NOAHs arbeid

NOAH har klart å få slutt på eksotiske dyr i sirkus i Norge, hindret etablering av delfinarier og stoppet innfanging og innesperring av flere arter i dyrehage. I 2010 kom den nye dyrevelferdsloven, og et av NOAHs forslag – forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – fikk gjennomslag. Et slikt forbud har styrket dyrs rettsvern, og setter en konkret – om enn for lav – terskel for når mennesker kan ta dyrs liv.

Vårt overordnede arbeid handler om å øke respekten for dyr slik at vårt samfunn ikke lenger ser på dem som underholdningsobjekter. Her kan du lese om vårt arbeid for dyr som utnyttes til underholdning, og om flere av våre seire.

Hovedfoto: Istock