Dyrevennlig turisme

Oppdatert 28.12.2022

NOAH driver et kontinuerlig informasjonsarbeid for å få norske turister til å styre unna utnytting av dyr på ferie. Per i dag kvier de fleste norske reisebyråer seg for å reklamere med tyrefekting, delfinarier eller annen dyrelidelse.

Dyrehager, dyreshow og aktiviteter som ridning eller fotografering med eksotiske dyr tiltrekker seg tusenvis av nysgjerrige turister hvert år. Det mange dessverre ikke tenker på er at det bak slike tilsynelatende harmløse aktiviteter ligger et sørgelig liv i fangenskap og en hverdag med smertefull trening, tvang og isolasjon. I tillegg lar enkelte seg lokke av aktiviteter som slett ikke fremstår som harmløse – men som rett og slett er tortur av dyr.

Istedenfor å ta del i utnytting av dyr, kan turister ta del i dyre- og naturvennlig turisme, som f.eks. etisk hvalsafari og safariturer som respekterer dyrs behov for fred og tar avstand fra jakt. NOAH fremmer aktivt etisk dyre-safari.

Protester mot tyrefekting

I 2010 trådte dyrevelferdsloven i kraft, og NOAH fikk blant annet gjennomslag for forbudet mot avliving av dyr som et “selvstendig underholdning eller konkurranseelement”. Dette gjør at det her til lands ikke vil være show der dyr tas livet av for moro skyld. Men dette er langt ifra tilfellet i mange andre land. I Spania kaller noen lidelsesfulle praksiser som tyrefekting for en “kulturarv”. NOAH samlet tidlig inn underskrifter mot tyrefekting, hadde markeringer utenfor den spanske ambassaden, og støtter på ulike måter opp under spanske dyrerettighetsorganisasjoners arbeid for å forby den kanskje mest kjente formen for dyreplageri som forsvares som kultur.

"NOAH samlet tidlig inn underskrifter mot tyrefekting, hadde markeringer utenfor den spanske ambassaden, og støtter på ulike måter opp under spanske dyrerettighetsorganisasjoners arbeid for å forby tyrefekting."

NOAH sprer også informasjon om hvor viktig det er å unngå denne type arrangementer, til norske turister. Dette gjør vi gjennom mange kanaler – sosiale medier, media, debatter og løpesedler. Foran hver feriesesong retter NOAH norske turisters fokus mot dyrene, informerer om hvordan dyr har det i de ulike attraksjonene, og hvordan man kan velge en dyrevennlig ferie. NOAH har også deltatt i flere debatter på tv og radio når det gjelder dyrefiendtlige attraksjoner i andre land. Hver sommer drar NOAH på turnè, hvor vi har stands på en rekke festivaler og arrangement hele sommeren. Her har vi også hatt muligheten til å snakke med mange barn og voksne, midt i feriesesongen, om hvorfor det er viktig å velge bort attraksjoner med dyr.

NOAH imøtegår mediereklame for dyremishandling

Selv om ikke tyrefekting får særlig positiv omtale i norske medier, stiller det seg annerledes med okseløpene – særlig okseløpet i Pamplona. Årlig har dette blitt fremstilt som en «manndomsprøve» - til tross for at dyrene er livredde, blir utsatt for smerte, og at seansen ofte ender i tyrefekting. NOAH har gått sterkt imot medias dekning av okseløpene, der deltakerne blir fremstilt som modige. Enkelte norske medier har til og med arrangert turer for kjendiser med innslag av denne type mishandling - noe som har ført til debatter med NOAH.

Bevisstgjøring av turistbyråer

Flere turistbyråer har reklamert for dyreplageri ved å “friste” med attraksjoner som dyrehager, tyrefekting, okseløp, reiser til løvefarmer hvor løveunger oppdrettes for å ende opp i trofèjakt, hesteridning, etc. NOAH har årlig henvendt seg til turistbyråer, og fått flere til å fjerne og ta avstand fra reklame for dyrefiendtlig underholdning. Det er nå langt sjeldnere å se turistbyråer promotere denne type bruk av dyr, men når det skjer er NOAH fortsatt klar med informasjon til byråene. Dette gjelder også bloggere eller andre aktører som reklamerer for slik turisme.

"NOAH har årlig henvendt seg til turistbyråer, og fått flere til å fjerne og ta avstand fra reklame for dyrefiendtlig underholdning."

Som motvekt reklamerer NOAH for dyrevennlig turisme, gjennom sitt magasin NOAHs Ark og sosiale medier med over 150 000 følgere. For heldigvis finnes det også ferieaktiviteter hvor man kan oppleve møter med dyr uten at det går utover dyrets velferd. For eksempel finnes det mange steder såkalte “Animal Sanctuaries” drevet av dyrevernorganisasjoner, hvor dyr som har vært utsatt for mishandling eller har blitt reddet fra slakterier gis muligheten for bedre liv. Slike steder har ofte behov for frivillige, også for kortere perioder, og har noen ganger også åpent for besøkende. Her er det imidlertid ekstremt viktig å skille disse stedene fra falske prosjekter som reklamerer med bevaring, men avler kommersielt for turisme og jakt. Les mer om oppdrettsfarmer av ville dyr her.

En annen stadig mer populær ferieaktivitet her til lands er å dra på hvalsafari, hvor man får muligheten til å se frie hvaler utfolde seg i havet – helt uten menneskers innblanding. Det å se ville dyr i deres rette element gir et mye mer korrekt bilde av disse dyrenes adferd, og er også mer lærerikt. Hvis du vurderer å dra på hvalsafari eller andre typer safari, i Norge eller i utlandet, husk å undersøke hvilke selskaper som er anbefalt med tanke på deres respekt for dyrene – f.eks. at de ikke tar turistene alt for tett inn på dyrene og ikke samtidig støtter opp om hvalfangst.