Avlivings-forbud

Oppdatert 28.12.2022

Med den nye dyrevelferdsloven som kom i 2010, fikk NOAH gjennomslag for et eksplisitt forbud mot å ta livet av dyr for underholdningens skyld.

Før 2010 hadde grensen for når det er ulovlig å ta livet av et dyr ikke vært rørt en millimeter siden første dyrevernlov ble vedtatt på 30-tallet. Det ble ikke stilt noen krav til hvorfor du dreper et dyr, så lenge du gjør det med en lovlig metode. Man kan drepe dyr på samlebånd for å bli mat eller klær, man kan skyte dem ned for spenningens skyld eller ta en hunds liv fordi man ikke “har lyst” til å ha den lenger - og etter hvert ble det også et voksende problem med avliving for underholdningens skyld i realityshow, teaterforestillinger eller kunstprosjekter. Det har vært et viktig mål for NOAH å heve terskelen for hvordan verdien av et dyrs liv vurderes.

Ny lov forbyr avliving for underholdning

“Egenverdi” og “respekt” for dyrene ble viktige temaer for NOAH da ny dyrevelferdslov skulle på høring i 2008. Begge begrepene ble også inntatt i loven. Et av NOAHs konkrete forslag til den nye dyrevelferdsloven var at det skulle innføres et forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – nettopp for å markere respekt for dyrs egenverdi: “Det er viktig for å understreke lovens innledende formålsparagrafer – som medfører at dyr skal vises respekt og at dyr har egenverdi – at man setter begrensninger for hvilke formål deres liv kan tas fra dem”. NOAH viste til en undersøkelse som viste at 52,6% av Norges befolkning svarte at det var noe viktig (31,1%) eller svært viktig (21,5%), å “stoppe dyr i sport/underholdning”1 – og viste til at det å ta dyrs liv for slike formål var kontroversielt.

"Med den nye dyrevelferdsloven som kom i 2010, fikk NOAH gjennomslag for et eksplisitt forbud mot å ta livet av dyr for underholdningens skyld."

Da den nye dyrevelferdsloven ble vedtatt, var forbud mot avliving av dyr som underholdning et av forslagene NOAH fikk gjennomslag for. Dette var en viktig prinsipiell seier for dyrs rettigheter; lovverket var endelig i gang, om så bare litt, med å flytte grensene for hva vi kan tillate oss å gjøre mot dyr. Bestemmelsen har de seneste årene ført til flere dommer etter anmeldelser fra NOAH.

Avliving av dyr som tv-underholdning fortsetter

For mange er det selvsagt at dyr ikke skal tas livet av for moro skyld, og man reagerer når dette skjer. Kanskje er det nettopp derfor noen fortsatt mener dette er god tv-underholdning. Flere ganger har underholdningsprogrammer “staget” avliving av dyr for å skape reaksjoner fra publikum. NOAH har anmeldt flere slike episoder, for eksempel da TVNorges “Alt for Norge”-program mente høneslakting ville være en morsom konkurranse for deres deltakere.2 Høneslakting ble også brukt for å skape dramatikk i et annet TVNorge-program samme år. NOAH har også anmeldt halshugging av høner som “performancekunst” på Black Box Teater. NOAHs anmeldelse av NRK Satiriks i 2019 førte til 10 000 i bot som foretaksstraff for NRK, etter at de forgiftet en bolle med fisker, for å illustrere hva som skjer når du dumper gruveavfall i en fjord.3 NRK anket avgjørelsen, og slapp å betale boten fordi ledelsen ikke kunne gjøres «ansvarlige» - men statsadvokaten var tydelig på at hendelsen var ulovlig.

"Flere ganger har underholdningsprogrammer “staget” avliving av dyr for å skape reaksjoner fra publikum. NOAH har anmeldt flere slike episoder."

NOAH har også henvendt seg til ulike mediehus og Mattilsynet for å ta opp flere mediers fremvisning av dyr som kulisser man kan misbruke, og hvor de beveger seg nær eller over grensen for hva som er lov. For eksempel har TV2s programmer “Farmen” og “Kjendis-Farmen”, utsatt dyr for flere tilfeller av vold, og mange dyr har mistet livet over flere år som del av programmene. I flere tilfeller har NOAHs meldinger ført til at mattilsynet har grepet inn mot mediekanalen.

NOAH har også anmeldt enkeltpersoner for brudd på avlivingsparagrafen, blant annet i en større sak om ulovlig jakt der NOAH samlet dokumentasjon og avslørte flere lovbrudd i 2014. Hunder ble blant annet sendt på mink og rev dem i hjel, mens eier filmet, roste hundene og lo i bakgrunnen, for deretter å vise dette til enkelte grupper på sosiale medier som underholdning. Selv om disse sakene ble henlagt på grunn av dårlig etterforskning hos lokalt politi, ble lignende saker kort tid etter dømt for brudd på denne paragrafen etter etterforskning av Økokrim.

Avliving som “undervisning”

Noen ganger brukes avliving av dyr som trekkplaster til et underholdningsarrangement, der avlivingen er forkledd som “undervisning”, “mat” eller andre formål som etter loven legitimerer å ta dyrs liv. Eksempler på dette er gårder og museer som avliver gris foran et publikum, for å “undervise” om hvordan slakting foregår, eller foregikk i gamledager. NOAH har flere ganger forsøkt å forhindre dette, og tidligere også reddet en gris fra å bli slaktet som et “kultur-innslag” foran et publikum. Grisen Knerten (senere omdøpt Noah) skulle slaktes foran blant annet flere barnehagebarn, men fikk i stedet leve et liv de fleste griser aldri får oppleve. Les mer om grisen Noah.

"NOAHs anmeldelser av avliving av dyr for underholdning er nødvendig for å stagge kyniske underholdningskonsepter fra å bruke dyrs død som «trekkplaster»."

Også annen avliving av dyr utføres i grenseland mellom underholdning og andre formål. For eksempel sender «Kjendis-Farmen» en “teaser” til programmet hvor en sau blir tatt livet av ved boltepistol – og det er tydelig at nettopp dette skal trekke seere. Men siden deltagerne spiser sauen, og formålet dermed fremstår som “mat”, kommer programmet unna med å bruke dyrs død til underholdning. Det er altså lov å ta livet av et dyr for moro skyld, så lenge dyret fortæres etterpå, eller den som avliver forteller publikum at “slik ble det gjort i 1950”.

Dette viser tydelig at NOAHs anmeldelser av avliving av dyr for underholdning er nødvendig for å stagge kyniske underholdningskonsepter fra å bruke dyrs død som «trekkplaster». NOAH fortsetter kampen for å sikre flere lover som beskytter dyr og hever terskelen for hva som er tillatt å utsette dem for.

Kilder

  1. «Miljøvernundersøkelsen» Strømsnes K et al. (1995) Dokumentasjonsrapport, LOS-Senteret, Rapport 9616
  2. «Anmelder TVNorge for hønsedrap», Se og Hør, 10.05.10 https://www.seher.no/kjendis/anmelder-tvnorge-for-honse-drap/64294348
  3. «NRK bøtelagt 10 000 kroner for å ha tatt livet av akvariefisk», NRK, 13.09.19 https://www.nrk.no/norge/nrk-botelagt-10.000-kroner-for-a-ha-tatt-livet-av-akvariefisk-1.14702981