Tyrefekting og dyrekamper

Oppdatert 24.03.2023

Hvert år lider og dør ca. 250 000 okser og hundrevis av hester på tyrefektingarenaer i Spania, Portugal, Frankrike og Latin-Amerika.1

I Norge er det forbudt å ta livet av dyr for underholdningens skyld, noe som dessverre ikke er tilfellet i en rekke andre land. Det er derfor et paradoks at norske turister bidrar til opprettholdelse av slik dyremishandling. Tyrefekting holdes oppe økonomisk av turister, samtidig som det fordømmes av mennesker over hele verden.

Store lidelser for oksene

Tyrefekting er ikke en «rettferdig kamp» mellom en illsint okse og en modig matador, men systematisk tortur og drap av dyr som er stygt såret og redd, og som på forhånd er fratatt enhver sjanse til å vinne eller unnslippe. Det er dokumentert at okser svekkes på forhånd for å gjøre de lettere å drepe: de dopes, fratas vann over en lengre periode, gis salt for å bli tørste, får lakseolje eller petroleum smurt i øynene, hornene files slik at sensitive nerver eksponeres (“afeitado”), sandsekker slås over nyreregionen og de kan også få pigger stukket inn i testiklene, bli holdt i et mørkt rom og deretter få en harpun i nakken rett før de jages ut i ringen.2

Forvirret av mishandlingen, blendet av lyset, sinte og redde som følge av smertene, gis et misvisende inntrykk av at oksen er lysten på kamp. I utgangspunktet er ikke disse oksene aggressive, men de blir plaget, tirret og pint til å gå til motangrep for å forsvare sitt liv.

"Tyrefekting er ikke en «rettferdig kamp» mellom en illsint okse og en modig matador, men systematisk tortur og drap av dyr som er stygt såret og redd, og som på forhånd er fratatt enhver sjanse til å vinne eller unnslippe."

Torturen foregår i tre “akter”. Pikadorene kommer først ridende og påfører oksen lansestikk i nakken. Deretter kommer såkalte banderillos og planter hver sine to banderillas – spyd med mothaker – i oksens rygg. Dette river opp muskler og sener, kan forårsake et blodtap på 10-18% og indre blødninger.3 Spydene blir i nakken resten av “kampen”. Noen okser klarer ikke løfte hodet eller gå etter disse to aktene.

Til slutt kommer matadoren og stikker sverdet mellom oksens skulderblader, for å treffe hjertet - men det er sjeldent han treffer riktig første gang. I stedet treffer han lunger, magesekk og lever. Oksen raver rundt mens den kaster opp blod, som renner ut av nesa og munnen.4 Når oksen til slutt, etter ca. 20 minutters tortur, segner om, skjærer matadoren eller hjelperne hans over ryggmargen bak hornene, men også dette må ofte gjentas flere ganger.5 Likevel kan oksen fortsatt være ved bevissthet når ørene og halen skjæres av som trofeer – og når hestene trekker ham på slep ut av arenaen.

"Det finnes flere varianter av tyrefekting. I portugisisk tyrefekting drepes ikke oksen foran publikum, men angripes med spyd og føres ut av arenaen, der spydene trekkes ut og oksen transporteres senere til slakteri."

Det finnes flere varianter av tyrefekting. I portugisisk tyrefekting drepes ikke oksen foran publikum, men angripes med spyd og føres ut av arenaen, der spydene trekkes ut og oksen transporteres senere til slakteri.6 Andre tyrefektinger involverer unge okser eller kyr som plages på arenaen av store grupper mennesker, som ofte er fulle og som påfører dyrene store lidelser.7 De samme dyrene brukes igjen og igjen. Under “Novillada” får tilskuere, inkludert barn, stikke kalver til døde og kutte av ørene og halen på den døende kalven.8

Det finnes også egne tyrefekting-skoler, der barn får sin opplæring ved å trene på forsvarsløse kalver.9 I Kina har en ny form for tyrefekting blandet med kung-fu blitt aktuelt, der oksene ikke drepes, men blir angrepet og lagt i bakken gjennom kung-fu øvelser. Dette påfører oksene fysiske lidelser under kampen, og ikke minst frykt for å bli angrepet, ofte av de samme mennesker som tar seg av deres daglige stell.10 Oksene må gjennom disse kampene gjentatte ganger.

Oksenes liv før arenaen

Oksene som brukes i tyrefekting lever i flokker på store beiteområder, der de har lite kontakt med mennesker. Ett år gamle skilles de fra mora og brennemerkes – en smertefull praksis, som vanligvis etterlater 4-6 store tall/tegn brent inn i siden. Deretter går de unge oksene sammen ett år, før de testes i en ”tienta”, som innebærer at de stikkes med lanse av en mann på hest for å testes for sitt «mot». Denne smertefulle testen avgjør om de går til tyrefekting, til avl eller til slakteri.11 Oksene som går til tyrefekting er fra 3 til 5 år når de drepes.12 De yngste oksene kalles ”novillos”, og brukes blant annet til trening av tyrefektere, mens oksene som brukes i regulære tyrefektinger må være minst 4 år gamle.13

"Oksene testes i en ”tienta”, som innebærer at de stikkes med lanse av en mann på hest for å testes for sitt «mot». Denne smertefulle testen avgjør om de går til tyrefekting, til avl eller til slakteri."

Selv om oksene er avlet på egenskaper for kamp, er de oftest lite interesserte i å slåss.14 De ønsker bare å leve i fred med sin flokk, og unngår helst kontakt med mennesker. Det er gjennom systematisk tortur og trakassering at oksene drives til å angripe – i rent selvforsvar.  Noen okser prøver å unnslippe sine plageånder på arenaen, men blir forfulgt og stukket gjentatte ganger med sverdspissen, i et forsøk på å få dem med på den siste “dansen”, som skal gi matadoren publikums hyllest.

Hestene – tyrefektingens glemte ofre

Også hestene lider under tyrefekting. Under ”rejoneo” – tyrefekting til hest – påfører matadoren oksen banderillaer med lange, knivskarpe blader, før den blir forsøkt drept med sverd.15 Under denne mishandlingen blir hesten tvunget til å ri mot oksen og parere dens angrep, og mange hester rispes eller får magen flerret opp. I tillegg etterlater ofte matadorens sporer blodige sår på hestene. Hestene som brukes under rejoneo må skiftes ut med jevne mellomrom, og de viser sterk angst før de tvinges inn på arenaen.16 17

I 1930 ble det pålagt å polstre pikadorens hester. Før dette døde det like mange hester som okser under forestillingen. I dag dør omtrent 200 hester i året, og mange blir utsatt for skader. Hestene har også bind for øynene, for at de ikke skal få panikk. Skylapper, ørepropper og avskåret stemmebånd er også brukt for å kamuflere hestenes redsel.18

Okseløp

Hvert år i juli arrangeres okseløp i Pamplona i Spania, der okser jages av støyende mennensker gjennom gatene og frem til tyrefekterarenaen der de senere samme dag skal tortureres og drepes. Oksene er livredde og løper i panikk, de snubler og sklir, slår knærne mot brosteinene, noen ganger brekker de bein, og kravler seg opp igjen og prøver å nå igjen flokken. Okseløpene er en del av San Fermín-festivalen, som hyller martyren og biskopen St. Fermin. Seks okser slippes hver dag i åtte dager, og seks andre okser som ikke skal være en del av tyrefektingen, løper med dem for å “vise vei” - disse må løpe okseløpet alle dagene.19

"Hvert år i juli arrangeres okseløp i Pamplona i Spania, der okser jages av støyende mennensker gjennom gatene og frem til tyrefekterarenaen der de senere samme dag skal tortureres og drepes."

Dette løpet fremstilles ofte i medier som en farlig lek for menneskene som frivillig deltar, mens oksene som drives mot pinslene på arenaen gjerne blir fremstilt som ”illsinte og farlige”. I virkeligheten løper oksene fra folkemassen, ikke imot den, og de prøver å holde sammen i flokk mot den skremmende forsamlingen av skrikende mennesker. De fleste skader skjer fordi folk faller foran oksene, ikke fordi oksene angriper.20 Når oksene ankommer arenaen, omringes de av mennesker som terger dem, sliter dem i halen og gjør alt de kan for å provosere dem til selvforsvar.

Også andre deler i Spania, Portugal og Mexico arrangeres okseløp, gjerne i forbindelse med ulike sommerfestivaler.21 “Bous a la mar” (Okser i sjøen) er et eksempel på en årlig festival med mer enn en million besøkende. Festivalen arrangerer okseløp, der oksene jages ut i sjøen, for deretter å bindes fast i båter og dras i land. Mange okser dør under disse okseløpene.22

“Blood fiestas”

Hvert år har Spania ca. 16000 religiøse festivaler, som innebærer tortur og drap av ca. 60 000 dyr. Nesten 2000 av festivalene innebærer tortur eller drap av okser, og i 2014 ble ca. 11000 okser drept. Mange av festivalene er dedikert til jomfru Maria, eller andre helgener i den katolske kirke. Den katolske kirke er også direkte involvert i tyrefekting.23

“Toro de la Vega” er en århundregammel tradisjon som finner sted i Toredsillas i Spania, til ære for byens helgen. En okse jages og omringes av hundrevis av ridende menn, som stikker og gjennomborer den med lange lanser til den dør.24 I 2016 ble oksedrepingen forbudt av hensyn til dyrevelferd, noe som ble tatt til høyesterett av lokalbefolkningen, men fra 2019 står ved like. Fra 2016 har festivalen i stedet fått navnet “Toro de la Peña”, og oksen drepes nå ikke i offentlighet, men jages like fullt og blir deretter sendt til slakteri.25

“Toro de Jubilo” foregår i den spanske byen Medinaceli. Okser får brennende fakler festet til hornene og slippes løs i gatene. I timevis brenner faklene og påfører oksene store brannsår i øynene, på hodet og på kroppen, mens den desperat slår seg mot vegger i forsøk på å slukke flammene.26

“Toro de Coria” skjer i landsbyen Coria i Spania. Okser slippes i gatene over 7 dager, og jages i timevis. Tidligere ble det også kastet dartpiler på dem, men dette er i nyere tid blitt forbudt. Nå jages oksen til den er utmattet av stress og frykt, og deretter skytes den foran publikum i gaten.27

“La Festa Major” i Denia er en festival til ære for skytshelgener, som blant annet inneholder “Bous a la mar”, der okser jages ut i vannet to ganger om dagen under den 8 dager lange festivalen. Okser har dødd som følge av festivalen, av hjertestans og drukning.28

“Toro Enmaromado” er en festival i Benavente, Zamora i Spania, for å feire “Corpus Christi”. En okse bindes i hornene og dras til slakteriet. I en annen festival i Zamora (Villalpando), jages en okse av biler.29

Også en rekke andre mindre tradisjonelle tilstelninger torturerer okser og mange andre dyr: Robledo de Chavela i Madrid feires i påsken ved at duer settes i krukker og deretter steines til døde.30 I Valencia er mange barn også med å slå pinjataer fylt med døde rotter, som de deretter kaster på hverandre i det årlige “batalla de ratas” (kampen om rottene).31 I Avila i Huelva blir esler, hester og muldyr tvunget til å hoppe over bål eller gå på glødende kull. I Vizcaya bindes store steiner til oksene, som tvinges til å dra de over store åkre. Oksene dopes for å yte bedre.32 I Ohanes i Almeria bindes okser og tvinges til å bukke åtte ganger for en statue av en helgen.33

Noen festivaler er ulovlige, men forbud blir ikke alltid håndhevet. I 2002 ble for eksempel en tradisjon i Cazalilla om å kaste en levende kalkun fra et kirketårn forbudt, men praksisen fortsetter. Hvert år spleiser lokalbefolkningen på boten på 20 000 kroner. “Hvis de prøver å stoppe kalkunkastingen vil folket gjøre opprør” uttalte ordfører Juan Balbin Garrido.34

"Hvert år har Spania ca. 16000 religiøse festivaler, som innebærer tortur og drap av ca. 60 000 dyr. Nesten 2000 av festivalene innebærer tortur eller drap av okser, og i 2014 ble ca. 11000 okser drept."

Blodige festivaler finnes også i andre land enn Spania, som for eksempel “Farra do boi” i Brasil, under feiringen av nyttår og påske. Med stokker, steiner, pisker, lanser og kniver torturerer befolkningen ihjel hundrevis av okser i løpet av noen dager. Denne grusomme praksisen ble forbudt av myndighetene i 1997, men ikke overraskende blir lovforbudet dårlig håndhevet, og skikken lever videre.35

Katalonia ønsker ikke lenger å være involvert i tyrefekting, men fortsatt er ulike “correbous” (der okser jages eller plages som en slags lek) populært i de sørlige regionene, og i følge katalanske myndigheter ble 432 slike aktiviteter arrangert i 2017. En form for Correbous innebærer for eksempel at 10-15 unge menn prøver å få oksens oppmerksomhet, for deretter å gjemme seg bak utplasserte gjemmesteder. Okser tas ikke livet av, men skades ofte da den løper på ujevne underlag, og snubler, ruller, krasjer og sliter seg ut. Andre eksempler er “El capllacat”, der oksen bindes med tau til hornene, og flere drar oksen gjennom gatene og prøver å styre den unna folkemengder som løper og terger, foran og rundt oksen. Når solen går ned, tennes fakler på oksens horn.36

Hanekamper

Hanekamper er forbudt av dyrevelferdslover i en rekke land, mens i andre land er hanekamper fortsatt lovlig og til og med mainstream underholdning. Det er heller ikke alle steder lovforbudet blir håndhevet. Og igjen bidrar nysgjerrige turister til å opprettholde mishandlingen.

Hanekamper foregår i dag åpenlyst i Den Domenianske Republikk, Colombia, Andalucia og Kanariøynene i Spania, Cuba, noen deler av Frankrike, Mexico, Peru, Pakistan, Indonesia, Fillipinene og over hele Sørøst-Asia.37 Mishandlingen blir noen steder begrunnet i kulturelle og religiøse årsaker, spesielt India der kulturen med hanekamper fortsetter åpenlyst på store festivaler, til tross for forbud, og i Indonesia der det foregår hanekamper som religiøse ritualer i tempelet, uten at politiet tør å røre ved disse ritualene.38

"Hanekamper er forbudt av dyrevelferdslover i en rekke land, mens i andre land er hanekamper fortsatt lovlig og til og med mainstream underholdning."

Illegale hanekamper er også et problem i blant annet USA, der hanekamper har størst tilknytning til kriminelle rusmiljøer og gjengvirksomhet. I kjellere eller forlatte bygninger samles store mengder mennesker, inkludert barn, til større sammenkomster for å se og vedde på haner.39

Hanene er som regel født på farmer der de trenes og fores til kamp, og ofte blir de også gitt stereoider.40 Mange haner blir bundet til beinet nær plasttønner eller små bur de kan søke ly i. Hanene trenes blant annet ved at det festes vekter på hanens bein under treningskamp med andre haner, som kalles å “testes med stål”.41

Rett før kampen nappes hanens fjær ut, og hakelappene blir kuttet av, for at den andre hanen ikke skal rive det av.42 Noen ganger festes små kniver eller andre stikkvåpen på ca. 3-7 cm midt på hanens bein for å lettere gjøre fatale skader på den andre fuglen. Noen skjærer også av hanens naturlige sporer for å gjøre plass til våpnene.43 I deler av India kjemper hanene til døden, med opptil ti centimeter lange knivblader festet på beina.44

"Noen ganger festes små kniver eller andre stikkvåpen på ca. 3-7 cm midt på hanens bein for å lettere gjøre fatale skader på den andre fuglen."

Under de fleste hanekamper blir to haner satt i en liten ring (kalt “cockpit”) og egget til å kjempe for sitt liv. I naturen kan haner sloss om mat, territorier eller maker for å etablere en hakkeorden, men dette fører sjeldent til skader, og kan ikke sammenlignes med det som foregår under en hanekamp.

Kampen varer i alt fra sekunder og vanligvis opp til 15 minutter til en av fuglene dør eller kollapser.45 Selv om det ikke (alltid) er et krav at kampen ender med døden, er det ofte det som er utfallet. Også fuglen som vinner kan være så hardt skadet at den tas livet av eller dør uansett. Skader fuglene får underveis kan være alt fra punkterte lunger, benbrudd og dype kutt eller øyne som er spiddet av knivbladene, som er så skarpe at også mennesker har mistet livet som følge av å bli kuttet opp av hanenes våpen ved uhell.46

Hundekamper

Det finnes en rekke ulike former for hundekamper, men felles er at de er forbudt av dyrevernhensyn i de aller fleste land. Hundekamper er fortsatt tillatt i Japan, Kina, deler av Russland og Albania,47 men foregår også i land der det er ulovlig, og er svært populært i blant annet India, Pakistan og USA – der det i 2007 beregnet at det var mer enn 40.000 engasjerte i hundekamper.48

Etablerte illegale miljøer verden over har egne regler for hvordan kampene skal foregå, som om det var en hvilken som helst sportsbegivenhet: Hundene skal sloss i et avgrenset område med lave vegger rundt. Hundene vaskes, og når de er “klare” holdes de i hvert sitt hjørne med ansiktet mot hverandre og slippes på startsignalet. Hvis en hund klarer å rømme fra kampen blir den automatisk taper. Hvis hundene holder hverandre i én posisjon ved bitt, skal de “brekkes” fra hverandre, ved å åpne kjevene med egnet stang. Hunder som for eksempel snur seg bort — det vil si utfører normalt hundespråk for demping av motstanderens aggresjon — taper runden. Det er tillatt å hisse opp hundene ved bruk av stemme.49

"Hundekamper er fortsatt tillatt i Japan, Kina, deler av Russland og Albania, men foregår også i land der det er ulovlig."

Hundene blir tatt til hjørnet for en ny runde, når den ene viser adferd som betinger tap, enten det er aggresjons-demping, flukt eller hjelpeløshet. For hver runde gis poeng, som til slutt samles opp og bestemmer “vinneren” — men hvis en av hundene dør, vil den levende alltid være “vinner”. Kampen varer fra en halv til to timer.50

Hundekamper kan også foregå med andre regler, der én runde avgjør, og hundene sloss til den ene er totalt lemlestet eller død. Uansett regler svever hundene i livsfare, med dype kjøttsår, splintrende ben, avrevne kroppsdeler, skadede innvoller - i tillegg til at hele seansen består av smerte, frykt og ekstremt stress.

Reglene er heller ikke strengere enn at totalt ødelagte hunder sendes ut i ringen igjen og igjen, slik en av kamp-arrangørene selv beskriver det: “Når hunden blir sluppet på signal, må hunden bevege seg rett mot sin motstander. Han kan sjangle, dette sammen, kravle, dra eller dytte seg selv bortover, så lenge han gjør en sammenhengende kraftanstrengelse og ikke nøler eller stopper før han har kommet frem til og berørt sin motstander.”51

"Hundekamper kan foregå der én runde avgjør, og hundene sloss til den ene er totalt lemlestet eller død."

En “kamphund” er misbrukt av mennesker, avlet og trent opp til å ikke respektere eller bruke hunders naturlige konfliktdempende språk. Kamphunder er ikke, som media ofte gir et feilaktig bilde av, født til å sloss for livet og drepe andre hunder fra første dag. Enhver hund som misbrukes i hundekamper har vært valp engang – med potensiale for å leve et normalt hundeliv. Man har mange eksempler på hunder som var tiltenkt hundekamper, men som er blitt reddet og omplassert til et godt liv.52

For å teste hundenes kampinstinkter brukes ofte levende dyr til å “øve på”. Disse dyrene blir fratatt alle muligheter til å forsvare seg selv, og munnen er ofte teipet igjen eller tennene brukket av for å forhindre at de biter. Dyrene blir ofte drept under treningen, og dersom de overlever, blir de drept i etterkant av hunden eller eieren. Slike dyr kan være stjålne kjæledyr som valper, katter, kaniner eller små hunder – eller ville dyr fanget illegalt. Øvedyr kan også skaffes gjennom omplasseringsorganisasjoner, eller gratisannonser.

"En “kamphund” er misbrukt av mennesker, avlet og trent opp til å ikke respektere eller bruke hunders naturlige konfliktdempende språk."

Hvor stort illegalt hunde- eller hanekampmiljø som finnes i Norge vites ikke, eller hvorvidt de følger regler og er del av et stort velorganisert miljø slik man ser det i enkelte andre land. I motsetning til hanekamper, er det kjent at det flere ganger blitt avslørt tilfeller av organiserte misbruk av hunder til dyrekamper i Norge.53

Motstand mot dyrekamper

Tyrefekting og andre typer dyrekamper er gjerne svært kontroversielle også i de landene de gjennomføres.

Opinionsundersøkelser viser at majoriteten av befolkningen i Spania, Frankrike og Portugal ikke støtter tyrefekting.54 En gallup fra 2015 viste at bare 19 % av spanjoler mellom 16 og 65 år var for tyrefekting, mens 58 % var sterkt imot.55 I Katalonia og Galicia har ca. 80 % av befolkningen uttalt at de ikke er interessert i tyrefekting. I andre land viser opinionsundersøkelser samme mønster.56

"Opinionsundersøkelser viser at majoriteten av befolkningen i Spania, Frankrike og Portugal ikke støtter tyrefekting."

I 2009 tok befolkningen i Spania initiativ til et lovforslag som ville forby tyrefekting. Forslaget fulgte en underskriftskampanje som fikk 180 000 underskrifter, og vakte stor debatt. I ettertid samlet kampanjen også 165000 flere underskrifter på verdensbasis.57 Lovforbud ble også lagt frem i Katalonia, og samlet 250 000 underskrifter. I 2010 ble lovforslaget vedtatt av parlamentet i Katalonia, med 68 mot 55 stemmer, til stor jubel i Katalonias gater og blant dyrevenner over hele verden. Loven trådde i kraft i 2012.58

Dessverre annullerte Spanias høyesterett lovforbudet i 2016, fordi de mente forbudet var “grunnlovsstridig”, på grunn av tyrefektingens status som kulturarv. Daværende minister i Katalonia uttalte allikevel at “Høyesteretten kan si hva de vil, men vi har allerede bestemt at det ikke skal være tyrefekting i Katalonia. Vi vil gjøre alt i vår makt for at tyrefekting ikke skal komme tilbake hit. Vi ønsker et land der det ikke er mulig å lage show av å utsette dyr for lidelse og død.”59 Det har den dag i dag ikke blitt arrangert en eneste tyrefekting i Catalonia etter lovforbudet ble annullert.60

"Spanias høyesterett annullerte lovforbudet mot tyrefekting i 2016, fordi de mente forbudet var “grunnlovsstridig”, på grunn av tyrefektingens status som kulturarv."

Også andre områder har forbydd tyrefekting, men fått opphevet forbudet, slik som f. eks. Balearene.61 Samtidig er det nå 50 byer i Spania og Frankrike som er erklært tyrefekting-frie.62 I de fleste industrialiserte land er tyrefekting ansett som dyremishandling og er forbudt.

Tyrefektingsindustrien bruker gjerne som argument at tyrefekting er viktig for de respektive landenes økonomi. Men mindre enn 400 personer er fulltids sysselsatt på årsbasis av tyrefektingen i f.eks. Spania.63 Aktiviteten har derimot vært tungt subsidiert av europeiske skattebetaleres penger i mange år. EU subsidierte hver okse som ble oppdrettet til arenaene med 220 Euro, i tillegg til de nasjonale subsidiene.64 Neil Parish, leder av European Parliament’s Agriculture Committee, opplyste i 2008 til en britisk avis at 30 millioner GBP hvert år gikk til tyrefektingsindustrien i Spania.65 Men subsidiene var omstridte og har vært gjenstand for stadige debattrunder i EU.

"I 2015 stanset EU endelig subsidiene til tyrefekting, etter 438 av 687 delegater stemte for uttalelsen om at EU-midler “ikke skal brukes til å finansiere dødelig tyrefekting" og at bruk av EU-penger til slike formål er "et klart brudd på European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes”."

I 2015 stanset EU endelig subsidiene til tyrefekting, etter 438 av 687 delegater stemte for uttalelsen om at EU-midler “ikke skal brukes til å finansiere dødelig tyrefekting" og at bruk av EU-penger til slike formål er "et klart brudd på European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes”.66 EU har dermed ikke bare fjernet muligheten for å subsidiere tyrefekting med EU-penger, men også tatt standpunkt mot tyrefekting i seg selv. Det var allikevel en fotnote til dette vedtaket som sier at det ikke er gjennomførbart i praksis fordi det “endrer lovbestemmelsene av CAP (EUs felles landbrukspolitikk)”. Så selv om tyrefektingen ikke støttes direkte, må landbrukspolitikken endres for å forhindre at ingen støtte indirekte går til oppdrett av okser for tyrefekting.67 I 2020 kom EU med forbud om at EU-land kan gi landbrukssubsidier direkte til formål knyttet til tyrefekting.68

NOAH jobber for å forby tyrefekting, og har laget en signaturkampanje for å forby dette. Du kan signere underskriftskampanjen mot tyrefekting her!

 

 1. “Factbox: Bullfighting banned for first time on Spain's mainland”, Reuters, 28.07.2010 http://www.reuters.com/article/idUSTRE66R1U720100728
 2. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008; "Oferta especial "los toros"",
  ricar dete, Youtube, 07.09.2007 https://www.youtube.com/watch?v=FkB6AaA5BeQ
 3. "Veterinary Techincal Report on Bullfighting: Why bull really do suffer", José Enrique Zaldivar Laguía (2008) https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1Fo9kln581Ttb-nsJPRcLgPWwRquZf0RyAOOGPrJmBEQ
 4. "Veterinary Techincal Report on Bullfighting: Why bull really do suffer", José Enrique Zaldivar Laguía (2008) https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1Fo9kln581Ttb-nsJPRcLgPWwRquZf0RyAOOGPrJmBEQ
 5. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008; "Oferta especial "los toros"", ricar dete, Youtube, 07.09.2007 https://www.youtube.com/watch?v=FkB6AaA5BeQ
 6. "Tyrefekting", Store norske leksikon, hentet 06.06.2020 https://snl.no/tyrefekting
 7. "Spains torture of bulls has hit a gruesome peak this year and no thanks to the EU", Independent, 02.09.2015 https://www.independent.co.uk/voices/comment/spains-torture-of-bulls-has-hit-a-gruesome-peak-this-year-and-no-thanks-to-the-eu-10482485.html
 8. "Young bulls are tortured to death by children at Spanish arena - before the animals' ears are hacked off as they lay dying so youths can proudly hold aloft their animal 'trophies'", Daily Mail, 03.06.2019 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7099713/Young-bulls-tortured-death-children-Spanish-arena-animals-ears-hacked-off.html
 9. "Celebrating the undeniable passion of the matador", Garage, 06.03.2019 https://garage.vice.com/en_us/article/mbzpbp/celebrating-the-undeniable-passion-of-the-matador
 10. "Enter the Bull: Fighters mix kung fu and bullfighting in China”, Reuters, 06.12.2018 https://www.reuters.com/article/us-china-bullfighting/enter-the-bull-fighters-mix-kung-fu-and-bullfighting-in-china-idUSKBN1O502S
 11. "Animals and Criminal Justice", Carmen M. Cusack, JD, PhD, s.34-35, Routledge (2017)
 12. "Bulls, Bullfighting, and Spanish Identities", Carrie B. Douglass, The University of Arizona Press (1997)
 13. "What Really Happens to Fighting Bulls After the Fight?", Live Science, 14.10.2016 https://www.livescience.com/56488-what-happens-to-bulls-after-bullfight.html
 14. "Suffering in bullfighting bulls; An ethologist`s perspective", Jordi Casamitjana (2008) https://www.researchgate.net/publication/315721260_'Suffering'_in_bullfighting_bulls_An_ethologist's_perspective
 15. "Bullfighting with horses – rejoneo", Andalucia https://www.andalucia.com/bullfight/rejoneo.htm
 16. "Suffering in bullfighting bulls; An ethologist`s perspective", Jordi Casamitjana (2008) https://www.researchgate.net/publication/315721260_'Suffering'_in_bullfighting_bulls_An_ethologist's_perspective ; "The cruelty of the bloodless bullfights", Jordi Casamitjana (2012) http://www.scribd.com/doc/79120710/The-Cruelty-of-the-Bloodless-Bullfights
 17. "Rejoneo", Britannica, https://www.britannica.com/sports/rejoneo; “Brits demand end to ‘disgusting’ use of horses in bullfights – where the helpless animals are gored to death after being blindfolded and ridden by matadors”, The Sun, 20.01.2018 https://www.thesun.co.uk/news/5180601/horses-bull-fight-blindfold-matadors-ban-petition-animal-rights/ ; "Heartbreaking: Shocking moment matador abandons his stricken blindfolded horse as it is gored by an angry bull", Daily Mail, 27.07.2014 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2707460/BUS-STEED-The-shocking-moment-horse-gored-bullfight-matador-jumps-safety-leaving-blindfolded-ride-stricken-ground.html
 18. "Oferta especial "los toros"",
  ricar dete, Youtube, 07.09.2007 https://www.youtube.com/watch?v=FkB6AaA5BeQ ; “Heartbreaking: Shocking moment matador abandons his stricken blindfolded horse as it is gored by an angry bull”, Daily Mail, 27.07.2014 https://www.dailymail.co.uk/news/article-2707460/BUS-STEED-The-shocking-moment-horse-gored-bullfight-matador-jumps-safety-leaving-blindfolded-ride-stricken-ground.html ; "Ecological Sustainability and Integrity: Concepts and Approaches", J. Lemons, L. Westra, Robert, s. 250, Kluwer Academic Publishers (1998)
 19. "How many bulls are in the bull run?", The Running of the bulls https://www.runningofthebulls.com/faq/how-many-bulls/
 20. "Spain: 4 injured none gored in 1st pamplona bull run", ABC 4News, 07.07.2016 https://abcnews4.com/news/offbeat/spain-4-injured-none-gored-in-1st-pamplona-bull-run
 21. "Bull-run hits liquor-fueled town", Reuters, 02.02.2009 https://www.reuters.com/article/us-bulls/bull-run-hits-liquor-fueled-town-idUSTRE5114UN200902022 ; "Bulls are chased into the sea as crowds taunt the animals and force them to jump into the water during Spanish festival", Daily Mail, 08.07.2019 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7223879/Five-people-injured-one-person-gored-second-day-Pamplona-running-festival.html ; “Other Bull Runs”, The running of the bulls https://www.runningofthebulls.com/history-of-the-bulls/other-bull-runs/
 22. "Bulls are chased into the sea as crowds taunt the animals and force them to jump into the water during Spanish festival", Daily Mail, 08.07.2019 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7223879/Five-people-injured-one-person-gored-second-day-Pamplona-running-festival.html
 23. "'We're a violent nation' – director tackles Spain's festival culture of animal cruelty", The Guardian, 06.07.2015 https://www.theguardian.com/world/2015/jul/06/violent-nation-spain-festival-animal-cruelty-turkey-bulls-film-santa-fiesta
 24. "Spanish battle over Toro de la Vega bullfighting tradition", BBC, 13.09.2015 https://www.bbc.com/news/world-europe-34213101
 25. "Supreme Court puts definitive end to torture of bull at Toro de la Vega", El Pais, 19.03.2019 https://english.elpais.com/elpais/2019/03/19/inenglish/1552988716_884895.html ; "'Toro de la Pena' bull-lancing festival spurs controversy in Spain", Euronews, 13.09.2016 https://www.euronews.com/2016/09/13/toro-de-la-pena-bull-lancing-festival-spurs-controversy-in-spain
 26. "Toro de Jubilo, the Fire Bull Festival", The Atlantic, 17.11.2014 https://www.theatlantic.com/photo/2014/11/toro-de-jubilo-the-fire-bull-festival/100855/ ; "Bull set on fire by locals during Spanish festival", Metro, 20.11.2018 https://metro.co.uk/2018/11/20/bull-set-on-fire-by-locals-during-spanish-festival-8160320/
 27. "El toro de Coria muere sin dardos", El País, 25.06.2009 https://elpais.com/diario/2009/06/25/sociedad/1245880808_850215.html ; "The Deadly Dance: Bullfighting in Spain", Oh My News, 12.07.2007 http://english.ohmynews.com/articleview/article_view.asp?no=381189&rel_no=1
 28. "'We're a violent nation' – director tackles Spain's festival culture of animal cruelty”, The Guardian, 06.07.2015 https://www.theguardian.com/world/2015/jul/06/violent-nation-spain-festival-animal-cruelty-turkey-bulls-film-santa-fiesta
 29. "'We're a violent nation' – director tackles Spain's festival culture of animal cruelty", The Guardian, 06.07.2015 https://www.theguardian.com/world/2015/jul/06/violent-nation-spain-festival-animal-cruelty-turkey-bulls-film-santa-fiesta
 30. "Spain’s celebrations of cruelty", El País, 24.09.2014 https://english.elpais.com/elpais/2014/09/23/inenglish/1411483320_523650.html
 31. "Campaigners condemn spanish battle of the rats fiesta", The Telegraph, 02.02.2016 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/12137373/Campaigners-condemn-Spanish-battle-of-the-rats-fiesta.html
 32. "Spain’s celebrations of cruelty", El País, 24.09.2014 https://english.elpais.com/elpais/2014/09/23/inenglish/1411483320_523650.html
 33. "'We're a violent nation' – director tackles Spain's festival culture of animal cruelty", The Guardian, 06.07.2015 “https://www.theguardian.com/world/2015/jul/06/violent-nation-spain-festival-animal-cruelty-turkey-bulls-film-santa-fiesta
 34. "'We're a violent nation' – director tackles Spain's festival culture of animal cruelty", The Guardian, 06.07.2015 “https://www.theguardian.com/world/2015/jul/06/violent-nation-spain-festival-animal-cruelty-turkey-bulls-film-santa-fiesta
 35. "Farra do Boi: ‘Festival’ Of Animal Cruelty In Brazil", People Magazine, 13.02.2018 https://www.peoplemagazine.co.za/life/animal-news/farra-do-boi-festival-of-animal-cruelty-in-brazil/
 36. "‘Correbous’ – the survivors of the Catalan ban on bullfighting", El País, 31.01.2019 https://cat.elpais.com/cat/2019/01/14/catalunya/1547477651_382744.html
 37. "Dominicans beware of US total ban on cockfights", Dominican Today, 14.12.2018 https://dominicantoday.com/dr/local/2018/12/14/dominicans-beware-of-us-total-ban-on-cockfights/ ; "Cock and bull fight remain legal in Colombia", Colombia Reports, 29.10.2009 https://colombiareports.com/cock-and-bull-fighting-remain-legal-in-colombia/ ; "Cock fighting escapes animal cruelty ban", The Local, 16.02.2015 https://www.thelocal.es/20150216/cock-fighting-escapes-animal-cruelty-ban ; "French court upholds ban on new cockfighting arenas", France 24, 31.07.2015 https://www.france24.com/en/20150731-france-highest-court-upholds-ban-new-cockfighting-arenas ; "Cockfighting has deep roots in Cuba", Washington Post, 31.12.2015 ; "In Mexico, cockfight is legal and part of the culture", The Fresno Bee, 15.02.2015 https://www.fresnobee.com/opinion/letters-to-the-editor/article19535037.html ; "Cock and bull fighting are legal Perus top court rules", DW, 26.02.2020 https://www.dw.com/en/cock-and-bull-fighting-are-legal-perus-top-court-rules/a-52536694 ; "Cockfight signifies cruel culture", Pakistan Today, 10.01.2012 https://www.pakistantoday.com.pk/2012/01/10/cockfight-signifies-cruel-culture/ ; “The religious roots of Balinese cockfighting”, Asian Geographic, 21.06.2018 https://www.asiangeo.com/culture/the-religious-roots-of-balinese-cockfighting/ ; "Cockfighting thrives in full view in Philippines", Nikkei Asian Review, 15.03.2018 https://asia.nikkei.com/Life-Arts/Life/Cockfighting-thrives-in-full-view-in-Philippines2 ; "Hanekamp”, Store norske leksikon, hentet 08.06.20 https://snl.no/hanekamp
 38. "Indonesia", Insight Guides (2016) ; "Inside Indias supoerbowl of cockfighting where roosters wear razors”, National Post, 05.02.2019 https://nationalpost.com/news/world/inside-indias-super-bowl-of-cockfighting-where-roosters-wear-razors
 39. "About cockfighting", Sacramento County https://animalcare.saccounty.net/AnimalIssues/Pages/Cockfighting.aspx ; "Cockfighting fact sheet", Human Society USA https://www.humanesociety.org/resources/cockfighting-fact-sheet
 40. "About cockfighting", Sacramento County https://animalcare.saccounty.net/AnimalIssues/Pages/Cockfighting.aspx ; "Couple pumped roosters full of steroids then made them fight", Metro, 24.01.2020 https://metro.co.uk/2020/01/24/couple-pumped-roosters-full-steroids-made-fight-12119626/
 41. "On the edge of the pit: cockfighting in America", Vice, 11.03.2015 https://www.vice.com/en_us/article/vvakn9/on-the-edge-of-the-pit-cockfighting-in-america
 42. "Roosters with bad attitudes perfect for cockfighting", Greeley Tribune, 29.06.2003 https://www.greeleytribune.com/2003/06/29/roosters-with-bad-attitudes-perfect-for-cockfighting/ ; "Is that a Rooster in Your Mouth?", Time, 16.02.2007 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1590985,00.html
 43. "Roosters with bad attitudes perfect for cockfighting", Greeley Tribune, 29.06.2003 https://www.greeleytribune.com/2003/06/29/roosters-with-bad-attitudes-perfect-for-cockfighting/
 44. "The fight most fowl", The Tribune, 07.04.2019 https://www.tribuneindia.com/news/archive/features/the-fight-most-fowl-754420
 45. "Is that a Rooster in Your Mouth?", Time, 16.02.2007 http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1590985,00.html
 46. "Indian man dies after getting attacked by his rooster on their way to a cockfight", CNN, 23.01.2020 https://edition.cnn.com/2020/01/22/india/rooster-cockfight-death-intl-hnk-scli/index.html ; "Man is killed by 'armed' chicken: Spectator bleeds to death after being sliced by a blade tied to a rooster during a cockfight in India", Daily Mail, 17.01.2020 https://www.dailymail.co.uk/news/article-7899767/Spectator-bleeds-death-sliced-blade-cockfight.html
 47. "Chinese police break up underground dog-fighting ring run by pensioners", South China Morning Post, 19.04.2018 https://www.scmp.com/news/china/society/article/2142422/chinese-police-break-underground-dog-fighting-ring-run-pensioners ; "Silence reigns when japan`s tosas fight", Vault https://vault.si.com/vault/1967/01/30/silence-reigns-when-japans-tosas-fight ; "Detailed Discussion of Dog Fighting", Hanna Gibson, Animal Legal and Historical Center, Michigan State University College of Law (2005) https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-dog-fighting ; "The stray in Albania, today a demonstration in Tirana. The complaint of Striscia La Notizia", Albania News, 17.03.2018 https://en.albanianews.it/news/chronicle/stray-in-Albania-denounces-the-news
 48. "Dogfighting a booming business, experts say", CNN, 18.07.2007 https://edition.cnn.com/2007/US/07/18/dog.fighting/
 49. "Dogfighting rules and terms", The Virginian Pilot, 17.06.2007 https://www.pilotonline.com/news/article_cce90268-c787-53a9-9c21-2afef8c6bf71.html
 50. "Inside the illegal world of organized dogfighting", BBC, 13.02.2019 https://www.bbc.com/news/uk-46991589 ; "Dogfighting rules and terms", The Virginian Pilot, 17.06.2007 https://www.pilotonline.com/news/article_cce90268-c787-53a9-9c21-2afef8c6bf71.html
 51. "The world of fighting dogs", Carl Semenic, T.F.H. Publications Inc (1984)
 52. "A second chance", The Washington Post, 18.09.2019 https://www.washingtonpost.com/graphics/2019/sports/michael-vick-dogfighting-dogs/
 53. "Ofres til kamphunder", VG, 25.02.2003 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/3jk2gM/ofres-til-kamphunder ; "Hunder skambites i hundekamper", Dagbladet, 02.09.1998 https://www.dagbladet.no/nyheter/hunder-skambites-i-hundekamper/65477464
 54. "Bullfighting ban debated in south of France mayor race", The Connexion, 05.03.2020 https://www.connexionfrance.com/French-news/Bullfighting-anti-corrida-ban-debated-in-south-of-France-mayor-municipal-race ; Metris GfK, Portugal (2007)
 55. "Bullfighting in Spain", Ipsos MORI, 21.01.2016 https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/bullfighting-spain
 56. "Bullfighting Activities in Spain and Its Prohibition", Xingzhen Lin, Xinhua College of Sun Yat-sen University, Atlantis Press (2018) https://doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.344 ; "Mexican state of Baja California balks, again, at banning bullfighting", LA Times, 07.04.2016 https://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-baja-bullfighting-20160407-story.html
 57. "Bullfighting Activities in Spain and Its Prohibition", Xingzhen Lin, Xinhua College of Sun Yat-sen University, Atlantis Press (2018) https://doi.org/10.2991/iccessh-18.2018.344
 58. "Catalonia bans bullfighting in landmark Spain vote", BBC, 28.07.2010 https://www.bbc.com/news/world-europe-10784611
 59. "Spanish court overturns Catalonia's bullfighting ban", The Guardian, 20.10.2016 https://www.theguardian.com/world/2016/oct/20/spanish-court-overturns-catalonia-bullfighting-ban
 60. "‘Correbous’ – the survivors of the Catalan ban on bullfighting", El País, 31.01.2019 https://cat.elpais.com/cat/2019/01/14/catalunya/1547477651_382744.html
 61. "Outrage as Spanish Constitutional court overturns bullfighting ban in the Balearics", European Interest, 04.01.2019 https://www.europeaninterest.eu/article/outrage-spanish-constitutional-court-overturns-bullfighting-ban-balearics/
 62. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008
 63. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008
 64. "For a bullfighting-free Europe: Open seminar", The Greens, European Parliament, 04.06.2008 ; "Debt in the Afternoon", The Guardian, 12.05.2008 ; "Can spanish bullfighting survive bans economy", CBS News, 05.07.2010 https://www.cbsnews.com/news/can-spanish-bullfighting-survive-bans-economy/
 65. "How every family in Britain is paying to keep alive the barbarism that is bullfighting", Daily Mail, 12.07.2010
 66. "EU cuts subsides that support Spanish bullfighting", The Telegraph, 28.10.2015 https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/spain/11961010/EU-cuts-subsidies-that-support-Spanish-bullfighting.html
 67. "Reality Check: Does the EU subsidise Spanish bullfighting?", BBC, 13.05.2016 https://www.bbc.com/news/uk-politics-eu-referendum-36270209
 68. EU-subsidies for bull­fighting scrapped, European Interest, 29.10.20
Hovedfoto: Jo Anne McArthur

Fakta

 • Hvert år lider og dør ca. 250 000 okser og hundrevis av hester på tyrefektingarenaer i Spania, Portugal, Frankrike og Latin-Amerika.
 • Hvert år har Spania ca. 16000 religiøse festivaler, som innebærer tortur og drap av ca. 60 000 dyr.
 • Hanekamper er forbudt av dyrevelferdslover i en rekke land, mens i andre land er hanekamper fortsatt lovlig og til og med mainstream underholdning.
 • Hundekamper er fortsatt tillatt i Japan, Kina, deler av Russland og Albania, men foregår også i land der det er ulovlig.
 • I 2015 stanset EU subsidiene til tyrefekting, etter 438 av 687 delegater stemte for uttalelsen om at EU-midler “ikke skal brukes til å finansiere dødelig tyrefekting» og at bruk av EU-penger til slike formål er «et klart brudd på European Convention for the Protection of Animals Kept for Farming Purposes”.