Istedenfor dyreparker

Oppdatert 25.05.2023

Zoologiske hager ble skapt for å vise frem ville dyr som menneskers «erobringer». I dag er de under sterk kritikk – og erstattes med dyrevennlige alternativer.

Dyrehageeiere hevder gjerne at dyrehager er viktige for å "lære og engasjere", for "forskning" og for "bevaring av truede arter". Men lærdom, engasjement og forskning fører tvert imot til økt kunnskap om dyrs behov, og erkjennelse av at de ikke er skapt for å leve innesperret. Heller ikke bevaring oppnås ved å holde dyr i fangenskap, les mer om bevaring og dyrehager her. Rådet for dyreetikk (2021) sier: "Dyreparker selv beskriver gjerne sitt dyrehold som samfunnsnyttig og begrunner det med at mennesker kan få gleden av å se dyr på nært hold, og lære om dem. Et spørsmål er imidlertid om framvisning av dyr i dyrepark er den beste måten å gi mennesker forståelse for og kunnskap om dyrs levemåter og livssituasjon på, eller om bevissthet og gode holdninger vel så effektivt kan stimuleres gjennom f.eks. TV-programmer, foredragsvirksomhet og annen informasjonsvirksomhet."1

Det stilles stadig større krav fra samfunnet om at dyrs velferd og naturlige behov skal ivaretas. Dette kan bare tilfredsstilles opp til et visst punkt, der det ikke er lenger er mulig for parkene å tjene på å ha dyr. Det er bare et spørsmål om tid før dyreparkene må se etter alternative måter å drive sin virksomhet. Og noen innen bransjen innser dette selv:

Dyreparkeier Damien Aspinall fra England, gikk i 2019 ut i media og ba folk slutte å betale for å la barna besøke dyreparker, også sin egen. Han er i ferd med å overføre flere av dyrene fra egen dyrepark, til sanctuaries. “Vi har ingen moralsk rett som art å la andre arter lide bare fordi vi er nysgjerrige på dem (…) Dyreparkenes dager er over” sier han.2 Jon Coe, en dyreparkdesigner som har blitt kjent for å prøve å berike dyrenes miljø i dyreparker, sier: “Selv de beste dyreparker i dag er basert på fangenskap og tvang. For meg er det den grunnlegende feilen”.3 Coe mener også at dyreparker vil møte ny konkurranse fra Virtual Reality (VR) teknologi.

Virtuell dyrepark

Allerede på midten av 90-tallet kom de første hintene om hva som kan være fremtidens dyrehager, og flere online dyreparker har siden da delt informasjon og bilder av ulike dyrearter og deres leveområder. I senere tid har VR-teknologien blitt tilgjengelig for folk flest, og gjort det mulig å oppleve virtuelle dyr på nært hold, og nærmest være til stede i deres habitater, enten det er å svømme med haier, fly med fugler eller løpe med en tiger. “Immotion Group” i Storbritannia har blant annet laget “Swimming with humpbacks” som gir detaljerte innblikk i den utrydningstruede knølhvalens liv i det fri, fra paring, fødsel til hvalunger som leker.4 Med denne teknologien slipper dyrene å lide i fangenskap, og “besøkende” kan få en svært spennende og lærerik opplevelse.

Flere dyrehager og akvarier har allerede banet vei for den nye VR-trenden, og utvidet med en virtuell utstilling – selv om de ennå ikke helt har faset ut dyr i fangenskap. Den største finnes foreløpig i Guangzhou Zoo i Kina, som har utvidet sin dyrepark med en blanding av Virtual Reality (VR), Augmentet reality (AR), 3D og holografi for å gi publikum en ekte følelse av å være nær dyr og kommunisere med dem.5 Besøkende kan også scanne QR-koder for å få sjeldne dyr til å poppe opp på skjermen, og få informasjon om disse dyrene. Første åpningsdag hadde utstillingen over 20 000 besøkende. Det er allerede planer om utvidelse, og man kan jo bare håpe at dette vil overta for den delen av parken som fortsatt har dyr i fangenskap. Også flere firmaer satser på en fremtid der ville dyr og fisk kan oppleves gjennom VR. Det amerikanske firmaet “Landmark Entertainment Group” har laget store virtuelle akvarier for dyreparker, der man en tredjedel av tiden på akvariet, bruker VR-briller for å se dyr bli matet, eller se dyrenes skjeletter.6

“Vi har ingen moralsk rett som art å la andre arter lide bare fordi vi er nysgjerrige på dem (…) Dyreparkenes dager er over”
- Damian Aspinall, eier av Howletts Wild Animal Park, grunnlegger av The Aspinall Foundation

Andre har spesialisert seg på virtuelle akvarier til hoteller og firmaer der man typisk kan se akvarier i lobby eller konferanserom. The Big Cat Resque i Tampa, har åpnet en virtuell dyrepark på et kjøpesenter, for at besøkende skal kunne lære om de store kattedyrene uten å eksponere dem i virkeligheten.7

VR vil også gjøre det mulig å ta med seg et lite “habitat” og reise rundt til skoler, kjøpesentre, barnehager, museer el. l. i en liten bil eller sykkel, mot å fylle lastebiler fulle av dyr med mange behov.

Bedre læring med VR

Mange unge i 2020 er vant til store mengder rask stimuli, og blir gjerne utålmodige av forsinkelser. Gaming, kino og musikkindustrien har allerede måtte utvikle seg i raskt tempo for å tilfredsstille ønskene om bedre lyd og oppløsning. VR kan derfor gjøre kunnskap om dyr mer interessant for generasjonene fremover, også med tanke på at mange av disse også er svært opptatt av miljø og dyrs rettigheter. Gjennom VR kan man med en gang se dyrene i “action”, i motsetning til å møte en passiv, deprimert isbjørn i en dyrepark.8 9

Forskere prøver hele tiden å finne ut hvordan hjernen kan lære best og raskest mulig. Informasjon er noen tastetrykk unna, men er i seg selv ikke læring, og det handler om hvordan vi mottar informasjonen og hvordan den påvirker oss. Mye informasjon på en gang kan overvelde selv den beste, og gjøre at man faller ut. Med VR vil man kunne samhandle med det man ser, og hjernen lures til å tro at man er til stede i omgivelsene man ser, og dermed føle det som skjer i mye større grad. VR krever rett og slett mindre kognitiv belastning for å behandle informasjon.10

“Selv de beste dyreparker i dag er basert på fangenskap og tvang. For meg er det den grunnleggende feilen.»
- Jon Coe,  dyreparkdesigner

I gjennomsnitt tilbringer besøkende i dyreparker 19 sekunder pr. «utstilling». Reptiler blir gjennomsnittlig beskuet i 8 sekunder hver.11 Det er åpenbart at læringseffekten er svært begrenset, i tillegg vil det man lærer kun være hvordan dyr oppfører seg når de befinner seg i et svært stimulifattig miljø. Med VR vil man definitivt bruke lenger tid hos hvert dyr, informasjonen vil lettere opptas, og også være mer “riktig” i forhold til dyreartens levevilkår, enn det man får se i fangenskap.

I 2014 publiserte WAZA, som er paraplyorganisasjonen for over 400 dyreparker i verden, en studie som viste at dyreparkbesøkende økte sin kunnskap om biologisk mangfold med 5% etter besøket, og dyrehagebransjen brukte dette for alt det var verdt til å hevde at “dyreparker bidrar til økt kunnskap”.12 Studien tok kun for seg kunnskapsnivået rett før og rett etter dyreparkbesøket, og ikke hvorvidt barna husket det de hadde lært en uke senere. En annen studie publisert i Conservation Biology viste derimot at noen barn fikk en dårligere forståelse for bevaring av truede arter, og en slags pessimisme over at det ikke var noe de kunne gjøre for å løse dyrenes situasjon.13

Professor Marc Bekoff tok for seg studien publisert av WAZA og uttalte til Huffpost at: “Læring på en måte som virkelig betyr noe skjer ikke i dyreparker, og besøkende vil ha mye større utbytte av å ta en spasertur der dyr har blitt reintrodusert til sitt naturlige habitat, dersom de har muligheten til det”.14

Møter i naturen

Som Bekoff sier er det å møte dyr i naturen på dyrenes egne premisser, noe av det som gir en virkelig meningsfylt opplevelse. I møte med ville dyr er det viktig at man velger metoder for sitt besøk som ikke skader eller forstyrrer dyrene.

Et eksempel på møte med ville dyr er hvalsafari, der man kan observere hvaler i det fri. Man må sikre at operatørene viser respekt for hvalene og holder avstand for å ikke forstyrre de unødig – og heller ikke er forbundet med hvalfangst.

Fototurisme (som ikke er det samme som “selfie”turisme som du kan lese om her, der man kan observere og ta bilder av dyr på avstand i deres naturlige leveområder, kan også være en fantastisk opplevelse. Mange drar på safari for å se ville dyr, som løver, elefanter og nesehorn. Men også her i Norge, finnes blant annet ulvesafari. Populære destinasjoner for rovdyrturisme er også Finland, Sverige, Spania, Polen og Ungarn. Diverse foto-turer kan gjøre at man kommer nært på mange ulike dyr, over hele verden. I England tilbyr “The Wildlife Trusts”, i tillegg til hvalsafari, også reptilobservasjon der man leter etter ulike reptiler for registrering, som er viktig for deres bevaring, og møll-identifikasjonskvelder. Her går alle pengene til bevaring, i stedet for noen få prosenter som er vanlig i dyreparker.

“Læring på en måte som virkelig betyr noe skjer ikke i dyreparker, og besøkende vil ha mye større utbytte av å ta en spasertur der dyr har blitt reintrodusert til sitt naturlige habitat, dersom de har muligheten til det”
– Marc Bekoff Professor Emeritus, University of Colorado

Man kan også besøke eller hjelpe til på sanctuaries eller rehabiliteringssentre, så lenge man er oppmerksom på at mange dyrehager fremstiller seg som sanctuary, uten å på noen måte å være det – men tvert imot driver med avl og utnytting av dyr. Dersom sanctuariet tilbyr besøkende å mate eller kose med eksotiske dyreunger (som løver eller tigre), er dette sannsynligvis ikke et sanctuary. Et sanctuary vil aldri noensinne drive med avl, og kan redegjøre troverdig for hvorfor dyrene er der. Les mer om løvefarmer som gir seg ut for å være sanctuaries her. Gjør man god research vil man kunne finne flere som faktisk redder dyr, og kunne bidra til å hjelpe.

En vanlig skogstur er ofte et lett tilgjengelig alternativ, og er man heldig får man også se noen av de flotte, ville dyrene vi har i Norge. Mange engasjerer seg også i fuglekikking.

Kilder

 1. "Etiske grenseoppganger for hold av dyr i dyrepark", Rådet for dyreetikk uttalelse (2021)
 2. «Is it time to shut down the zoos?», The Guardian, 02.02.20 https://www.theguardian.com/world/2020/feb/02/zoos-time-shut-down-conservation-education-wild-animals
 3. “The Future of Zoos: Challenges Force Zoos to Change in Big Ways”, Time.com, 16.02.17 https://time.com/4672990/the-future-of-zoos/
 4. «Swimming with humpbacks is immotion`s latest VR Experience», VR Focus, 29.03.19 https://www.vrfocus.com/2019/03/swimming-with-humpbacks-is-immotions-latest-vr-experience/
 5. "China looks to better the treatment of wildlife with first VR Zoo”, VR Scout, 24.09.18 https://vrscout.com/news/south-china-first-vr-zoo/
 6. "A company bets its future on virtual-reality aquariums in China", Wahington Post, 09.06.15 https://www.washingtonpost.com/news/innovations/wp/2015/06/09/a-company-bets-its-future-on-virtual-reality-aquariums-in-china/
 7. "Worlds first augmented reality zoo opens in tampa”, That’s so Tampa, 29.07.19 https://thatssotampa.com/worlds-first-augmented-reality-zoo-opens-in-tampa/
 8. “He's going slowly insane': Experts say Argentina's only polar bear is depressed, miserable in hot South American zoo”, Daily News, 15.07.14 https://www.nydailynews.com/news/world/experts-world-saddest-polar-bear-miserable-argentina-zoo-article-1.1867059
 9. “Polar bears should not be kept in zoos at all,' says the German Animal Welfare Association”, DW:com, 07.03.17 https://www.dw.com/en/polar-bears-should-not-be-kept-in-zoos-at-all-says-the-german-animal-welfare-association/a-37843062
 10. "How VR In Education Will Change How We Learn And Teach”, Adobe.com, 19.09.19 https://xd.adobe.com/ideas/principles/emerging-technology/virtual-reality-will-change-learn-teach/
 11. “Visitor Behavior in the National Zoo's Reptile House”, Dale L. Marcellini and Thomas A. Jenssen, Zoo Biology 7:329-338 (1988) https://www.faculty.biol.vt.edu/jenssen/pdfMS/1988_zoo_biology_reptile_house.pdf
 12. “Zoos, aquariums do teach us about biodiversity, largest international study proves”, Science Daily, 03.03.14 https://www.sciencedaily.com/releases/2014/03/140303083545.htm
 13. "Evaluating Children`s Conservation Biology Learning at the Zoo”, Eric Jensen, The University of Warwick, Research Gate https://www.researchgate.net/publication/261254556_Evaluating_Children's_Conservation_Biology_Learning_at_the_Zoo
 14. "It’s Not Happening at the Zoo: There’s no Evidence Zoos Educate in a Meaningful Way”, HuffPost.no, 12.12.14 https://www.huffpost.com/entry/its-not-happening-at-the-zoo_b_6315614
Hovedfoto: The Wye Marsh Nature Centre, Canada

Fakta

 • Dyreparkeier Damien Aspinall fra England, gikk i 2019 ut i media og ba folk slutte å betale for å la barna besøke dyreparker, også sin egen.
 • VR-teknologien har gjort det mulig å oppleve virtuelle dyr på nært hold, og nærmest være til stede i deres habitater. Med denne teknologien slipper dyrene å lide i fangenskap.
 • Å møte dyr i naturen på dyrenes egne premisser, gir en virkelig meningsfylt opplevelse. Et eksempel er hvalsafari, der man kan observere hvaler i det fri.
 • Mange drar på safari for å se ville dyr, som løver, elefanter og nesehorn. Men også her i Norge, finnes blant annet ulvesafari. Populære destinasjoner for rovdyrturisme er også Finland, Sverige, Spania, Polen og Ungarn.
 • Man kan også besøke eller hjelpe til på sanctuaries eller rehabiliteringssentre, men vær oppmerksom på at mange dyrehager fremstiller seg som sanctuary.