Oppdrettsparker

Oppdatert 23.12.2022

Mange dyrekjære mennesker drømmer om å reise til Afrika og hjelpe ville dyr. Dessverre er det aktører innen jaktindustrien eller turistbransjen som har funnet på å utnytte noens engasjement og empati for disse dyrene.

Løvefarmene i Sør-Afrika er et trist eksempel på slik utnytting av både dyr - og menneskers engasjement. Ungdommer lures til å selv betale for å jobbe på løvefarmer, i den tro at de hjelper til på et slags “sanctuary”. De får servert historier om at aktørene har reddet forkomne løveunger som senere skal reintroduseres til villmarken. I virkeligheten driver farmene intensiv avl på løver til trofèjaktindustrien, til såkalt “canned hunts”, og har ingenting med bevaring eller rehabilitering å gjøre. Les mer om canned hunts her.

Løvenes liv på farmene

I det fri har løveungene og løvinnene et sterkt bånd som varer livet ut, da hunnløvene blir i flokken med moren hele sitt liv. Hannløvene blir også lenge med familien, før de blir selvstendige i 2-3 års alderen. Alle løvinnene tar seg av hverandres løveunger og hjelper til å fostre dem og lære dem å jakte. Hannløvene beskytter løveungene og flokken mot farer.1

På løvefarmene holdes løvinnene i bur eller små innhegninger, og de fratas sine løveunger etter 3-10 dager, gjerne før ungene har åpnet øynene.2 Slik kan løveungene knytte seg til mennesker i stedet for sin egen mor, mens løvemoren så fort som mulig skal kunne produsere nye unger, som igjen blir fratatt henne, på samme måte som alt industrielt dyrehold. Den intensive avlen sliter ut løvinnene, for ikke å snakke om de store påkjenningene av å stadig bli fratatt ungene sine.

"På løvefarmene holdes løvinnene i bur eller små innhegninger, og de fratas sine løveunger etter 3-10 dager, gjerne før ungene har åpnet øynene."

Løveungene flaskes opp, slik at tilreisende skal gi penger for å kose, flaskemate og håndtere dem, i den tro at de “redder” løver. Når løvene blir for store for kos og flaske, ved omtrent 6 måneders alder, har de en helt annen fremtid enn villmarken. Noen blir sluppet i en innhegning der turister kan “vandre med løver” og ta selfies med løver som er godt vant til mennesker - og blir slått med lange trestokker dersom de skulle finne på å oppføre seg som villdyr.3 Løver som ikke lenger egner seg til løvevandring, eller er blitt gamle nok til å bli potensielle trofèer, blir solgt til såkalt “canned hunting” farmer, der rike mennesker fra hele verden skal skyte dem for å henge hodet deres på veggen.4 Under canned hunts slippes løvene i en innhegning for å skytes, og har ingen mulighet til å slippe unna trofèjegerne, som gjerne har reist fra Europa eller USA, og betalt titusener for å drepe den. Løver selges også som skrotter til Asia, der de blir ingredienser i “luksusprodukter” som smykker eller legemidler som “tiger wine”.5 Noen ender også opp i sirkus eller dyrehager.6

"Løver som ikke lenger egner seg til løvevandring, eller er blitt gamle nok til å bli potensielle trofèer, blir solgt til såkalt “canned hunting” farmer, der rike mennesker fra hele verden skal skyte dem for å henge hodet deres på veggen."

Det er i dag omtrent 8000-10000 løver for disse formålene i ca. 200 løvefarmer i Sør Afrika. I det fri finnes det nå ca. 20000 løver i Afrika.7

Mange av farmene som driver canned hunts eller oppdrett for eksport av løvebein, er ikke åpne for publikum, og forholdene kan være enda dårligere. Inspeksjon på en av farmene i 2019 fant forferdelige leveforhold for løvene. Veterinærer fant blant annet blødende stress-relaterte magesår. En av seniorinspektørene for tilsynsmyndigheten i Sør-Afrika (NSPCA), Douglas Wolhuter, kalte synet “ødeleggende for sjelen”. Leder for enheten i NSPCA uttalte at “vi vet det ikke er en isolert hendelse”.8

Uredelig markedføring

Løvefarmene insisterer på at de spiller en viktig rolle i bevaring av den sårbare afrikanske løven, ved å drive avl. Men i virkeligheten har det ingenting med bevaring å gjøre. Det er ingen planer om å reintrodusere løvene til det fri, og skulle de gjort det ville det utgjort en stor risiko siden løvene er så vant til mennesker.9 I tillegg har dyrene dårligere forutsetning for jakt fordi løvemoren ikke har kunnet lære dem opp.

Det er lett å la seg blende av de søte løveungene, eller følelsen av å komme nær voksne løver, og parkenes løfte om artsbevaring og rehabilitering kan høres fint ut. Men løvefarmenes syn på “bevaring”, betyr ingenting annet enn at det i bevaringens navn skal finnes tusenvis av løver i bur og innhegninger, som skal leve der som underholdning til de tas livet av som jaktobjekter. Dette gagner verken disse løvene eller ville løver, det gagner kun de som ønsker å ta hodene deres med seg hjem.

"Løvefarmenes syn på “bevaring”, betyr ingenting annet enn at det i bevaringens navn skal finnes tusenvis av løver i bur og innhegninger, som skal leve der som underholdning til de tas livet av som jaktobjekter."

I 2015 kom den Sør-Afrikanske dokumentaren “Blood Lions” som tydelig viser hvorfor slike farmer, og jaktturismen de avles til, burde være kriminalisert. Filmskaperen har fått nok av farmene som avler “så mange de kan, så fort de kan, for å tjene så mye penger de kan”, samtidig som de snakker om “bevaring av løvebestanden”. Løveøkolog Dr Guy Balme sier i dokumentaren at: “Å bruke løver avlet i fangenskap for å øke den ville bestanden, er en dårlig ide. (…)  jeg har aldri hørt om en løve fra fangenskap som har klart seg i det fri (...)Det er også en risiko for løvene som allerede er i etablerte territorier der løvene eventuelt slippes. Et dyr avlet i fangenskap har ingen verdi for artsbevaring i det hele tatt”.10

Dokumentaren viser også hvordan hvem som helst får tillatelse til å starte løvefarm, så lenge man har penger til gjerder og tomt. Løvene som skal brukes til trofeer, får det minimum stell de må for å se fine ut på veggen. Løvene som skal slaktes til blant annet medisiner og ikke trenger å se fine ut, får enda dårligere stell.

I dokumentaren vises også norske ungdommer som er frivillige på en løvefarm, og tror de har fjernadoptert og reddet en forkommen løveunge. Farmene vil selge løgner om at løvemor er drept av krypskyttere, eller at ungene er blitt avvist av moren, når de i virkeligheten er kynisk tatt fra moren uten annen grunn enn at de skal underholde de besøkende. Underveis har ungdommene sendt tusenvis av kroner for mat og medisiner til løveungen. Nå må de igjen ut med penger for å bo på farmen og vandre med løvene som er blitt tenåringer. Alle er de uvitende om at de samme løvene de betaler for å redde, sannsynligvis kommer til å ende opp i canned hunts, dyreparker eller som ingredienser i asiatiske luksusprodukter.

"Farmene vil selge løgner om at løvemor er drept av krypskyttere, eller at ungene er blitt avvist av moren, når de i virkeligheten er kynisk tatt fra moren uten annen grunn enn at de skal underholde de besøkende."

NOAH har også vært i kontakt med flere fortvilte ungdommer som har blitt lurt av løvefarmene. En ble fortalt at løveungene måtte tas fra moren for at hun ikke “skulle drepe dem”. Hun ble også fortalt at hun gjorde en viktig jobb for løvene, og fikk senere vite at en av løvene hun hadde omsorg for stod til salgs og kunne kjøpes av “hvem som helst”. Frivillige som har vært på slike farmer opplever også at det er vanskelig å få ordentlige svar på spørsmål om hvor de voksne løvene blir av, og hvorfor farmene er så fulle av løveunger og unge løver.

Det finnes også gode sanctuaries som faktisk redder løver i Afrika, men disse kan være vanskelig å skille ut blant farmene som utgir seg for å være det. Fine ord som bevaring og rehabilitering kan skjule mishandling. Det er derfor viktig å gjøre svært god research og stille de riktige spørsmålene før man tilbyr penger eller arbeidskraft til en løvefarm i Afrika. Et ekte sanctuary ville aldri latt besøkende flaskemate eller kose med løveunger, de avler aldri løver, de oppbevarer ikke løver i trange bur og innhenginger, de har voksne og gamle dyr, de selger ikke dyr og avliver ikke dyr annet enn ved uhelbredelig sykdom – og de kan redegjøre for hele livsløpet til hvert enkelt dyr som lever og har levd under deres ansvar.

Kilder

 1. "Social Behaviour", University of Minnesota, College of Biological Sciences https://cbs.umn.edu/research/labs/lionresearch/social-behavior
 2. "THE FACTS about the Captive Breeding of Big Cats", Blood Lions https://bloodlions.org/the-brutal-industry/ ; "The sickening reality behind this popular tourist attraction", News Australia, 25.10.2018 https://www.news.com.au/technology/science/animals/the-sickening-reality-behind-this-popular-tourist-attraction/news-story/a36a6075d998b791d11a01f5290962e1
 3. "The truth about volunteering with lions", Africa Geographic, 16.05.2016 https://africageographic.com/stories/truth-volunteering-lions/ ; "Dutch courage for a wild meeting", Traveller, 01.02.2011 https://www.traveller.com.au/dutch-courage-for-a-wild-meeting-1990g ; Blood Lions Documentary (2015) https://bloodlions.org/
 4. "Canned hunting: The lions bred for slaughter", The Guardian, 03.06.2013 https://www.theguardian.com/environment/2013/jun/03/canned-hunting-lions-bred-slaughter ; Blood Lions Documentary (2015) https://bloodlions.org/
 5. "Lions are on the menu now: Inside the legal lion bone trade", ABC News, 10.08.2019 https://abcnews.go.com/International/lions-menu-now-inside-legal-lion-bone-trade/story?id=64827468
 6. "Moving Targets: The ‘Canned’ Hunting of Captive-Bred Lions in South Africa", Richard A. Schroeder, Cambridge Core, African Studies Review, Volume 61, Issue 1 (2018) https://www.cambridge.org/core/journals/african-studies-review/article/moving-targets-the-canned-hunting-of-captivebred-lions-in-south-africa/929CD0F7D4825D9DB6CD52DEEE1B9B27/core-reader?fbclid=IwAR0Yg1sVCLOtzUzHiNq5ApcgURyLDjLH_35eZOlr732xLRzQ3x-CErVEjDw ; "Exclusive: Inside a controversial South African lion farm”, National Geographic, 21.11.2019 https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/lion-farm-south-africa/ ; "Calls for local circus to stop using wild animals", IOL, 17.12.2019 https://www.iol.co.za/saturday-star/news/calls-for-local-circus-to-stop-using-wild-animals-39364896 ; “Circus animals part of a magical world or victims of cruelty”, News 24, 06.04.2019 https://www.news24.com/news24/southafrica/news/circus-animals-part-of-a-magical-world-or-victims-of-cruelty-20190406
 7. "The real story behind canned lion hunting in SA", Business Insider, 09.05.2018 https://www.businessinsider.co.za/the-real-story-behind-canned-lion-hunting-in-sa-2018-5 ; "Lion populations to halve in most of Africa in the next 20 years", New Scientist, 26.10.2015 https://www.newscientist.com/article/dn28390-lion-populations-to-halve-in-most-of-africa-in-next-20-years/
 8. "Exclusive: Inside a controversial South African lion farm", National Geographic, 21.11.2019 https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/lion-farm-south-africa/
 9. "Walking with lions: Why there is no role for captive-origin lions Panthera leo in species restoration", Luke T.B. Hunter, Paula White, Philipp Henschel et.al, Cambridge University Press, Volume 47, Issue 1 (2013) https://www.cambridge.org/core/journals/oryx/article/walking-with-lions-why-there-is-no-role-for-captiveorigin-lions-panthera-leo-in-species-restoration/B315BFEC66C3C9AF5929A879D449AA41
 10. «Blood Lions» (2015) https://bloodlions.org/
Hovedfoto: Unsplash

Fakta

 • Løvefarmene i Sør-Afrika driver intensiv avl på løver til trofèjaktindustrien og har ingenting med bevaring eller rehabilitering å gjøre.
 • På løvefarmene holdes løvinnene i bur eller små innhegninger, og de fratas sine løveunger etter 3-10 dager, gjerne før ungene har åpnet øynene.
 • Når løvene blir for store for kos og flaske, blir noen sluppet i en innhegning der turister kan “vandre med løver” og ta selfies med løver som er godt vant til mennesker. Løver som ikke lenger egner seg til løvevandring, eller er blitt gamle nok til å bli potensielle trofèer, blir solgt til såkalt “canned hunting” farmer.
 • Det er i dag omtrent 8000-10000 løver for disse formålene i ca. 200 løvefarmer i Sør Afrika.
 • I 2015 kom den Sør-Afrikanske dokumentaren “Blood Lions” som tydelig viser hvorfor slike farmer, og jaktturismen de avles til, burde være kriminalisert.