For dyr i underholdning

Oppdatert 23.12.2022

NOAH innså tidlig viktigheten av å jobbe mot bruken av dyr i sirkus, dyrehager og annen underholdning og fremvisning som kommuniserer til publikum at dyr er til for å utnyttes.

Ulikt andre områder der utnytting av dyr ofte skjules for alt det er verdt, utnyttes dyr som fremvisningsobjekter helt åpenlyst. Det legges ikke engang skjul på at det er her deres verdi ligger. Er de ikke interessante nok for et publikum, eller kan brukes i konkurranser, mister de ofte livet - et liv som allerede er fratatt mange mulighet for livsutfoldelse. NOAH begynte tidlig å dokumentere, demonstrere og drive politisk press for at dyr skulle slippe å utnyttes for underholdning.

NOAH forhindrer utnyttelse av flere dyr

Samtidig som NOAH jobbet med å opplyse publikum og myndigheter om dyrenes lidelser, var det viktig å jobbe for enkeltdyr og saker der nye dyr sto i fare for å utnyttes. NOAH fikk første delseier allerede i 1991 da NOAH fikk stoppet innfangning av isbjørner til dyrehage. Etter det har norske dyrehager gjentatte ganger forsøkt å fremvise isbjørner, men NOAH har hver gang klart å stanse hold av dette dyret, som er blant de som viser størst adferdsmessige problemer i fangenskap.1 Senere hindret NOAH også dyrehagers ønske om innfangning av pingviner (1997) og spekkhoggere (2000), og stanset flere forsøk på å etablere nye dyrehager og akvarier. Les mer om NOAHs arbeid for dyrene i dyrehager her.

"OL på Lillehammer i 1994 var det første hvor man ikke brukte levende duer i åpningsseremonien – på grunn av at arrangøren ikke ville ha «NOAH-protester»."

NOAH satte en stopper for at delfinarier skulle få tillatelse til å etableres i Norge, da en investor søkte om å etablere dette i 1995. NOAH fikk Rådet for Dyreetikk til å vurdere saken, og med støtte fra myndighetene ble delfinarium ikke etablert. Forbud mot delfinarier er fortsatt gjeldende i dag! Dermed slapp Norge disse svært problematiske formene for dyrehager, som nå stenges over hele verden på grunn av dyrevernhensyn. Du kan lese mer om NOAHs arbeid mot delfinarier her.

OL på Lillehammer i 1994 var det første hvor man ikke brukte levende duer i åpningsseremonien – på grunn av at arrangøren ikke ville ha «NOAH-protester». I tidligere OL har mange duer blitt skadet og dødd i forbindelse med seremonien.2 Flere land fulgte Norges eksempel, og i senere tid har OL gått helt bort fra bruken av levende duer.3

Økonomisk vinning foran dyrevelferd

Gjentatte ganger har NOAH satt fokus på bruk- og kastmentaliteten i dyrehager, der friske dyr avlives eller selges til utlandet, fordi dyrehagen ikke har “bruk for dem”. I 2001 fikk vi medhold fra Rådet for dyreetikk som uttalte seg kritisk om avliving av «overskuddsdyr». Noen eksempler der NOAH har engasjert seg var da Langedrag avlivet friske ulver for å få plass til en vill ulv i 2001, som selv to år senere ble avlivet etter nye utskiftinger i parken. I 2007 avslørte NOAH også den tragiske skjebnene til sjimpansen Ola – som ble født i Kristiansand Dyrepark, og som «overskuddsdyr» endte opp i et bur i Thailand. NOAH jobbet hardt for å frigi Ola, og NOAH-frivillige i Thailand lette etter ham, men så sluttet alle spor og skjebnen til Ola er fortsatt uviss. NOAH engasjerte seg også da Namsskogan familiepark avlivet to ulvevalper som var kommet utenfor innhegningen, der parkens veterinær uttaler til NOAH at valpene like gjerne kunne skytes nå som “å avlives om et halvt år”.4 Å avlive overskuddsdyr er nærmest en rutine for dyreparker, og en “dyd av nødvendighet” ifølge Polar Zoo.5 Kristiansand dyrepark uttalte at de er “ueinig i at vi har eit ansvar for at alle dyra skal leve til dei blir gamle”.6

"Å avlive overskuddsdyr er nærmest en rutine for dyreparker"

NOAH har avslørt innsmugling av silkeaper til akvariet i Bergen, som førte til at dyrehagedirektøren ble stilt for retten i 1999. Apene ble holdt skjult i et lite bur i kjelleren, etter direktøren selv hadde sagt til NOAH at apene var “sendt tilbake”.7 Avsløringen bidro til at direktøren etter hvert gikk av.8 NOAH fikk i forbindelse med silkeapesaken mye mediefokus på hvordan dyr risikerer lidelse i dyrehager.

Dyr i konkurranser

I Norge er veddeløp med dyr forbudt,9 10 men det gis likevel konsesjon for totalisatorspill, slik som trav og galloppløp. Med en gang man kan tjene penger på dyrs prestasjoner, øker dette også sjansen for at dyr presses for hardt, dopes, blir utsatt for lange og hyppige reiser, ikke får utført naturlig adferd i frykt for skader som vil gå ut over prestasjonene - samtidig som selve konkurransen fører til økt risiko for skader. Dersom de blir langvarig skadet eller er over tillatt aldersgrense for løp (ca. halvveis i livet), blir mange hester avlivet eller “kasteballer” mellom ulike hjem, fordi de ikke lenger kan tjene inn penger. Det blir også under trening og konkurranse brukt mye utstyr som tvinger hesten til å utføre konkurranseriktige bevegelser eller fart, som kan være både smertefulle og skadelige. NOAH har jobbet for å spre kunnskap om utfordringene med dyr i konkurranser, og jobbet politisk for å endre regelverk både i konkurranse og i hestehold generelt. Det er for eksempel i dag bare krav om to timers "fri bevegelse” for hester på boks eller som står bundet. For hester på boks kan “fri bevegelse” oppfylles ved trening, dvs. ridning eller kjøring, og ingen utetid, mens hester på spiltau kan stå bundet i 22 timer i døgnet.11 Les mer om hester i konkurranse her.

"NOAH har bidratt til å forhindre at hundekjøring blir OL-gren, av dyrevernhensyn."

Veddeløp med hunder er en konkurranseform som påfører mange hunder stor lidelse og død i mange land. Dette finnes ikke i Norge, men NOAH har støttet og vært engasjert i et forbud mot dette i andre land, for eksempel i Storbritannia, der veddeløpene er årsak til rundt 1000 hundedødsfall i året.12 I Norge har vi en annen type løp med sledehunder, som f. eks. Finnmarksløpet. NOAH mener det er feil at hunder skal dras inn i menneskelig ekstremsport som hundeløp faktisk er. Mange nordmenn deltar også på hundeløp i andre land som Iditarod i USA, der flere hunder dør årlig som følge av de ekstreme påkjenningene.13 14 NOAH mener slike hundeløp bryter med dyrevelferdsloven, også i Norge, og har gjentatte ganger tatt dette opp med Mattilsynet, som også selv har uttalt at “det kan se ut som at enkelte løpere kjører sine hunder så hardt, at det går ut over dyrevelferden” etter at hunder døde under Finnmarksløpet.15 NOAH har også bidratt til å forhindre at hundekjøring blir OL-gren, av dyrevernhensyn.

Nye tanker om sirkus

Sirkusenes utnytting av dyr forener aspekter fra andre underholdningsformer: Sirkusdyrene har trangere plass enn de fleste dyrehager, tilbringer mer tid i transportvognene enn de fleste dyr i konkurranser og blir trenet med vel så harde midler som noen dyr brukt i show eller film.

Mange NOAH-frivillige opp igjennom årene har deltatt i demonstrasjoner utenfor sirkus, og på premieredagene kunne det gjerne være rundt 100 demonstranter som delte ut informasjon til publikum. Det vil si at for hvert tiende publikum, fantes en NOAH-demonstrant, dersom sirkustribunene hadde væt utsolgt. Flere publikummere i billettkø har også snudd og dratt hjem igjen etter å ha fått informasjon fra NOAH. NOAH støttet også aktivt opp under sirkuskunstnere som drev med dyrefritt ny-sirkus, og arrangerte en stund årlige «sirkusparader» med sirkusartister som støttet dyrefritt sirkus, til stor glede for publikum.

"Flere publikummere i billettkø på sirkus har snudd og dratt hjem igjen etter å ha fått informasjon fra NOAH."

En viktig delseier for sirkuskampanjen kom med Dyrevelferdsmeldingen i 2002, hvor landbruksminister Lars Sponheim fra Venstre, mente at sirkuselefanter burde forbys. Dyrevelferdsmeldingen tok “sikte på å innskrenke antall arter” i sirkus.

I 2005 laget NOAH film og rapport om sirkusdyr, “Tvunget til å underholde”, og startet for alvor den politiske kampanjen i samarbeid med internasjonale elefantforskere. Både Veterinærforeningen og Veterinærinstituttet kom etterhvert på banen med kritisk holdning til eksotiske dyr i sirkus.

En liten, men viktig, seier kom da Sirkus Agora i samarbeid med NOAH, lanserte et nytt dyrefritt konsept i 2009, hvor nysirkusartister sto i fokus. Selv om sirkuset senere vinglet i profil, var dette et tydelig signal om at det også innenfor sirkusmiljøet var betydelig motvilje mot utnytting av dyr. I mange år drev NOAH også dokumentasjon av sirkusdyrenes forhold, og avslørte bruk av elefantkrok, pisk og slag. Flere forhold ble anmeldt for brudd på dyrevelferdsloven, men henlagt av politiet.

Forbud mot eksotiske dyr i sirkus

Nok en del-seier for NOAHs arbeid kom i 2009, da andre eksotiske dyr enn elefant blir forbudt – bl.a. sebra og sjøløve. Mattilsynet ble enige med NOAH om at elefanter og eksotiske dyr burde forbys i 2010, og forslaget om forbud av disse artene fikk støtte fra 89% av alle høringsinstansene til forslaget, inkludert Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk. Men Landbruksdepartementet, hvor Senterpartiet rådet, trenerte prosessen og ville fortsatt ha elefanter i sirkus, og elefanter ble derfor ikke med på listen over forbudte dyr.

"NOAHs kampanje mot elefanter i sirkus ble kronet med seier i 2015. Etter årevis med demonstrasjoner, faglig politisk arbeid og støtte til fremvekst av sirkus uten dyr, ga sirkusene selv slipp på slik bruk."

Etter at flere forskriftsforslag ble lagt døde, til tross for støtte fra faglige instanser, og den nye landbruksministeren Sylvi Listhaug i møte med NOAH i 2014, blankt avviste et forbud mot elefanter tross faglige råd, endret NOAH taktikk: Fra 2014 jobbet vi med lokalpolitikere for å få kommunale forbud mot å vise frem eksotiske dyr på kommunal grunn. Vi lanserte en ny faglig film, “Noen kaller det underholdning”, om elefanter og brukte denne i arbeidet. Denne filmen ble vist for flere kommuner, og er også sett over 17000 ganger på YouTube. Samme år vedtok Tromsø og Oslo som de første kommunene, forbud mot å leie ut kommunal grunn til sirkus med eksotiske dyr. Flere kommuner fulgte raskt på, og gjorde det svært vanskelig for sirkusene å turnere med elefant.

NOAHs kampanje mot elefanter i sirkus ble kronet med seier i 2015. Etter årevis med demonstrasjoner, faglig politisk arbeid og støtte til fremvekst av sirkus uten dyr, ga sirkusene selv slipp på slik bruk. NOAHs seire i kommunene ble spikeren i kista for bruk av elefanter. I 2017 kom så endelig forskriften som satt formell stopp for sirkusenes bruk av eksotiske dyr, denne gangen også inkludert elefanter.

Forbud mot eksotiske dyr i sirkus er en stor seier! Men fortsatt lider mange andre dyr i sirkusene, og NOAH fortsetter arbeidet for at alle sirkus skal bli 100% dyrefrie. Les mer om NOAHs arbeid for dyr i sirkus her.

Forbud mot avliving som underholdning

Avliving av dyr for underholdning ble etterhvert et voksende problem med ulike reality-show og teaterforestillinger. I 2010 kom den nye dyrevelferdsloven, og et av NOAHs forslag – forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – fikk gjennomslag. Et slikt forbud har styrket dyrs rettsvern, og setter en konkret – om enn for lav – terskel for når mennesker kan ta dyrs liv. Bestemmelsen har de seneste årene ført til flere dommer etter anmeldelser fra NOAH.

"I 2010 kom den nye dyrevelferdsloven, og et av NOAHs forslag – forbud mot avliving av dyr for underholdningens skyld – fikk gjennomslag."

Også annen form for underholdning har vært i NOAHs søkelys: NOAH har fått en rekke turistbyråer til å fjerne og ta avstand fra reklame for dyrefiendtlig underholdning, som for eksempel tyrefekting og reiser til løvefarmer hvor løveunger oppdrettes for å ende opp i troféjakt, noen ganger forkledd som “sanctuaries”.

NOAH kjemper videre for dyrene i underholdningsindustrien

Kunnskapen om dyrenes behov er på et helt annet nivå i dag, enn da NOAH startet sitt arbeid. Det er allikevel en kamp for å få myndighetene til å ta de faktiske konsekvensene av denne kunnskapen, og endre lovverk og tillatelser til hva vi kan frarøve dyr eller gjøre mot dyr. I dag forstår de fleste at en elefant ikke står på to bein i manesjen fordi den alltid har drømt om å bli artist, eller at løven i dyreparken har valgt et liv i fangenskap fremfor savannen, for publikums skyld. Mange vet at vold mot dyr i underholdningsindustrien er utbredt. Allikevel betaler mennesker fortsatt for å se på dyr som utnyttes, og applauderer prestasjoner som påfører dyrene lidelse og frihetsberøvelse. NOAH arbeider for at lovverket skal beskytte dyr fra lidelse for underholdningens skyld.

 

Kilder

 1. «A Case Against Polar Bears In Captivity”, Laidlaw, Rob, Zoocheck Canada Inc (2005) http://www.zoocheck.com/wp-content/uploads/2015/06/A-Case-Against-Polar-Bears-in-Captivity.pdf
 2. «Never forget that a flock of peace doves got incinerated at the 1988 Olympics”, SBNation, 09.08.17 https://www.sbnation.com/lookit/2017/8/9/16119834/peace-doves-olympic-opening-ceremony-1988-seoul
 3. «Ritual Gone Wrong: What We Learn from Ritual Disruption”, Kathryn T. McClymond, Oxford University Press (2016), s. 112-113
 4. Telefonsamtale med veterinær i Namsskogan familiepark og NOAH, september 2007
 5. «Avlivet fire bjørneunger på to år», Dagbladet, 16.12.03 https://www.dagbladet.no/nyheter/avlivet-fire-bjornunger-pa-to-ar/65934370
 6. «Uetisk av dyreparken å avlive friske dyr», NRK, 06.05.16 https://www.nrk.no/sorlandet/_-uetisk-av-dyreparken-a-avlive-friske-dyr-1.12934737
 7. Telefonsamtale mellom NOAH og direktør i Akvariet i Bergen, mars 1999
 8. "Akvarie-direktør med ulovlig dyreimport", VG, 25.02.03 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/4dd00G/akvarie-direktoer-med-ulovlig-dyreimport
 9. «Lov om veddemål med totalisator», Lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1927-07-01-3
 10. «Lov om pengespill m.v», Lovdata https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-08-28-103?q=veddem%C3%A5l
 11. "Forskrift om velferd for hest", Lovdata https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-06-02-505?q=forskrift%20om%20velferd%20for%20hest
 12. «Charities call for end to greyhound racing after 1000 deaths in a year», The Guardian, 16.06.19 https://www.theguardian.com/sport/2019/jun/16/charities-call-for-end-to-greyhound-racing-after-1000-deaths-in-a-year
 13. «At 2009 Iditarod, Dog Deaths Stir Controversy”, Discovery News, 25.03.09 https://archive.li/ia67l
 14. “Iditarod Ends, Critics Seek Inquiry Into Dog Deaths”, Reuters, 25.03.09 https://www.reuters.com/article/us-iditarod/iditarod-ends-critics-seek-inquiry-into-dog-deaths-idUSTRE52O02S20090325
 15. «Veterinær mener Finnmarksløpet åpner for dyreplageri», VG, 08.03.13 https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xaG1p/veterinaer-mener-finnmarksloepet-aapner-for-dyreplageri