Dyrepark

Oppdatert 25.05.2023

I dyreparker holdes dyr i fangenskap for at mennesker skal kunne betrakte dem – ikke ulikt måten vi betrakter utstilte objekter på et museum. Dyr i dyreparker er fratatt sin frihet, sin mulighet til å inngå i en normal sosial flokk, og dyreparkene tilbyr kun en dårlig etterligning av deres naturlige habitat. Penger settes foran hensyn til dyrene, noe som også fører til avliving av friske dyr som ikke like interessante for publikum lengre.

Her kan du lese om hvordan dyrehager påvirker dyrene og den rutinemessige avlen og avlivingen av dyreunger, hvorfor dyrehager ikke bidrar til bevaring, men tvert imot bidrar til trafficking av dyr - men også om alternativer til utnyttingen.

Hovedfoto: Unsplash