året, men blir mange steder stående inaktive utenom sesongen. Mangel på stimuli gjør at mange hunder kjeder seg, blir passive og frustrerte. Det er heller ingen krav til å gå tur for hunder som står bundet ute.61

Hunder er svært sosiale dyr, og forskere mener at kontakt med mennesker er svært viktig for dem.62 Hvor mye oppmerksomhet, kontakt og stimuli det er mulig å gi hver enkelt hund hos de store hundesledeoperatørene med godt over 100 hunder,63 er selvsagt svært begrenset.

"Mattilsynet utførte i 2018-2019 et nasjonalt tilsynsprosjekt om hunder som bor ute. Hos trekkhundeholdene var det regelbrudd hos 25 % av hundeholdene, til tross for at nesten halvparten av tilsynene var varslet på forhånd."

Mattilsynet utførte i 2018-2019 et nasjonalt tilsynsprosjekt om hunder som bor ute. Tilsynet omfattet 453 hundehold over hele landet, og 323 av disse var trekkhundehold. Hos trekkhundeholdene var det regelbrudd hos 25 % av hundeholdene, til tross for at nesten halvparten av tilsynene var varslet på forhånd. Det er ukjent hvor mange av disse som drev turistkjøring. Mattilsynet skriver: “Dette viser at utendørs hundehold er krevende på mange måter, og at hundeholderne må ha kunnskap, evne og vilje for at hundene skal ha god velferd. Det er ikke alle hunder som egner seg til å bo ute, noe resultatene fra prosjektet også viser”.64

I noen land er det ingen krav om at hundene må være løst fra kjettingen overhodet, og på Grønland er det motsatt – et krav om at sledehunder står permanent bundet. Det er også kun en vag formulering sier at sledehunder skal fôres og gis vann, uten å presisere hvor ofte. Det er heller ikke forbud mot bruk av pisk og andre fysiske tvangs- og avstraffelsesmetoder, som er flittig i bruk.65

"I 2007 avslørte to veterinærer, som dekket sledehund-distriktet med 21 000 hunder på Grønland, svært kritikkverdige forhold for hundene. Det ble blant annet rapportert at flere slo ut kinntennene på hundene med en hammer for å hindre dem i å gnage over seletøyet."

I 2007 avslørte to veterinærer, som dekket sledehund-distriktet med 21 000 hunder på Grønland, svært kritikkverdige forhold for hundene. Den ene veterinæren var norske Marit Holm som sammen med sin danske kollega kunne rapportere mishandling av så mange som 60-70 % av sledehundene. Det ble blant annet rapportert at flere slo ut kinntennene på hundene med en hammer for å hindre dem i å gnage over seletøyet.66 Også politiet på Grønland bekreftet at det i disse miljøene var utfordringer med dyrevelferden: Hundeeiere hadde blitt overrasket når de ble fortalt at hundene også skulle ha mat på sommeren, når de ikke jobbet, for det var vanlig å bare fore de en gang i uka i sommermånedene.67 Veterinærene kunne også fortelle at mange hunder stod uten daglig tilsyn, viklet seg inn i lenkene og ble skadd eller kvalt, mens andre sultet eller frøs i hjel. Noen hunder overlates på spesielle øyer eller “hundeplasser” på sommeren, når det ikke er bruk for dem, og når de hentes på høsten er mange døde eller utsultet.68 Når hunder ikke klarer å trekke sleder på grunn av utmattelse eller skader, blir de avlivet eller etterlatt i sporet for å dø.69 Problemene med utilstrekkelig fôring, manglende ly og fastlenking ble fortsatt rapportert for hundene på Grønland i 2016.70

I 2018 begynte forskere å interessere seg for helsen til hundene på Grønland fordi mange hunder hadde døde av sykdommer, og man anerkjente at veterinærtilgangen var for dårlig.71

Kilder

 1. “Animal welfare: Why Montreal is banning tourist horse-drawn carriages”, BBC, 30.12.2019 https://www.bbc.co.uk/newsround/50947292 ; “Rome’s Horse-Drawn Carriages To Be Banned From City Streets”, Italy Magazine, 09.10.2018 https://www.italymagazine.com/news/romes-horse-drawn-carriages-be-banned-city-streets ; “Mumbai court bans horse-drawn 'Victoria carriages'”, BBC, 09.06.2015 https://www.bbc.com/news/world-asia-india-33059920 ; “Oxford horse-drawn carriages will not return”, BBC, 20.12.2011 https://www.bbc.com/news/uk-england-oxfordshire-16262011 ; “Victory for Turkish animal rights movement – Istanbul bans horse drawn carriages”, Party for the animals, 21.01.2020 https://www.partyfortheanimals.com/victory-for-turkish-animal-rights-movement-istanbul-bans-horse-drawn-carriages ; “City says goodbye to horse-drawn carriages“, Mexico News Daily, 10.08.2017 https://mexiconewsdaily.com/news/city-says-goodbye-to-horse-drawn-carriages/ ; “Barcelona bans horse carriages”, Europe Diplomatic, 06.06.2018 https://europediplomatic.com/2018/06/06/barcelona-bans-horse-carriages/ ; "End of the road for Chicago’s horse-drawn carriage industry", Chicago Suntimes, 11.03.2020 https://chicago.suntimes.com/city-hall/2020/3/11/21175331/horse-drawn-carriages-ban-chicago-brendan-reilly-brian-hopkins
 2. "End of the road for Chicago’s horse-drawn carriage industry", Chicago Suntimes, 11.03.2020 https://chicago.suntimes.com/city-hall/2020/3/11/21175331/horse-drawn-carriages-ban-chicago-brendan-reilly-brian-hopkins
 3. "The Urban Carriage Horse Ride: A 21st Century Anachronism", Holly Cheever, DVM, 19.02.2014 https://www.hsvma.org/the_urban_carriage_horse_ride#.Xt6Rdzozbb1
 4. "At Egypt`s tourism gems, Animal abuse is an ugly flaw", New York Times, 13.04.2019 https://www.nytimes.com/2019/04/13/world/middleeast/egypt-pyramids-animal-abuse.html[/note]; "Call for tourist carriage ban after death of horse in Spain", Euro Weekly News, 15.05.2018 https://www.euroweeklynews.com/2018/05/15/call-for-tourist-carriage-ban-after-death-of-horse-in-spain/ ; "Rome pressed to ban tourist carriages after horse collapses", The Guardian, 20.10.2019 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/rome-tourist-carriage-horse-collapses-botticelle-ban
 5. "Veterinary care of carriage horses", DVM 360, 01.08.2009 https://www.dvm360.com/view/veterinary-care-carriage-horses ; "Jordan urged to end animal mistreatment at Petra site", BBC, 16.01.2018 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42692743;"Det er viktig å tenke på at bittet ikke har en naturlig plass i hestens munn", Trav og Galloppnytt, 11.04.2020 https://tgn.no/artikkel/det-er-viktig-a-tenke-pa-at-bittet-ikke-har-en-naturlig-plass-i-hestens-munn/
 6. "Use with carriages shortening horses’ life expectancy by 90 percent: Report", Hurriyet Daily News, 11.05.2017 https://www.hurriyetdailynews.com/use-with-carriages-shortening-horses-life-expectancy-by-90-percent-report-112979
 7. "Et sunt og naturlig hesteliv",  Dr. Hildur Strasser, Lynne Forlag (2003)
 8. "Caring for Horses Working in NYC", The Office of Veterinary Public Health Services, NYC Government https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/caring-for-horses-working-in-nyc.page
 9. "Health and wellbeing of horses the priority", The Star, 08.04.2014 https://www.thestar.com.my/opinion/letters/2014/04/08/health-and-wellbeing-of-horses-the-priority
 10. "Caring for Horses Working in NYC", The Office of Veterinary Public Health Services, NYC Government https://www1.nyc.gov/site/doh/health/health-topics/caring-for-horses-working-in-nyc.page ; "Horse-Drawn Carriage Temperature, Time, and Place Restrictions",
  Charter, Code and Policies, The City of Portland https://www.portlandoregon.gov/citycode/article/649245 ; "Heat stops Charleston horse carriage tours for 4th straight day”, ABC 4News, 29.05.2019 https://abcnews4.com/news/local/heat-stops-charleston-horse-carriage-tours-for-4th-straight-day
 11. "Behind the scenes in the clinton park horse stables for the central park carriages", Untapped New York, 16.01.2014 https://untappedcities.com/2014/01/16/behind-the-scenes-in-the-clinton-park-horse-stables-for-the-central-park-carriages/
 12. "End of the road for Chicago’s horse-drawn carriage industry", Chicago Suntimes, 11.03.2020 https://chicago.suntimes.com/city-hall/2020/3/11/21175331/horse-drawn-carriages-ban-chicago-brendan-reilly-brian-hopkins
 13. "Horse Carriage NYPD Accident Police Reports #1", NYPD https://www.scribd.com/document/244913416/Horse-Carriage-NYPD-Accident-Police-Reports-1
 14. "A N.Y.C Carriage horse died. Video of its collapse stirred outrage", The New York Times, 02.03.2020 https://www.nytimes.com/2020/03/02/nyregion/horse-carriage-collapse-nyc.html ; "Behaviour and stress responses in horses with gastric ulceration", Jens Malmkvista, Janne Møller Poulsena,  Nanna Luthersson et.al, Applied Animal Behaviour Science, Volume 142, Issues 3–4, s. 160-167 (2012) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168159112002973
 15. “Call for tourist carriage ban after death of horse in Spain”, Euro Weekly News, 15.05.2018 https://www.euroweeklynews.com/2018/05/15/call-for-tourist-carriage-ban-after-death-of-horse-in-spain/ ; “Heartbreaking moment exhausted horse collapses in the street while pulling tourist carriage - before being dragged to its feet and forced to continue in the Philippines”, Daily Mail, 07.03.2019 https://www.dailymail.co.uk/news/article-6781753/Heartbreaking-moment-exhausted-horse-collapses-street-pulling-tourist-carriage.html ; "B.C. SPCA recommends horse-drawn carriages be removed from Victoria city streets”, CBC, 07.06.2018 https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-spca-recommends-horse-drawn-carriages-be-removed-from-victoria-city-streets-1.4696945 ; “A carriage horse collapses in Krakow. Is it animal abuse?”, The Krakow Post, 26.01.2019 http://www.krakowpost.com/19983/2019/01/carriage-horse-collapse-main-square-abuse ; "Rome pressed to ban tourist carriages after horse collapses", The Guardian, 20.10.2019 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/rome-tourist-carriage-horse-collapses-botticelle-ban
 16. "Carriage driver screams at 'lazy' horse that collapsed in the middle of a road - before lashing out at a vet who begged him to 'stop kicking' the animal", Daily Mail, 16.12.2019 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7795641/Melbourne-carriage-driver-kicks-horse-head-screams-up.html
 17. "Horse Beaten for Nearly 5 Excruciating Minutes Straight", PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), YouTube, 24.09.2019 https://www.youtube.com/watch?v=27ka7l-LGoE
 18. "Use with carriages shortening horses’ life expectancy by 90 percent: Report", Hurriyet Daily News, 11.05.2017 https://www.hurriyetdailynews.com/use-with-carriages-shortening-horses-life-expectancy-by-90-percent-report-112979
 19. "Aswan imposes fines, withdraws 27 horse handler licenses due to animal abuse", Egypt Independent, 04.02.2020 https://egyptindependent.com/aswan-imposes-fines-withdraws-27-horse-handler-licenses-due-to-animal-abuse/
 20. "Greek island accused of abusing its star attraction: donkeys", DW, 08.07.2019 https://www.dw.com/en/greek-island-accused-of-abusing-its-star-attraction-donkeys/a-49480177 ; "RIDE TO HELL: Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/
 21. "Harm of riding study Part 1", Maksida Vogt, Academia Artium Didacticum Equiorum in Liberti (2008)
 22. "Practical Use Of A Computerized Saddle-Pressure Measuring Device To Determine The Effects Of Saddle Pads On The Horses’ Back", JC Harman, Journal of Equine Veterinary Science. Vol 14, No 11, 606-611 (1994); "Fistulous withers", Equine Diseases and Conditions, Equimed, 22.07.2014 https://equimed.com/diseases-and-conditions/reference/fistulous-withers
 23. "RIDE TO HELL:Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/
 24. "Isolation of Aerobic Bacteria Associated with Fistulous Withers in Donkeys", Shereen Farog Mostafa, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Khartoum (2004) https://core.ac.uk/download/pdf/71673508.pdf ; "RIDE TO HELL: Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/
 25. "Weight limit protects beach donkeys from overweight children”, The Guardian, 04.04.2008 https://www.theguardian.com/society/2008/apr/04/children.health ; "Abused donkeys are still having to carry fat tourists up famous staircase", Metro, 14.11.2019 https://metro.co.uk/2019/11/14/abused-donkeys-still-carry-fat-tourists-famous-staircase-11124929/?ito=cbshare ; "Donkey Fact Sheet", The Dick Vet Equine Practice, The University of Edinburgh https://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/donkey%20fact%20sheet.pdf
 26. "In Santorini, tourists who weigh more than 220 pounds are now banned from riding donkeys", USA Today, 14.12.2019 https://eu.usatoday.com/story/travel/destinations/2018/10/11/greek-isle-santorini-bans-overweight-tourists-donkey-rides/1599640002/ ; "Facts about donkeys", Live Science, 01.04.2016 https://www.livescience.com/54258-donkeys.html
 27. "Clinical abnormalities in working donkeys and their associations with behaviour”, F. H. Regan, J. Hockenhull, J. C. Pritchard, A. E. Waterman-Pearson, og H. R. Whay, US National library of Medicine, National Institutes of Health (2015) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4567160/; "Santorini to target overweight tourists with donkey weight limit”, The Guardian, 12.10.2018 https://www.theguardian.com/world/2018/oct/12/santorini-greece-donkeys-overweight-tourists-animal-welfare
 28. "RIDE TO HELL:Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/ ; "Calls to ban carriage horses after horse in Marbella collapses from heatstroke", The Olive Press, 12.08.2015 https://www.theolivepress.es/spain-news/2015/08/12/calls-to-ban-carriage-horses-after-horse-in-marbella-collapses-from-heatstroke/
 29. "Jordan urged to end animal mistreatment at Petra site", BBC, 16.01.2018 https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42692743 ; "Animal abuse in the lost city of Petra", France 24, 12.02.2018 https://observers.france24.com/en/20180212-donkeys-camels-horses-suffering-petra-jordan
 30. "A Pilot Welfare Assessment of Working Ponies on Gili Trawangan, Indonesia", Tova C. Pinsky, Ketut Puja, Joshua Aleri, Jennifer Hood, Maria M. Sasadara, Teresa Collins, Animals 2019, 9(7), 433 (2019) https://doi.org/10.3390/ani9070433
 31. "Greek-born musician Tommy Lee asks Greece to end donkey rides in Santorini", Greek City Times, 06.12.2019 https://greekcitytimes.com/2019/12/06/greek-born-musician-tommy-lee-asks-greece-to-end-donkey-rides-in-santorini/
 32. «Greek Island accused of abusing its star attraction-donkeys», DW, 08.07.19 https://www.dw.com/en/greek-island-accused-of-abusing-its-star-attraction-donkeys/a-49480177
 33. "Greek-born musician Tommy Lee asks Greece to end donkey rides in Santorini", Greek City Times, 06.12.2019 https://greekcitytimes.com/2019/12/06/greek-born-musician-tommy-lee-asks-greece-to-end-donkey-rides-in-santorini/
 34. "Bad conditions for donkeys in Mijas, Spain", Andra, YouTube, 11.05.2011 https://www.youtube.com/watch?v=9cvxW7Bxlbg
 35. "Donkey Fact Sheet", The Dick Vet Equine Practice, The University of Edinburgh https://www.ed.ac.uk/files/imports/fileManager/donkey%20fact%20sheet.pdf; "Mijas donkey taxis work 365 days a year", Spain Weather News,25.05.18 https://spainweather.es/spainnews-en.php?id=3595
 36. "RIDE TO HELL: Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/
 37. "At Egypt`s tourism gems, Animal abuse is an ugly flaw", The New York Times, 13.04.2019 https://www.nytimes.com/2019/04/13/world/middleeast/egypt-pyramids-animal-abuse.html
 38. “It's time to take horse-drawn carriages off the streets of Mallorca”, The Local, 27.09.18 https://www.thelocal.es/20180927/why-its-time-to-take-horse-drawn-carriages-off-the-streets-of-mallorca ;«Call for tourist carriage ban after death of horse in Spain», Euro Weekly News, 15.05.18 https://www.euroweeklynews.com/2018/05/15/call-for-tourist-carriage-ban-after-death-of-horse-in-spain/; «Rome pressed to ban tourist carriages after horse collapses», The Guardian, 20.10.19 https://www.theguardian.com/world/2019/oct/20/rome-tourist-carriage-horse-collapses-botticelle-ban; «Stopping animal cruelty at tourist attractions – what not to do?, Post Magazine, 06.09.19 https://www.scmp.com/magazines/post-magazine/travel/article/3025657/stopping-animal-cruelty-tourist-attractions-what-not?exp_signup=opt-fb-sign-in&onboard=true#_=_
 39. «Merthyr woman aids tourist horses abandoned in Egypt”, BBC,15.02.11 «https://www.bbc.com/news/uk-wales-12457420 «Stop horse slaughter: Our country's dark secret», Humane Society, https://www.humanesociety.org/resources/stop-horse-slaughter-our-countrys-dark-secret
 40. "RIDE TO HELL: Hidden horror behind tourist camel rides as animals ‘starved, beaten with sticks and hit in testicles’", The Sun, 20.04.2019 https://www.thesun.co.uk/news/8890333/tourist-camel-rides-starved-beaten-horror/
 41. "A survey on traditional practices adopted for restraining camel in Rajasthan", Rakesh Ranjan, Indian Journal of Animal Science (2016) https://www.researchgate.net/publication/315686287_A_survey_on_traditional_practices_adopted_for_restraining_camel_in_Rajasthan
 42. "Dust begins to settle on annual Pushkar Fair: A gorgeous photo-essay from world’s largest camel market", Daily Mail, 22.11.2012 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2237003/Pushkar-Fair-Thousands-travel-India-globe-annual-camel-livestock-market.html
 43. "Camel Dancing Competition at Pushkar Cattle Fair, Rajasthan, Amazing Camel Dance at the Pushkar Mela", Geethanjali - Travel Saga, YouTube, 29.01.2020 https://www.youtube.com/watch?v=awiWkSb-Qks ; “Inside the world of million-dollar beauty pageants for camels”, ABC News, 26.10.2018 https://www.abc.net.au/news/2018-10-26/camel-beauty-pageants:-the-traits-that-make-for-a-miss-camel/10432698
 44. "Elephant tourism is 'fuelling cruelty'", BBC, 06.07.2017 https://www.bbc.com/news/science-environment-40501667
 45. "Elephant tourism is 'fuelling cruelty'", BBC, 06.07.2017 https://www.bbc.com/news/science-environment-40501667
 46. "Elephants scream in agony and wee themselves after being beaten and chained up for tourist rides in India", The Sun, 17.06.2019 https://www.thesun.co.uk/news/worldnews/9311930/elephants-beaten-and-chained-for-tourist-rides-in-india/ ; "Six Flags Severs Ties with Abusive Elephant Company”, Patch CA, 15.11.2016 https://patch.com/california/calabasas/six-flags-severs-ties-abusive-elephant-company
 47. "Effects of social disruption in elephants persist decades after culling", Cynthia Moss, Joyce Poole, m.fl., Frontiers in zoology (2013)
 48. "Elephant tourism is 'fuelling cruelty'", BBC, 06.07.2017 https://www.bbc.com/news/science-environment-40501667
 49. "Management factors affecting physical health and welfare of tourist camp elephants in Thailand", Pakkanut Bansiddhi, Korakot Nganvongpanit, Janine L. Brown, Veerasak Punyapornwithaya, Pornsawan Pongsopawijit og Chatchote Thitaram, US National Library of Medicine, National Institutes of Health (2019) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6487189/
 50. "Elderly elephant collapses and dies after carrying tourists”, The Telegraph, 25.04.2016 https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/cambodia/articles/elephant-dies-of-heart-attack-in-40-degree-heat-in-cambodia/ ; “Elephant collapses and dies of 'exhaustion' from carrying tourists on safari”, Mirror, 31.10.2019 https://www.mirror.co.uk/news/world-news/heartbreaking-footage-shows-dead-elephant-20784522 ; "Baby elephant dies after performing for tourists in Thailand", Stuff, 21.05.2019 https://www.stuff.co.nz/travel/travel-troubles/112874303/baby-elephant-dies-after-performing-for-tourists-in-thailand
 51. “Rapport: Hunder som bor ute», Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018-2019, Mattilsynet https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/rapport_nasjonalt_tilsynsprosjekt_2018__2019_hunder_som_bor_ute.37776/binary/Rapport:%20Nasjonalt%20tilsynsprosjekt%202018%20-%202019.%20Hunder%20som%20bor%20ute
 52. "Veileder for hold av hund utendørs", Mattilsynet (2003, oppdatert 2020) https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veileder_for_hold_av_hund_utendors.3825/binary/Veileder%20for%20hold%20av%20hund%20utend%C3%B8rs
 53. "Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter", Jordbruksverket, 14.05.2020 https://djur.jordbruksverket.se/download/18.4317c7251725cbfacfb2fbda/1590740985096/F%C3%B6reskrift-om-nya-regler-f%C3%B6r-hundar-och-katter-SJVFS2020-8.pdf
 54. "There is no justification for leaving an animal tied up alone outside", CBC, 03.02.2018 https://www.cbc.ca/news/dog-tethering-1.4517235
 55. "Animal Tethering Prohibitions", American Veterinary Medicine Assosiation (2019) https://www.avma.org/advocacy/state-local-issues/animal-tethering-prohibitions
 56. "Sled dogs in Greenland suffer from sparse infrastructure", High North News, 09.12.2016 https://www.highnorthnews.com/en/sled-dogs-greenland-suffer-sparse-infrastructure
 57. Dokumentarfilmen «Sled Dogs» (2016) http://sleddogsfilm.com/
 58. "Risk of negative effects on the welfare of dogs associated with being housed outdoors or used for sled dog racing", Vitenskapskomiteen, VKM Report 2017: 8 (2017) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf65a54/1499859177714/a41df51d57.pdf
 59. "Retningslinjer for ansvarlig hold av trekkhunder", Norges hundekjørerforbund (2008) https://www.sleddog.no/wp-content/uploads/2015/08/RETNINGSLINJER-ANSVARLIG-HOLD-TREKKHUNDER-2008-godkj-230908.pdf
 60. "Du gir hunden din nakkeskader", NRK, 04.08.2011 https://www.nrk.no/nordland/du-gir-hunden-din-nakkeskader-1.7738416
 61. "Risk of negative effects on the welfare of dogs associated with being housed outdoors or used for sled dog racing", Vitenskapskomiteen, VKM Report 2017: 8 (2017) https://vkm.no/download/18.d44969415d027c43cf65a54/1499859177714/a41df51d57.pdf
 62. «Hund», Løberg, Gry; Eikeseth, Wenche; Roig, Olaf A, Store norske leksikon https://snl.no/hund
 63. "Tromsøs fineste sommeropplevelse er tilbake!", Villmarkssenteret i Tromsø markedsfører seg med 300 hunder https://villmarkssenter.no/husky-cafe/ ; "Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 - 2019. Hunder som bor ute", Mattilsynet, 25.02.2020 https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2018__2019_hunder_som_bor_ute.37775
 64. "Nasjonalt tilsynsprosjekt 2018 - 2019. Hunder som bor ute", Mattilsynet, 25.02.2020 https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/kjaledyr_og_konkurransedyr/hund/nasjonalt_tilsynsprosjekt_2018__2019_hunder_som_bor_ute.37775
 65. "Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold", http://lovgivning.gl/lov?rid=%7B83856869-2927-4352-8F71-D8E594EFFCF5%7D
 66. "Norsk dyrlege på Grønland i sjokk: - Eierne slår ut hundenes tenner med hammer", VG, 05.02.2007 «https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/VypXr/norsk-dyrlege-paa-groenland-i-sjokk-eierne-slaar-ut-hundenes-tenner-med-hammer
 67. "Politiet på Grønland om hundeeierne: - De tror hundene ikke trenger mat", VG, 06.02.2007 https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/MMPOK/politiet-paa-groenland-om-hundeeierne-de-tror-hundene-ikke-trenger-mat
 68. "Norsk dyrlege på Grønland i sjokk: - Eierne slår ut hundenes tenner med hammer", VG, 05.02.2007 «https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/VypXr/norsk-dyrlege-paa-groenland-i-sjokk-eierne-slaar-ut-hundenes-tenner-med-hammer
 69. "Hundene skal behandles ordenligt", Government of Greenland, 28.03.2014 https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2014/03/Hundene-skal-behandles-ordenligt
 70. "Sleddogs in Greenland suffer from sparse infrastructure", High North News, 09.12.2016 https://www.highnorthnews.com/en/sled-dogs-greenland-suffer-sparse-infrastructure
 71. "Researchers pull together to grasp a fuller picture of the Greenland sled dog", Arctic Today, 14.11.2018 https://www.arctictoday.com/researchers-pull-together-grasp-fuller-picture-greenland-sled-dog/
Hovedfoto: Wikipedia

Fakta

 • Stadig flere byer der hestedrosjer har vært en turistattraksjon, forbyr nå slike aktiviteter av hensyn til dyrevelferd.
 • Mange steder er ikke velferd for kjørehestene spesifisert i dyrevelferdslover.
 • Hester, esler, muldyr og kameler brukes i turistindustrien som ridedyr, og står ofte i timevis i solsteiken, uten ly, skygge, mat eller drikke. De kan drives til de kollapser av utmattelse.
 • Elefantridning er populært i mange asiatiske land. Elefanter i turistnæringen blir regelmessig slått, stukket med elefantkroker, eller får elektriske støt.
 • I 2007 avslørte to veterinærer, som dekket sledehund-distriktet med 21 000 hunder på Grønland, svært kritikkverdige forhold for hundene. De rapporterte om mishandling av så mange som 60-70 % av sledehundene.