Sirkuselefanter forbudt

En av NOAHs viktigste seire er forbudet mot eksotiske dyr – herunder elefanter – i sirkus. Dette forbudet markerte første gang at hensyn til dyr ble prioritert foran etablerte næringsinteresser i morderne tid.

Arbeidet mot utnytting av dyr i sirkus har vært i en særstilling for NOAH helt siden starten. Dyr i sirkus  - og deres lidelse – var synlige for alle og enhver. Likevel var lidelsen usynliggjort – inntil NOAH med demonstrasjoner, avsløringer og mediedebatt satte fokus på den, og til slutt fikk politis gjennomslag.

Bevisstgjøring om de ufrivillige artistene

Man skal ikke lenger tilbake enn 1930-tallet da omreisende sirkus med mennesker med forskjellige typer handicap var populært. Nå blir dette sett tilbake på med skamfølelse. Likevel ligger det årevis med holdningsskapende arbeid bak selv denne forståelsen.

Da NOAH startet sitt arbeid for dyrs rettigheter i 1989, begynte et målrettet arbeid for å få sirkusene dyrefrie. NOAH hadde mange medieutspill og leserinnlegg mot dyr i sirkus, og NOAH-frivillige hengte opp plakater, arrangerte markeringer og delte ut løpesedler utenfor sirkusene over hele Norge. Motstanden mot å bruke dyr i sirkus vokste raskt. Det som var noen få engasjerte demonstranter på 1990-tallet, ble 20 år senere til like mange eller flere demonstranter som sirkusene hadde publikummere. Frivillige over hele Norge har stilt opp når sirkuset kom til deres by, og informasjonsbrosjyrer fra NOAH ble spredd i titusentall.

"Da NOAH startet sitt arbeid for dyrs rettigheter i 1989, begynte et målrettet arbeid for å få sirkusene dyrefrie."

NOAH løftet frem nysirkusartister og sirkustradisjoner som ikke brukte dyr, og startet etter hvert samarbeid med dette miljøet. På den offisielle sirkus-dagen i 2008 ble NOAHs første «sirkusparade» holdt i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Markeringens mål var å sette et positivt fokus på sirkus med frivillige artister. «Sirkusparaden» ble en tradisjon, og ble arrangert årlig. I 2011 var over 500 mennesker tilstede for å se showet. I paraden i Oslo, som beveget seg opp langs Karl Johan, så man både barn og voksne utkledd som klovner, sjongleringsartister, ildsprutere i dramatiske kostymer, levende musikk, ballonger, bannere og plakater. Før start var det utdeling av klovneneser og ansiktsmaling for store og små aktivister. Flere norske nysirkusartister var med. For NOAH er utnyttingen i sirkus vesentlig nettopp fordi sirkus henvender seg til barn, og lærer barn at dyr er til for oss mennesker, at det er greit å dominere dem og fremstille dem som klovner vi kan le av. Det var derfor viktig med en parade som også henvendte seg til barna, og forklarte hvorfor dyr ikke hørte hjemme i sirkus. NOAHs markering mot elefanter i sirkus på Karl Johan, med elefantmasker, ble også ved en annen anledning innslag på barneprogrammet NRK Super.

I 2009 ønsket tidligere dyresirkus Agora å slutte med dyr, og NOAH og Agora holdt en felles pressekonferanse, og delte ut over 10 000 løpesedler på en uke. Flere av artistene fra Agora startet deretter med teater og nysirkus. Selv om sirkuset senere vinglet i profil, var dette et tydelig signal om at det også innenfor sirkusmiljøet var betydelig motvilje mot utnytting av dyr.

NOAH dokumenterer vold mot sirkusdyr

Dokumentasjon ble også en stor del av NOAHs sirkuskampanje; fotografier av hvordan dyrene ble oppstallet utenom forestillingen, registrering av stereotyp adferd og innhenting av Mattilsynets rapporter ga et klart bilde: De offentlige inspeksjonene var svært sjeldne, og inspektørene brydde seg sjelden med å notere annet enn tilgang til mat og vann. Mens dyrene viste tydelige frustrasjon og stereotyp adferd, ble dette sjelden eller aldri kommentert i rapportene.

I 2005 ga NOAH ut filmen og rapporten «Tvunget til å underholde», hvor NOAH og Animal Defenders International dokumenterte forholdene for dyr i norske og europeiske sirkus. Her ble den globale sirkusindustriens skyggesider avslørt; kontinuerlige dyretransporter, timevis med fastlenking og innesperring, meningsløse kunster og trening med vold. Flere kjendiser støttet kampanjen og lanseringen, blant annet Lise Myhre, Karl Sundby og Ane Dahl Torp, og filmen fikk stor oppmerksomhet.

"I 2005 ga NOAH ut filmen og rapporten «Tvunget til å underholde», hvor NOAH og Animal Defenders International dokumenterte forholdene for dyr i norske og europeiske sirkus."

I 2006 sammenstilte NOAH foto, film og observasjoner fra de store dyresirkusene i Norge, og forberedte anmeldelser av alle. Ved alle sirkusene viste film og lydopptak voldelig behandling av elefanter – bruk av slag, elefantkrok og pisk. Ved Arnardo ble det i tillegg filmet slag av hunder under forberedelse til forestilling. Samtidig avdekket Mattilsynet i Oslo, som inspiserte på bl.a. oppfordring fra NOAH, svært dårlige forhold for dyrene – særlig hundene og kattene – i Arnardo. Det ble mye mediedebatt rundt NOAHs avsløringer. Men på grunn av signaler fra politiet om at det ville være vanskelig å følge opp anmeldelsene, valgte NOAH til slutt å sende inn dokumentasjonen til Mattilsynet isteden, med oppfordring om at forholdene måtte få betydning for sirkusenes dispensasjon til å bruke dyr.

Samtidig startet NOAH det viktige samarbeidet med internasjonalt anerkjente elefanteksperter, bl.a. Dr. Joyce Poole som har over 30 års forskererfaring med ville elefanter. Dr. Poole skrev kommentarer til NOAHs filmopptak og kunne bekrefte at elefantene uttrykte redsel og ubehag. Senere, i 2013, er Dr. Poole også en stor del av NOAHs nye film ”Noen kaller det underholdning”. Filmen viser hva elefanter må igjennom for å opptre i sirkus. Over 17 000 har sett filmen på YouTube, og den ble en viktig del av det politiske arbeidet videre.

Vitenskapen på sirkusdyrenes side

Da NOAH startet sitt arbeid, hadde ingen faginstanser uttalt seg offentlig mot dyr i sirkus. Etter henvendelse fra NOAH vurderte Rådet for Dyreetikk dyr i sirkus i 1997, og innrømmet at ”manglende bevegelsesfrihet for dyrene er etter Rådets syn det mest framtredende negative trekk ved sirkus i Norge. Spesielt elefanter har meget begrenset frihet, og preges av dette gjennom en høy forekomst av stereotyp adferd.” NOAH påvirket arbeidet med Stortingsmeldingen om dyrevelferd (2002/2003), og meldingen inneholdt flere innrømmelser om sirkus:  «Det er (…) vanskelig å oppnå tilfredsstillende forhold for dyrene. Særlig representerer følgende forhold velferdsmessige utfordringer: Dyrene transporteres svært mye (…); Dyrene har innskrenket bevegelsesfrihet (…); Ingen kontroll med dressur og treningsmetoder (…); Et dyrehold som er basert på så stor grad av transport av dyrene er betenkelig, særlig for store arter og arter med spesielle adferdsmessige behov.» En viktig del-seier for sirkuskampanjen kom med Dyrevelferdsmeldingen, hvor landbruksminister Lars Sponheim fra Venstre, mente at sirkuselefanter burde forbys. Aftenposten tegnet karikatur av ministeren som elefant, og påsto at elefanter hadde det som «plommen i egget».1

"Etter henvendelse fra NOAH vurderte Rådet for Dyreetikk dyr i sirkus i 1997, og innrømmet at ”manglende bevegelsesfrihet for dyrene er etter Rådets syn det mest framtredende negative trekk ved sirkus i Norge. Spesielt elefanter har meget begrenset frihet, og preges av dette gjennom en høy forekomst av stereotyp adferd.”"

Gjennom 2007 og 2008 drev NOAH sitt politiske arbeid for å påskynde prosessen med å forby dyr i sirkus. Da Mattilsynet bestilte en uttalelse fra Vitenskapskomiteen (VKM), sendte NOAH inn en sammenstilling av vitenskapelige artikler om de ulike artenes behov. VKM uttalte blant annet at ”for mange av dyreartene vil de arealer som kan stilles til disposisjon (i sirkus) i liten grad tilfredsstille behovet for fri bevegelse og mosjon.” VKM kritiserte også elefanttreningen. Endelig startet Mattilsynet arbeidet med å forby ulike arter i sirkus. NOAH ga innspill, og fikk i stand møte sammen med elefanteksperter og Mattilsynet.

"Forslaget om forbud av eksotiske dyr fikk støtte fra 89% av alle høringsinstansene"

Mattilsynet foreslo etterhvert et forbud mot eksotiske dyr. Forslaget om forbud av eksotiske dyr fikk støtte fra 89% av alle høringsinstansene, inkludert Veterinærforeningen, Veterinærinstituttet og Rådet for Dyreetikk. NOAH var glad for seier med hensyn til de eksotiske dyrene. Samtidig kjempet vi videre for at også «husdyrene» skulle slippe å utnyttes for underholdningenes skyld. Når «positivlisten» omsider ble sendt ut på høring sammen med ny forskrift til bruk av dyr i underholdning, avga NOAH et omfattende høringssvar – ikke minst argumenterte vi for at den foreslåtte «overgangstiden» som ville gjøre det lov med elefanter i fem år til, skulle strykes.

Elefanten i det politiske rommet

Men tross faglig enighet, ble det politisk stagnasjon. NOAH og elefantekspertene hadde møter med Landbruksdepartementet og NOAH holdt en rekke markeringer. I 2012 kom så nyheten om at landbruksministeren fra Senterpartiet ikke ville forby elefanter. NOAH reagerte med en demonstrasjon utenfor departementet samme dag. NOAH imøtegikk avgjørelsen i debattprogrammer og gjennom kronikker - og presset på for at Mattilsynet skulle stå på sitt. Da Mattilsynet sendte nytt høringsforslag i 2013, støttet faginstansene fortsatt et forbud og Mattilsynet selv var ”fortsatt av den oppfatning at det ikke er mulig å lage et regelverk som sikrer god velferd for asiatiske elefanter”. NOAH satt i media fokus på ”elefanten i rommet” - grunnen til at landbruksministeren ikke ønsket å følge faglige råd, var rett og slett at dyrevelferdshensyn ikke engang skulle veie tyngre enn marginale næringshensyn.

"I 2013 feiret NOAH en historisk seier, da Tromsø ble Norges første kommune som vedtok lokalt forbud mot eksotiske dyr i sirkus."

Når også landbruksminister Sylvi Listhaug i møte med NOAH i 2014, gjorde det klart at heller ikke hun ville ha noe elefantforbud, satte NOAH heller i gang med arbeidet for lokale forbud mot utleie av kommunal grunn til sirkus med elefanter. I 2013 feiret NOAH en historisk seier, da Tromsø ble Norges første kommune som vedtok lokalt forbud mot eksotiske dyr i sirkus. Kort tid etter ble Oslo kommune nummer to ut. Flere kommuner fulgte raskt på, og gjorde en sirkusturnè i Norge med eksotiske dyr svært vanskelig og uøkonomisk å gjennomføre.

NOAH vinner kampen for elefantene

NOAHs seire i kommunene ble spikeren i kista for bruk av elefanter. I 2015, etter årevis med demonstrasjoner, faglig politisk arbeid og støtte til fremvekst av sirkus uten dyr, ga sirkusene selv slipp på slik bruk. Da hadde NOAH fått gjennomslag i ca. ti kommuner – i tillegg til Tromsø og Oslo, hadde Arendal, Vadsø, Lunner, Gran, Bodø, Harstad, Kongsvinger og Vestvågøy  vedtatt forbud.

"I 2017 kom så endelig forskriften som satt formell stopp for sirkusenes bruk av eksotiske dyr."

I 2017 kom så endelig forskriften som satt formell stopp for sirkusenes bruk av eksotiske dyr. Forskriften stadfester at Mattilsynet skal gi tillatelse til alle arter som brukes i sirkus. Mattilsynets kommentarer til forskriften gjorde det klart at alle eksotiske dyr ville være uaktuelt å bruke i sirkus – herunder elefanter. Forbud mot eksotiske dyr i sirkus er en stor seier! I dag jobber NOAH videre for at sirkus skal bli 100% dyrefrie, og hjelper organisasjoner i andre land med deres prosesser for dyrefrie sirkus.

I 2020 kom viltforskriften, som forbyr innfanging og hold av ville dyr fra norsk natur i sirkus. NOAH jobbet grundig med viltforskriften, og bidro til dette forbudet.

Kilder

  1. «Sirkusdødaren», Aftenposten, 28.08.2002