"Selfie"-utnytting

Oppdatert 23.12.2022

Selfiehungrige turister over hele verden betaler gjerne for å få en iguan på hodet, en tigerunge i fanget, eller en anakonda rundt halsen. Men det livet dyrene lever for å være fremvisningsobjekter og fotorekvisitter er fylt av lidelse.

Bilder og nærkontakt med uimotståelige "dyrebabyer" og tanken på at disse om kort tid vil være store og farlige, kan være tiltrekkende. Men skyggesiden ved denne type bruk av dyr er lite hyggelig: Dyrene avles frem og tas fra moren kort tid etter fødselen, eller de tas direkte fra det fri, og må tilbringe livene sine i små bokser, innhegninger eller bur. Som voksne blir de avlivet for kroppsdeler, solgt til private eller fortsetter å leve et stimulifattig liv i dyrehager og sirkus som underholdning for mennesker.1 2 3

Selfier med viltlevende dyr, har også hatt en stor økning de siste årene. Bak tilsynelatende harmløse bilder med ville, frie dyr som “smiler” eller “klemmer” turister, kan det ligge påvirkning i så stor skala at det har en negativ virkning på noen ville dyrs muligheter til å utøve naturlig adferd. Som følger av dette har fødselstallene hos noen arter gått ned, der turisttrykket er stort.4

Dyr som foto-rekvisitter

Populære dyr for “selfies” er dovendyret, som i det fri klamrer seg til moren eller bæres i flere måneder. Dovendyret har dårlig hørsel og syn, er dårlig til å forsvare seg, beveger seg langsomt, og gjør de lette å fange. Ungene deres blir hentet rett fra moren mens den ennå klamrer seg fast i henne i trærne.5 Ofte hogger de ned trærne der dovendyrene sitter, for å lettere få tilgang. Deretter transporteres de i en lukket sekk, og selges for noen dollar på et marked.6 I tillegg har dovendyrene smilende ansiktstrekk, som gjør at de ser seg godt ut på bilder, og akkurat som delfiner kan disse ansiktstrekkene arbeide mot dem og skjule mye lidelse.

"Mange av dyrene som brukes i turistindustrien er utrydningstruede, og har ofte komplekse adferdsbehov som de aldri vil få utløp for."

Dovendyrene lider alvorlig i turistindustrien, der de hele tiden er omgitt av mange lukter og mye håndtering som i tillegg er direkte skadelig, som å bli holdt i klør eller armer uten støtte på resten av kroppen. Noen dovendyr blir så skadet av dette at de ikke kan bruke armene sine lenger.7 Noen dovendyr bindes til trær eller til bakken, når de ikke skal brukes som rekvisitter til selfies. Det er vanlig at dovendyr dør innen seks måneder etter de blir fanget.8

Også anakondaer, delfiner, maurslukere, kaimaner og iguaner fanges ofte ulovlig i jungelen i Latin-Amerika. Det lages gjerne en historie om at dyrene er foreldreløse, og at de har “reddet dem”. Mange av dyrene som brukes i turistindustrien er utrydningstruede, og har ofte komplekse adferdsbehov som de aldri vil få utløp for.9 

Villdyrfarmer

Avl på tigre er storindustri i blant annet USA, Vietnam, Kina og Thailand. Tigrene fødes inn i et liv i fangenskap - til dyrehager eller omreisende dyrehager som begge tjener godt på små tigerunger som bilderekvisitter for turister. Tigerungene tas fra moren mens de bare er timer, dager eller uker gamle, for størst mulig inntjening, samtidig som de sikrer at tigermoren så fort som mulig skal bli drektig igjen. Slik holdes produksjonen av tigerunger i gang hele tiden, som i alt annet industrielt husdyrhold. I vill tilstand kan det gå opptil tre år mellom hver gang en tiger får et nytt kull.10

"Tigrene fødes inn i et liv i fangenskap - til dyrehager eller omreisende dyrehager som begge tjener godt på små tigerunger som bilderekvisitter for turister."

Etter de har gjort nytten sin for publikum, ofte ved 6 måneders alder, venter alt annet enn frihet. Noen tas livet av for å bli ingredienser i smykker eller «legemidler».11

I USA drives også avl på såkalte “game ranches” som driver trofèjakt på tigre i hegn, også kalt “canned hunts”. Les mer om canned hunts her. I USA er det nå flere oppavlede tigre i privat eie, enn det er i det fri i hele verden. Av over 5000 privateide tigre, er kun 5% i “godkjente” dyrehager, og myndighetene har mistet oversikten over nøyaktig hvor mange tigre som står i bur i hjem, hager eller private utstillinger hos amerikanere.12 Også løver avles opp på lignende vis, for de samme formål, og brukes i både turistindustrien og canned hunts. Les mer om løvefarmer her.

"I Netflix-serien "Tiger King" vises det hvordan de tar en metallkrok i en åpning under buret og drar tigerungen vekk fra moren, rett etter fødselen."

Et eksempel på privateid tigerindustri i USA ses i Netflix-serien “Tiger King”, lansert i 2020.13 Serien følger “Joe Exotic” som driver avl på tigre i sin private dyrepark. Han innrømmer at han lett kan tjene 100 000 dollar på en tigerunge fra den er 4-16 uker gjennom håndtering og selfies. I serien kan vi se tigerunger utmattede og redde, og noen unger presenteres som “noen timer gamle”. Videre vises hvordan de tar en metallkrok i en åpning under buret og drar tigerungen vekk fra moren, rett etter fødselen. Dette gjør at tigerungen ikke engang får råmelk, og blir utsatt for feilernæring og stor risiko for infeksjonssykdommer som kan gjøre den svak og syk. En annen scene viser også aper som er blitt tatt fra moren mens de ennå var babyer.

På samme måte som mer etablerte dyrehager, påstår gjerne villdyrfarmene og omreisende dyrehager at de driver “bevaring ”, fordi de driver avl på et utrydningstruet dyr. I virkeligheten bidrar avlen ikke til noe annet enn å fortsatt ha tusenvis av ville dyr i bur over hele verden, som aldri kan reintroduseres til det fri, og derfor heller ikke påvirke den ville bestanden. Les mer om bevaring her.

Omreisende dyrehager og arrangerte dyreselfies i USA

I noen dyrehager kan man stille seg i kø for noen få minutter nærkontakt og selfies med dyr, og noen tilbyr også et eget rom med mindre grupper, mot en høyere pris. Men prisen dyrene må betale er mye høyere. Det er bevist at mange dyrehager gjør som “Tiger King” og skiller nyfødte løver, tigre og bjørner fra mødrene, bare timer eller dager etter de er født.14 Mange dyreunger har dødd av stress, feilernæring eller utmattelse.15 16

Ungene lærer aldri å jakte på egen hånd, og kan aldri reintroduseres til det fri, selv om noen farmer vil kalle seg “sanctuary” og fortelle at dette er målet. De kan også villede turister til å tro at dyrene er “reddet”, uten at man vil ha noe mulighet til å verifisere historiene.

"Omreisende dyrehager setter dyr i transportbur på lastebiler og tar dem med seg til folksomme steder, hvor de deretter stilles ut."

Omreisende dyrehager setter dyr i transportbur på lastebiler og tar dem med seg til folksomme steder, som ulike marked, festivaler, byer, kjøpesentre, eller på bestilling til bursdager og arbeidsplasser, hvor de deretter stilles ut. I tillegg tilbys ulike interaksjoner med dyr, som ponniridning eller klappegård som gjerne inkluderer selfies med eksotiske dyr, ofte tigerunger. På slike oppdrag vil dyrene brukes intensivt, for å gi “valuta for pengene” til de som tross alt har betalt for disse timene. Med sine søte dyrebabyer og løgner om at de bidrar til “bevaring av ville tigre”, tjener de gjerne 5000 dollar på en uke på en eneste tigerunge.17 Noen tigere og andre dyr medisineres også for å være rolige, mens andre er så utmattet at de ikke klarer å reagere, og dette kan lett misforstås med at tigerungen koser seg og er “så trygg at den sovner i fanget”.18 19 20 21

Det er også traumatisk for dyr å stå i små transportbur under stadige reiser. For eksempel viser en studie at etter tigre var transportert bare en kort periode, økte nivået av kortisol, som indikerer stress, så mye som 482% og ble værende forhøyet i nesten to uker.22 Dyrene får heller ikke nok bevegelse, verken under transport eller oppstalling, noe som kan gjøre de passive og syke.23 Som en reaksjon på stress og kjedomhet kan dyrene begynne med selvskading, eller stereotyp adferd.24

Dyrevelferdsloven i USA krever lisens fra landbruksdepartementet for å sikre at utstillere følger dyrevelferdslovens minstekrav for dyrs velferd. Disse kravene er kun at dyrene får nok mat, vann og plass til å stå, snu seg rundt og ligge, og prosessen for slik tillatelse er svært enkel.25

«Tigertempler» i Asia

I Asia er det ca. 8000 tigre i fangenskap per 2018.26 Som i USA, driver noen farmer masseproduksjon av tigre, for blant annet å selge til det kinesiske markedet for tigerbein, mens andre har tigre privat i kjellere eller i hagen.

Thailands “Tigertempel” er et kjent eksempel på hva som kan skjule seg bak turistattraksjoner med ville dyr. Tempelet, eid av munker, gav sine besøkende tilbud om nærkontakt og mating av tigre. I virkeligheten drev de ulovlig handel av tigerkroppsdeler. Under et raid i 2016, ble det funnet 1600 kroppsdeler fra tigre, som skinn, amuletter laget av skinn, tenner, 40 døde tigerunger i fryseren og 20 til konservert i krukker. 147 tigre ble fjernet fra tempelet, men minst 86 døde etter kort tid under myndighetenes varetekt.27 Fortsatt er det minst 20 aktører i Thailand som driver fasiliteter hvor man kan mate, klappe eller ta bilder med tigerunger. Den største av disse er Sriracha Tiger Zoo med over 300 tigre.28

"Undersøkelser på nesten 40 dyrehager i Thailand i 2019, viste at 74% av tigrene ble holdt i utilstrekkelige omgivelser etter loven, nesten 60% hadde ikke rent vann, og mindre enn 20% bodde i innhegninger hvor de kunne bevege seg fritt eller vekk fra mennesker."

Her blir tigerunger og grisunger satt i samme bur, og dier fra samme mor, som enten er en tiger eller en gris. Besøkende kan også stille seg i kø for selfier eller flaskemating av tigerunger. Parken har også tigershow, der tigere blant annet blir tvunget til å hoppe gjennom en brennende ring.

Undersøkelser på nesten 40 dyrehager i Thailand i 2019, viste at 74% av tigrene ble holdt i utilstrekkelige omgivelser etter loven, nesten 60% hadde ikke rent vann, og mindre enn 20% bodde i innhegninger hvor de kunne bevege seg fritt eller vekk fra mennesker. I noen dyrehager hadde tigrene blitt lært til å frykte en stokk de ansatte bar med seg, og mange hadde fått klørne fjernet. 28 tigre i forskjellige parker ble funnet holdt på kort kjetting i flere timer for å bli tatt bilder av med besøkende.29

Selfies med ville dyr i det fri

Det er ikke bare i fangenskap selfies med dyr er blitt et dyrevelferdsproblem. En stadig større befolkning som er fremmedgjort fra ville dyrs behov, i kombinasjon med en økende selfie-trend, kan gjøre at noen oppfører seg svært upassende eller farlig ovenfor ville dyr. På sosiale medier som Instagram har det vært en økning på 292% mellom 2014-2017, der 40% av bildene er “negative selfies”, som betyr at noen klemmer, holder eller på annen upassende måte samhandler med dyrene. “Positive selfies” betyr at det ikke er noen tvungen eller manipulert kontakt mellom dyr og mennesker og dyrene er ikke holdt i fangenskap for å bli brukt til bilder.

"På sosiale medier har det vært en økning i selfies med dyr på 292% mellom 2014-2017, der 40% av bildene er “negative selfies”, som betyr at noen klemmer, holder eller på annen upassende måte samhandler med dyrene."

Professor Philip Seddon, ved Otago Universitet i New Zealand, forteller at turistenes oppførsel rundt de ville dyrene har gått ut over dyrenes mate- og ynglevaner: “Problemet med selfies med ville dyr er at bildene ofte dukker opp utenfor kontekst, så selv om budskapet var å promotere bevaring eller et program, så er budskapet tapt og alt folk ser er at noen klemmer en pingvin, og at de også har lyst å gjøre det. (….) Normalisering av dyreliv-selfies er skremmende, og påfører dyrene både fysisk og følelsesmessig stress, forstyrrer mate- og yngletiden, og kan potensielt senke fødselstallene.”30

Også Phillippa Agnew, leder for Forskning og miljlø ved Blue Penguin Colony i New Zealand, har uttalt at turister som besøker Oamaru ofte hindrer pingviner når de flytter seg fra sjøen til land, jager dem eller prøver å plukke de opp. Slik innblanding kan hindre pingvinene i å få matet ungene sine, eller jaktet for mat. Selv om dyrene ikke nødvendigvis ser stresset ut, er de oftere stresset enn ikke stresset, sier hun.31

 1. "Here's The Heartbreaking Wildlife Issue 'Tiger King' Didn't Talk About Enough", Science Alert, 10.04.20, https://www.sciencealert.com/here-s-the-heartbreaking-wildlife-issue-tiger-king-didn-t-talk-about-enough
 2. "Thailand Shuttered a Notorious Tiger Zoo, but the Problem has only gotten Worse, The New York Times, 23.09.19, https://www.nytimes.com/2019/09/23/world/asia/thailand-tigers-zoos.html
 3. "Sick circus forces dolphins onto land so people can take selfies", The Sun, 04.01.19. https://www.thesun.co.uk/news/8118424/circus-dolphins-land-people-selfies/
 4. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19, https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
 5. "Resist The Temptation To Take A Cruel Wildlife Selfie", The Huffington Post, 26.10.17, https://www.huffingtonpost.ca/melissa-matlow/resist-the-temptation-to-take-a-cruel-wildlife-selfie_a_23245278/
 6. "Dovendyret tviholder på treet mens menn hogger det ned. Dette er den brutale sannheten bak turistnæringen", Dagbladet, 21.10.17, https://www.dagbladet.no/nyheter/dovendyret-tviholder-pa-treet-mens-menn-hogger-det-ned-dette-er-den-brutale-sannheten-bak-turistnaeringen/68809740
 7. "Selfies med vilde dyr vokser voldsomt", World Animal Protection, 04.10.17, https://www.worldanimalprotection.dk/nyheder/selfies-med-vilde-dyr-vokser-voldsomt
 8. "Dropp «viltfien» - Dette er selfien du IKKE bør skryte av.", Dagsavisen, 04.11.17, https://www.dagsavisen.no/reise/dropp-viltfien-1.1049571
 9. "Dropp «viltfien» - Dette er selfien du IKKE bør skryte av.", Dagsavisen, 04.11.17, https://www.dagsavisen.no/reise/dropp-viltfien-1.1049571
 10. "Tiger selfies exposed: Speed-breeding, distressed cubs focus of WAP investigation", ABC News, 25.07.16, https://www.abc.net.au/news/2016-07-25/tiger-selfies-exposed-report-by-world-animal-protection/7652936
 11. "What You Need To Know About Tiger Farms", National Geographic, 27.02.17, https://www.nationalgeographic.com.au/animals/what-you-need-to-know-about-tiger-farms.aspx
 12. "Here's The Heartbreaking Wildlife Issue 'Tiger King' Didn't Talk About Enough", Science Alert, 10.04.20, https://www.sciencealert.com/here-s-the-heartbreaking-wildlife-issue-tiger-king-didn-t-talk-about-enough
 13. "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" (2020), https://www.imdb.com/title/tt11823076/
 14. "Tiger selfies exposed: Speed-breeding, distressed cubs focus of WAP investigation", ABC News, 25.07.16, https://www.abc.net.au/news/2016-07-25/tiger-selfies-exposed-report-by-world-animal-protection/7652936
 15. "Captive tigers in the U.S. outnumber those in the wild. It's a problem.", National Geographic, 14.11.19, https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/tigers-in-the-united-states-outnumber-those-in-the-wild-feature/
 16. "Thai Monks, Who Charged Tourists $17 For Tiger Selfies, Kept 40 Dead Cubs In Temple Freezer", The Washington Post, 02.06.16,https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/06/02/thai-monks-who-charged-tourists-17-for-tiger-selfies-kept-40-dead-cubs-in-temple-freezer/
 17. "The Hidden Cruelty Behind Cute Exotic Cat Cub Petting Attractions", One Green Planet, 05.05.15, https://www.onegreenplanet.org/animalsandnature/the-hidden-cruelty-behind-cute-exotic-cat-cub-petting-attractions/
 18. "Undercover Investigations Reveal Abuse of Tiger Cubs at Roadside Zoos", Press Release, Humane Society, 22.01.15, https://www.humanesociety.org/news/undercover-investigations-reveal-abuse-tiger-cubs-roadside-zoos
 19. "Abused Tigers And Orphaned Elephants: The Cruel Truth Behind Animal Selfies", The Independent, 13.03.17, https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/animal-selfies-tigers-elephants-the-cruel-truth-thailand-a7623311.html
 20. "Tiger King: Murder, Mayhem and Madness" (2020), https://www.imdb.com/title/tt11823076/
 21. "Tiger Selfies Aren't Just Stupid, They're Cruel. Here's Why.", The Dodo, 09.06.15, https://www.thedodo.com/tiger-cub-captivity-selfies-1191868858.html
 22. "The effects of transport stress on tiger physiology and behavior", Dembiec, Daniel & Zanella, Adroaldo, 2004, Zoo Biology. 23. 335 - 346. 10.1002/zoo.20012, https://www.researchgate.net/publication/229724404_The_effects_of_transport_stress_on_tiger_physiology_and_behavior
 23. "Sannsynlige årsaker til tigerdød på tiltalte roadside zoos, i følge politi": John Guedron, D.V.M., USDA Inspection Report 58-C-0295, 24 May 2001, Daryl Burden, D.V.M., USDA Inspection Report 42-C-0101, 27 Feb. 2003
 24. "Stereotypies in Captive Primates and the Use of Inositol: Lessons from Obsessive–Compulsive Disorder in Humans", Fam, Shun & Tan, Yick Siew & Waitt, Corri, 2012,  International Journal of Primatology. 33. 830-844. 10.1007/s10764-012-9613-4, https://www.researchgate.net/publication/236884259_Stereotypies_in_Captive_Primates_and_the_Use_of_Inositol_Lessons_from_Obsessive-Compulsive_Disorder_in_Humans
 25. "Captive tigers in the U.S. outnumber those in the wild. It's a problem.", National Geographic, 14.11.19, https://www.nationalgeographic.com/animals/2019/11/tigers-in-the-united-states-outnumber-those-in-the-wild-feature/
 26. "Exclusive: Illegal Tiger Trade Fed by ‘Tiger Farms,’ New Evidence Reveals", National Geographic, 29.07.18, https://www.nationalgeographic.com/animals/2018/07/wildlife-watch-news-captive-tiger-farms-trafficking-investigation-vietnam-laos/
 27. "Thailand Shuttered a Notorious Tiger Zoo, but the Problem has only gotten Worse, The New York Times, 23.09.19, https://www.nytimes.com/2019/09/23/world/asia/thailand-tigers-zoos.html
 28. "Thailand Shuttered a Notorious Tiger Zoo, but the Problem has only gotten Worse, The New York Times, 23.09.19, https://www.nytimes.com/2019/09/23/world/asia/thailand-tigers-zoos.html
 29. "Thailand Shuttered a Notorious Tiger Zoo, but the Problem has only gotten Worse, The New York Times, 23.09.19, https://www.nytimes.com/2019/09/23/world/asia/thailand-tigers-zoos.html
 30. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19, https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
 31. "'It's scary': wildlife selfies harming animals, experts warn", The Guardian, 03.09.19, https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/03/its-scary-wildlife-selfies-harming-animals-experts-warn
Hovedfoto: Jo Anne McArthur

Fakta

 • Dovendyret er blant dyrene som er populære for «selfies». Ungene blir hentet rett fra moren, og det er vanlig at dovendyr dør innen seks måneder etter de blir fanget.
 • Avl på tigre er storindustri i flere land. Dyrene fødes inn i et liv i fangenskap – til aktører som tjener godt på små tigerunger som bilderekvisitter for turister.
 • Mange dyrehager skiller nyfødte løver, tigre og bjørner fra mødrene, bare timer eller dager etter de er født. Mange dyreunger har dødd av stress, feilernæring eller utmattelse.
 • Under et raid av Thailands “Tigertempel” i 2016 ble det bl.a. funnet 1600 kroppsdeler fra tigre og 40 døde tigerunger i fryseren.
 • På sosiale medier har det vært en økning i selfies med dyr på 292 % mellom 2014-2017. Turistenes oppførsel rundt de ville dyrene har gått ut over dyrenes mate- og ynglevaner.